9.10.2018

Ako využiť potenciál svojich zamestnancov pri dobročinných projektoch?

V predvianočnom období sa na nás zo všetkých strán hrnú rôzne dobročinné ponuky. Ako správne motivovať zamestnancov?

V predvianočnom období začíname bilancovať uplynulý rok a často sa snažíme tento čas spríjemniť tým, ktorí našu pomocnú ruku potrebujú. Neziskové organizácie zároveň aktívnejšie apelujú na potenciálnych darcov a pribúdajú výzvy o materiálnu či finančnú pomoc. Medzinárodný sviatok darovania #GivingTuesday nie je výnimkou. Firmy tiež oslovujú svojich zamestnancov, aby sa zapojili do pripravovaných dobročinných aktivít. Ako predísť tomu, aby zamestnanci nemali pocit, že sa na nich žiadosti o pomoc hrnú zo všetkých strán?

Spoločnosť Accenture, ako člen združenia Business Leaders Forum, je jednou z firiem, ktoré si zakladajú na spoločensky zodpovednom podnikaní. Počas roka podporuje viacero dobročinných projektov a #GivingTuesday využila na odštartovanie predvianočnej charitatívnej sezóny. Zamestnanci získali pri príležitosti #GivingTuesday ucelenú informáciu o možnostiach zapojenia sa do pripravovaných dobročinných aktivít najbližších týždňov a mohli si vybrať, či a ako sa chcú angažovať.

Správna interná komunikácia je kľúčová

Riaditeľka pre firemnú spoločenskú zodpovednosť v Accenture na Slovensku Alena Kanabová vyzdvihla práve premyslenú internú komunikáciu, ako rozhodujúci faktor pre zapojenie sa čo najväčšieho počtu zamestnancov. „Z nášho pohľadu #GivingTuesday umožňuje spojiť jednotlivé výzvy na zapojenie sa do charitatívnych podujatí, takže ľudia nie sú zahltení viacnásobnými požiadavkami angažovať sa alebo prispieť, čo môže nakoniec pôsobiť kontraproduktívne,” dodáva Alena Kanabová.

Reakcia na #GivingTuesday bola pozitívna a vďaka vhodne načasovanej komunikácii sa do dobročinných aktivít zapojilo viac ľudí ako v minulosti. “V minulom roku sme celofiremne radikálne obmedzili hromadnú internú emailovú komunikáciu a naším primárnym komunikačným nástrojom sa stali oznamy na domovskej intranetovej stránke s odkazmi na detailnejšie články publikované na intranete. Aby sme zasiahli našou komunikáciou čo najviac kolegov, dopĺňame preto informácie o oznamy zverejňované na LCD obrazovkách v našich kancelárskych priestoroch a aktívne sme začali využívať sieť tzv. šampiónov pre spoločenskú zodpovednosť (Corporate Citizenship Champions), ktorí prostredníctvom svojej siete kontaktov pomáhajú spropagovať filantropické a iné CSR aktivity alebo sa do nich priamo zapájajú. Zapojenie šampiónov, ktorí osobne posúvajú informácie na kolegov vo svojich pracovných tímoch, sa ukázalo ako najúčinnejší spôsob komunikácie,” dopĺňa informácie o komunikačných nástrojoch Kanabová.

#GivingTuesday je aj o podpore partnerských neziskových organizácií

Okrem tradičnej jesennej zbierky šatstva a iných potrieb pre neziskové organizácie poskytli v Accenture počas #GivingTuesday priestor pre prezentáciu neziskovej organizácii Teach for Slovakia, s ktorou dlhodobo spolupracujú. Diskusia získala veľmi pozitívnu spätnú väzbu a viacero z účastníkov sa následne rozhodlo organizáciu finančne podporiť ako individuálni darcovia.

V rámci internej komunikácie sa zamestnanci tiež dozvedeli o pripravovanej charitatívnej zbierke počas vianočného večierka na podporu projektu z portálu Dobrá krajina Nepočujem, ale rozprávať môžem a tiež o plánovanom tradičnom Vianočnom trhu, v rámci ktorého dostávajú možnosť predaja produktov v priestoroch firmy neziskové organizácie a chránené dielne. Zároveň sa počas trhu realizuje predaj vianočného pečiva pripraveného dobrovoľníkmi z radov zamestnancov, výťažok z ktorého je tradične venovaný organizácii Depaul na štedrovečernú večere pre ľudí bez domova.

Za pár klikov viac ako 100 darčekov pre deti z detských domovov

Úspech medzi zamestnancami mala kampaň Vianočný stromček prianí pre detské domovy z Prievidze a Humenného. Zoznam darčekov, ktoré si ich deti želali nájsť pod stromčekom, obsahoval priamo odkaz na webstránku, kde sa dal darček kúpiť. Stačilo pár klikov na nákup darčeka s doručením priamo na adresu detského domova. Darčeky mohli zamestnanci venovať ako jednotlivci, prípadne sa na väčšie darčeky poskladal celý tím. Vďaka kampani Vianočný stromček prianí sa celkovo podarilo kúpiť viac ako 100 darčekov v hodnote približne 2800 EUR.


Iniciatíva jednotlivcov je vítaná

V Accenture tiež chceli motivovať zamestnancov, aby sami prišli s ideou na podanie pomocnej ruky tým, ktorí to potrebujú a oslovili svojich kolegov s námetom na dobročinný skutok.

V rámci komunikácie ku #GivingTuesday sa mohli inšpirovať príkladom svojej kolegyne, ktorá sama zorganizovala a spropagovala zbierku pre rodinu vážne chorého chlapčeka, s cieľom financovať jeho liečbu.

Ďalší kolega z pobočky v Košiciach sám zorganizoval medzi kolegami zbierku potrieb pre ľudí bez domova v spolupráci s miestnou neziskovou organizáciou Útočište. Jeho aktivity boli následne zviditeľnené v komunikácii, ktorá zhodnotila výsledky vianočnej charitatívnej sezóny a prebehla začiatkom nového roka. Jej súčasťou bolo aj poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí sa do tohoročných dobročinných aktivít zapojili.

Novinky

Nezmeškajte už žiadne tipy a triky a dostávajte novinky zo sveta darovania!
Newsletter posielame raz, maximálne dvakrát mesačne.

Prihlásiť sa
close.svg