Autistické centrum MACÍK

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how

V mene nášho autistického centra,našich detičiek a ich rodičov, by sme chceli poprosiť všetkých ľudí s dobrým srdcom o pomoc materiálnu,ako aj finančnú.Keďže si didaktické pomôcky vyrábame samy a v dôsledku vysoko frekventovaného používania veľkým počtom detí sa práce ničia,nepohrdneme kancelárskym papierom, laminovacími fóliami,farbami do tlačiarne,prstovými farbami, plastelínou alebo kinetickým pieskom.Taktiež drevené hračky na kognitívny rozvoj a rozvoj jemnej motoriky.

Finančné prostriedky budú využité na vytvorenie špeciálnej bezpečnej miestnosti snoezelen- pomocou špeciálnych svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k zdraviu.

Kúpu hojdačiek,vakov na sedenie,špeciálnych molitanových-rehabilitačných zostáv.

Nákup fonoprogramu,ktorý je nevyhnutnou pomôckou pre zlepšenie komunikačných zručností.

Ďalej budú financie využité na kurzy a školenia pre zamestnancov,nakoľko je potrebné sa v tejto oblasti stále vzdelávať a rozširovať si obzory na poskytnutie odbornej kvalitnej pomoci detičkám a ich rodičom.

Použijeme ich na vyplatenie nájomného a zaplatenie energií.

Kontaktovať nás môžete na: acmacik@gmail.com, nájdete nás aj na sociálnej sieti fb: Autistické centrum MACÍK

Finančne nás môžete podporiť: IBAN SK3909000000005120158366

ĎAKUJEME VÁM Z CELÉHO ❤️....tím AC MACÍK

Zobraziť viac

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

place.svg Piešťany
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Pomôžte nám tak, aby sme si dokázali pomôcť sami.

Vznikli sme preto, aby rodiny detí so zdravotným znevýhodnením mali rodičovskú platformu pre presadzovanie svojich potrieb a vzájomné poradenstvo.

Naším cieľom je povzbudzovať rodiny k občianskej angažovanosti tak, aby náš tichý hlas znel: Verejne, Autenticky, S odborníkmi

Vaša podpora je pre nás dôležitá, Ďakujeme.


http://hlasrodin.sk/podporte-nas/

Zobraziť viac

Relevant n.o.

place.svg Prešov
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Pozývame vás do spolupráce nasledovnými spôsobmi:

• darovaním hmotných vecí, služieb (športové potreby, vybavenie do kuchyne, voľný vstup na vystúpenia, športové podujatia, reklama, knihy do knižnice)

• poskytnutím práce, brigád pre naše klientky Domova na polceste Hniezdo

(objednanie služieb cez https://dielna.relevant.sk/ )

• dobrovoľníckou činnosťou - trávenie času s našimi zverencami, pomoc pri organizácii eventov v klubovni Puzzle. (celoročne)

• poukázaním 2% zo zaplatenej dane - tlačivá a údaje pre vyplnenie nájdete na webovej stránke http://www.relevant.sk/2-percenta/

• darovaním finančných prostriedkov na číslo účtu 0503970447/0900 (IBAN: SK1309000000000503970447) jednorázovo alebo pravidelne pomocou online darcovského systému na našej stránke https://relevant.darujme.sk/276/


Zobraziť viac

Tréningové Centrum Kompas OZ

place.svg Žilina
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Cieľom EXIT Tour je pomôcť školám poučiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú generácie tínedžerov. Ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty.

Okrem vzdelávania, zaujímavých prednášok venujúcich sa prevencii, ponúka aj koncert hudobnej skupiny zo zahraničia, hudobné interaktívne semináre, teambuildingový interaktívny seminár s členmi skupiny a veľa popoludňajších aktivít, ktoré vytvárajú možnosti získania nových priateľstiev.

Viac info je na www.exittour.sk

Podporiť nás môžete cez tento link:

https://old.darujme.sk/sk/widget/363/

Zobraziť viac

ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti korupcii, Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Životné prostredie, Kultúra a šport, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Vďaka vám pomáhame na 100%


Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk efektívne pomáha už 6 rokov. Za ten čas vďaka nemu stovky rodín vo finančnej tiesni, hendikepovaných ľudí, chorých detí či zaujímavých verejnoprospešných projektov dostalo nádej. Nádej na lepší život, na uľahčenie situácie, na zrealizovanie cieľa. Vďaka všetkým darcom, ktorí sa rozhodli príbehy podporiť, sme za 6 rokov mohli sprostredkovať pomoc vo výške viac ako 3,5milióna eur.


Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym nástrojom online darcovstva. Získané dary v plnej výške poukazujeme na bankové účty príjemcov. Z darov nie je strhávaná žiadna čiastka, všetky bankové poplatky sú hradené zo strany portálu. S narastajúcim počtom darov rastú aj bankové poplatky, ktorých financovanie predstavuje nemalý náklad pre našu organizáciu.

Pomôžte nám s ich úhradou môžete tu - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4964


Pomôžte nám pomáhať na 100%.


Všetkým darcom a podporovateľom nesmierne ďakujeme.

Zobraziť viac

VIA IURIS

place.svg Banská Bystrica
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti korupcii, Životné prostredie, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

VIA IURIS pomáha ľuďom dosahovať víťazstvá, ktoré menia Slovensko. Našou víziou je Slovensko, v kde zákony platia pre všetkých rovnako. Naša spoločná cesta za spravodlivosťou a právnym štátom je behom na dlhé trate. Vďaka vám a vašej podpore budeme môcť na tejto ceste zotrvať.


Podporiť nás môžete na http://www.viaiuris.sk/darujeme


Vo VIA IURIS sme v tomto roku:

· Prispeli k zrušeniu amnestií Vladimíra Mečiara

· Pomohli desiatkam ľudí a občianskych združení pri ochrane životného prostredia

· Prispeli k dôležitému zlepšeniu výberu slovenských sudcov

· Strážili a pripomienkovali 5 zákonov, aby slúžili ľuďom


Len vďaka Vaše podpore budeme môcť pokračovať v našej práci. Ďakujeme Vám.

Zobraziť viac

Fórum života o.z.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Tieto dni oslavujeme Fórum života o.z. 10. výročie vzniku projektu Zachráňme životy. Podarilo sa nám pomôcť 138 ženám a 126 deťom. Cieľom nášho projektu je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi. Umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne i aktívnym zapojením sa do projektu. Viac informácií na stránke http://www.zachranmezivoty.sk/


Zobraziť viac

Maják nádeje

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Občianske združenie Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá už 8. rok pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi.

Najväčší podiel našich klientov tvoria osamelé mamky s nezaopatrenými deťmi. Mnohé z nich boli obeťami domáceho násilia, alebo žili s manželmi závislými na alkohole a drogách. U osamelých matiek s malými deťmi predstavuje nezamestnanosť veľké riziko a to z dôvodu, že prípadná chudoba sa dotkne životnej situácie matky, ale jej detí (detská chudoba). Medzi ďalšie ťažkosti osamelej matky patrí aj sociálna izolácia. Matka je nútená v rodine zastávať obidve role a to so sebou prináša obmedzenie jej vlastného voľného času, aj sociálnych kontaktov prevažne len na pracovné a príbuzenské.

Cieľom OZ Maják nádeje je sprevádzať ich v ťažkých životných situáciách a hľadať konkrétne možnosti pomoci.

S každou z rodín pracujeme dlhodobo a pravidelne – chodíme do rodín na terénnu sociálnu prácu a rodiny chodia k nám na poradenstvo. Od rodín vyžadujeme spoluprácu, aby to nebola len jednostranná forma pomoci, ktorá nevedie rodinu k rastu ale naopak, k úpadku a väčšej závislosti od pomoci. Preto sme v rámci našej činnosti začali s tvorivými dielňami, ktoré sú pravidelne každý týždeň. Mamky a dospievajúce dcéry tak majú možnosť v skupinkách vyrábať rôzne výrobky. Počet našich klientov však rastie, a tým rastú aj potreby na tieto dielne. Chceme otvárať nové dielne, aby tak mohli vznikať nové skupinky matiek, kde by sa mohli učiť šiť, vyrábať korálkovú bižutériu, darčekové mydielka či sviečky. Mamky a dospievajúce dcéry šijú levanduľové srdiečka, tašky, obrusy, kuchynské rukavice či kuchynské zástery. Z korálok vyrábajú náhrdelníky a náramky. Vyrábajú pestrofarebné, voňavé a rôznotvarové darčekové mydielka a sviečky.

K prínosom tvorivých dielní patrí nadobudnutie pracovných návykov, rozvíjanie pracovných zručností, posilňovanie pocitu užitočnosti, budovanie spoločenstva zameraného na zdieľanie a vzájomnú svojpomoc a tiež zlepšenie životnej situácie.

Za akúkoľvek finančnú pomoc na zakúpenie materiálu na tvorivé dielne budeme aj v mene rodín v núdzi veľmi vďační. Naše č.ú.: SK72 0200 0000 0027 6983 3457.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na: majak-nadeje@majak-nadeje.eu.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Mareena

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Chceš pomáhať? Aj Mareena ťa potrebuje.

Mareena pomáha utečencom a cudzincom, aby sa na Slovensku cítili dobre. V komunitnom centre na bratislavskom Jakubáku vzdeláva, aktivizuje dobrovoľníkov a organizuje aktivity pre deti, kultúrne či gastro podujatia, ktoré zbližujú domácich aj cudzincov.

Ako môžete pomôcť?

Podporte nás finančne cez darovací portál: https://www.ludialudom.sk/profil/detail/29403:

 • 10 € poteší deti v Detskom klube Mareena, táto investícia sa premení na detské farbičky, maľovanky či plastelínu,
 • 15 € poteší našich študentov, ktorým kúpime učebnice a pracovné zošity na výučbu slovenčiny,
 • 25 € podporí činnosti dobrovoľníkov a cudzincov, ktorým za túto sumu budeme môcť nakúpiť čaje, kardamóm a kávu,
 • 50 € podporí organizáciu kultúrnych podujatí, kde vás Mareena zoznámi so svetom očami tých, ktorý sa narodili za hranicami Slovenska.

Podporiť nás môžete aj materiálne:

 • Máte ceruzky, farbičky alebo výkresy nazvyš? Rozvíjajte detskú fantáziu spolu s nami a podporte chod Detského klubu Mareena.
 • Stoja vám športové pomôcky pre deti v kúte? Oprášte ich a splňte detské túžby.
 • Leží vám bokom aj šijací stroj? Buďte súčasťou radostí z malých veľkých výsledkov prác účastníčok klubu kreatívneho šitia.

Staňte sa i vy Mareeninou pravou rukou a pomôžte jej tak vytvárať prostredie, ktoré bude priestorom na rozvoj talentov, vedomostí, radosti a porozumenia.

Kontaktovať nás môžete emailom na: lucia.piliarova@mareena.sk.

Ďakujeme!Zobraziť viac

Euro deťom n. f.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Euro deťom n. f. pomáha zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám po celom Slovensku už od roku 2010. Podporili sme už mnoho rodín a choré detičky tak mohli absolvovať potrebné rehabilitácie, liečebné pobyty, terapie, či zakúpiť si zdravotnú pomôcku, lieky a vitamíny nevyhnutné k ich liečbe.

Pridajte sa k nám a podporte týchto našich statočných bojovníkov na ich ceste za zdravím na čísle účtu: SK79 0900 0000 0051 3618 4956.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na: m.jancovicova@eurodetom.sk.

ĎAKUJEME.


www.eurodetom.sk


Verejná zbierka: http://ives.minv.sk/vez/(S(t5gyrogw2yynqllxqegyah5...

Zobraziť viac

Budúcnosť pre Považskú Bystricu

place.svg Považská Bystrica
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti korupcii, Ľudské práva, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how, Mediálny priestor

Ak by ste nás chceli finančne podporiť, kliknite na link: http://www.buducnostprepb.sk/peniaze-na-ucet/.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na: prokop.mikulas@gmail.com.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Sme občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré zastrešuje rodiny a priateľov ľudí s Downovým syndrómom. Okrem vydávania časopisu Slnečnica organizujeme rôzne akcie pre rodiny s deťmi s DS. Najbližší pobyt bude zameraný na šport - lyžovanie. Aj deti s DS sa vedia naučiť lyžovať. Snažíme sa pobyt sprístupniť aj rodinám, ktoré by si to inak nemohli dovoliť. Ak sa nám podarí získať financie na preplatenie nákladov pre deti s DS, bude to pre mnohé rodiny veľká pomoc. Preto ak nám chcete v našom úsilí pomôcť, môžete rodiny nášho združenia podporiť na tejto stránke: http://www.downovsyndrom.sk/v16/donate

Mnohé deti s Downovým syndrómom milujú šport a reprezentujú našu krajinu aj na celosvetových olympiádach. Niekedy však nedostanú šancu naučiť sa športovať vzhľadom na často finančnú náročnosť športov a znevýhodnené sociálne postavenie rodiny.

V prípade otázok, nás môžete kontaktovať emailom na: ds@downovsyndrom.sk.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám pomôžu meniť svet k lepšiemu!

Zobraziť viac

Občianske združenie pri Detskom domove Pastelka

place.svg Vidiná, Pivovarská 25, 985 59
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Formou finančných príspevkov nám pomôžete zabezpečiť pre deti vyrastajúce v detskom domove výlety, rekreačné a vzdelávacie pobyty, tráviť voľný čas prostredníctvom športových aktivít, rozvíjať nadanie a talent detí.

Finančné príspevky môžete posielať na číslo účtu: SK12 0200 0000 0035 9857 9451

V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na: danafojtikova@azet.sk.

Ďakujeme


Zobraziť viac

Senica 2.0

place.svg Senica
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Sme mladí dobrovoľníci, ktorí sa riadia heslo: „Ak môžeš pomôcť ty, nenechávaj to na iných. Život je o pomoci. Pomáhaš a zistíš, že pomoc prináša radosť. Našou motiváciou preto nie sú peniaze, ale pocit. Lebo dobrý pocit ti vydrží dlhšie ako peniaze. Preto s nami pomôž iným a pomôžeš aj sebe.“

Vieme, že aj maličkosti dokážu vyčarovať úsmev na perách. Preto počas GivingTuesday by sme radi obdarovali seniorov zo Zariadenia soc. služieb v Senici. Sú v ňom starčekovia a babičky, ktorí nemajú rodiny, alebo ich nenavštevujú. Preto sú radi za každú návštevu. Hlavne ak si na nich v tomto uponáhľanom svete nájdu čas mladí. Chceli by sme preto požiadať, aby ste nám pomohli ich obdarovať. Či už formou peňazí, za ktoré im kúpime darčeky, alebo predmetami, ktoré by mohli seniori využiť.

Informácie ako nás podporiť nájdete na našom webe: http://senica20.sk/podporte-nas/

Môžete nás kontaktovať aj emailom na: marek.stitny@gmail.com.

Vopred veľmi pekne ďakujeme

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Mediálny priestor

OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené začiatkom roku 2011, dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali - v tej dobe išlo o starostlivosť 4- 8 psíkov, v rámci voľného času. Ako išiel čas, rozširovali sa aj rady dobrovoľníkov a hlavne sa navyšoval počet prijatých psíkov, od roku 2011 do jari 2014 sme činnosť prevádzkovali na súkromnom pozemku , pričom postupom času sme naše aktivity rozšírili a v roku 2014 zakúpili priestory na samote; a od nuly vytvorili všetko nanovo, v zmysle Vyhlášky č. 123/2008 Z. z.(Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá) sme vybudovali 2 pracoviská a to útulok a karanténnu stanicu; aktuálne k dnešnému dňu je to od začiatku činnosti 2000 zachránených psíkov, ktorí si svoje rodiny už našli; momentálne máme v opatere útulku 80 psíkov a 30 máme v dočasných opaterách; zamestnávame jedného zamestnanca a dvoch ľudí na polovičný úväzok (minimálne mzdy); a do činnosti sa aktívne zapája 5 dobrovoľnikov; ide o činnosť, ktorá sa vykonáva dennodenne, bez ohľadu na to, či je sobota, nedeľa alebo sviatok; naše mesačné výdavky tvoria náklady na veterinárnu starostlivosť, mzdy, odvody do fondov, pohonné hmoty, dezinfekčné, čistiace prostriedky, výdaje na opravy (strecha, auto, voliéry a pod.), kumulovane ide v priemere o 3.500 až 4.000 EUR mesačne; tieto náklady pokrývame z finančných darov, príspevku 2%, a dotáciou Mesta Šaľa, ktorá však poskytuje príspevok pre psíkov, odchytených na území mesta Šaľa, čo predstavuje príspevok cca pre pätinu prijatých psíkov. Toľko asi v skratke.

Našu činnosť momentálne je možné sledovať na FB stránke OZ Zatúlané psíky Šaľa; www stránka je stále vo výstavbe, teda už je pripravená, len je potrebné do nej vložiť všetky aktuálne údaje - veríme, že do Vianoc bude spustená. Popravde, najideálnejšia pomoc je finančná, kde finančné dary je možné poukázať na útulkové číslo účtu:

Adresa banky: pobočka Šaľa, Hlavná 12A, 927 01 Šaľa

Banka: UniCredit Bank

Číslo účtu: 1129276002/1111

IBAN code: SK1911110000001129276002

SWIFT code: UNCRSKBX

V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na: zatulanepsikysala@gmail.com.


Ak by ste mali záujem pomôcť i materiálne, využijeme deky, plachty, hygienické, dezinfekčné, čistiace prostriedky, tiež vedrá, metly, lopatky, rovnako aj krmivá (granule, konzervy, pamlsky).


Ďakujeme.

Zobraziť viac

Deťom s rakovinou n.o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Sme tím zložený z rodičov detí, vyliečených pacientov a zainteresovaných profesionálov. Prechádzame si s deťmi na bratislavskej detskej onklológii dlhodobú a náročnú liečbu.

Žiadame o finančnú pomoc pre "Terapiu v piesku" a na "Vlásky pre bezvlásky".


Terapia v piesku:

Psychoterapia detí s využitím pieskoviska je súčasťou terapie hrou. Terapia v piesku umožňuje terapeutovi vytvoriť bezpečný a podporujúci vzťah s dieťaťom. Využitie Terapie v piesku v práci na KDHaO pomôže deťom podstupujúcim náročnú liečbu vyjadriť svoje emócie. Cez zážitok s figúrkami v piesku umožníme dieťaťu bezpečným spôsobom sa vyrovnávať s realitou dlhého pobytu v nemocnici, preliečiť možný traumatický zážitok z náročnej a často bolestivej liečby. V pieskovisku bude mať dieťa možnosť vyjadriť svoje túžby a priania, ktoré nevie popísať slovami. Táto terapia bude vedená pod odborným vedením PhDr. Valérie Hudákovej, klinický psychológ, psychoterapeut.


Vlásky pre bezvlásky:

Dievčatká a slečny, ktoré sa liečia na detskej onkológii prichádzajú počas chemoterapie o svoje vlásky. O to väčšia je ich túžba po krásnych vlasoch aspoň prostredníctvom parochne. Kvalitná a komfortná parochňa z pravých vlasov, ktorá nahradí pôvodné vlásky, stojí niekoľko stoviek eur. Náročná finančná situácia rodičov detí spôsobená samotným ochorením, im však nedovoľuje si ju kúpiť.

Aj vďaka vašej podpore zabezpečíme v spolupráci s Vlasovým a parochňovým štúdiom LUBO spol s.r.o. kvalitnú parochňu z pravých vlasov vždy pre konkrétnu detskú pacientku.


Tieto projekty môžete podporiť na číslo účtu:

IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854


Do poznámky uveďte buď konkrétnu pomoc: "Terapia v piesku" alebo "Vlásky pre bezvlásky"

Ak chcete podporiť obidva projekty, stačí uviesť "Giving Tuesday"


Ďakujeme.

Aj vďaka Vám bude cesta detí s rakovinou jednoduchšia.


Zobraziť viac

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

place.svg Trnava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Mediálny priestor

Domka - Združenie saleziánskej mládeže organizuje 26. ročník Festivalu Lumen - open air festivalu gospelovej hudby. Festival sa bude konať 15. a 16. júna 2018 na Trojičnom námestí v Trnave. Festival Lumen prebiehajúci na Trojičnom námestí je pre všetkých a zadarmo preto potrebujeme aj Vašu podporu aby sme mohli zorganizovať ďalší ročník.


Prispieť môžete cez náš web https://domka.darujme.sk/1981/

alebo na č.ú SK24 7500 0000 0040 1328 8187


Mottom 26. ročníka je Be Brave. Buď odvážny. Nemaj strach, neboj sa!

Tak nečakaj a podpor TO ! Viac ako 300 dobrovoľníkov pomáha na festivale bez nároku na odmenu.


Festival Lumen na Trojičnom námestí v Trnave navštevuje každoročne 10 000 ľudí. Počas víkendu sa stávajú súčasťou mesta, ktoré im poskytuje dočasný domov. Keďže je open air festivalom pre všetkých zadarmo, ponúka hudobný zážitok nielen jeho účastníkom, ale aj okoloidúcim hudobným nadšencom.

Súčasťou festivalu je taktiež blok workshopov a prednášok na aktuálne témy.


Okrem „audio“ zážitku z koncertov kvalitných slovenských a zahraničných skupín, ktoré sú organizované na vysokej úrovni s použitím profesionálnej ozvučovacej a svetelnej techniky, ponúka tiež dostatok priestoru na priateľské stretnutia, ktoré dodávajú atmosfére rodinnosť a výnimočnosť.


Počas #givingtuesday by sme radi vyzbierali finančné prostriedky pre pokrytie nákladov spojených s honorármi pre kapely a technickým zabezpečením festivalu.


Naďalej hľadáme sponzorov a partnerov pre náš festival.


Viac informácii na našom webe fln.sk
Zobraziť viac

Spokojná žena o.z.

place.svg Poprad
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how

Sme občianske združenie Spokojná žena a poskytujeme všeobecne prospešné služby najmä v oblasti vzdelávania. Cieľom nášho občianskeho združenia je podpora a rozvoj vzdelávania, zosúladenie kariéry a osobného života, podpora rodiny, podpora možností uplatnenia v profesionálnom živote.


Organizujeme semináre, školenia, workshopy a iné podujatia v oblasti vzdelávania, rozvoja finančnej gramotnosti, osobného rozvoja a efektívneho trávenia voľného času. Poskytujeme konzultácie, poradenstvo a pomoc za účelom podpory pri hľadaní a udržaní zamestnania, prípadne začatí a rozvoji podnikania.


Získané finančné prostriedky využijeme na rozvoj našich dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít tak, aby boli dostupné širokej skupine ľudí.


Sme vďační za akúkoľvek pomoc.


Finančne nás môžte podporiť na č.ú.: SK42 0200 0000 0037 8336 8955. V prípade záujmu o inú formu pomoci alebo spolupráce nás môžete kontaktovať na spokojnazena@gmail.com .

Zobraziť viac

Aptet n.o.

place.svg Levice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Know-how, Mediálny priestor

Nezisková organizácia Aptet n.o., organizuje každý prvý štvrtok v mesiaci "Podpornú skupinu rodinných opatrovateľov starajúcich sa o človeka s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí. Podporné skupiny sa konajú v meste Levice a hľadáme dobrovoľníkov, ktorý nám pomôžu s propagáciou.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky na t.č.: 0915 773 229 alebo emailom na lorincz@aptet.sk.

Zobraziť viac

OZ Quatre Pattes (Malá Farma Košice)

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas

Sme súkromný azyl pre domáce a hospodárske zvieratá. Poskytujeme trvalé alebo dočasné útočisko pre zvieratá v núdzi. Prijímame aj zvieratá, ktoré ostatné organizácie odmietnu - najmä zvieratá s poruchami správania, či tie, pre ktoré útulky v podstate neexistujú - hospodárske. V našej starostlivosti je približne 170 zvierat (prevažne psíkov na adopciu, ale aj mačičky, zajace, morčatá, kone, poníky, kozy, či už aj u nás ostávajúce ovce, hydina, prasiatka a naše zvieratká). Každodennú starostlivosť o celú farmu a všetky zvieratká zabezpečujú len dobrovoľníci.

Ak sa rozhodnete podporiť nás finančne, môžete prispieť akoukoľvek čiastkou na náš transparentný účet SK8409000000005064142190.

Okrem iného hľadáme aj dobrovoľníkov na prácu okolo zvierat a so zvieratami. Venčenie, čistenie priestorov kotercov, čistenie priestorov pri koňoch, drobné aj väčšie opravy areálu farmy.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na info@malafarma.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Občianske združenie Usmej sa na mňa

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Mediálny priestor

Naše občianske združenie pomáha sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne hendikepovaným deťom a ich rodinám. Keďže kvôli hendikepu dieťaťa a potreby špeciálnej starostlivosti o nich sa rodičia mnohokrát nemôžu zamestnať, rodina sa dostáva do sociálnej núdze. Veľmi im pomôže každá materiálna pomoc.

OZ Usmej sa na mňa sa rozhodlo pomôcť týmto rodinám v predvianočnom čase balíčkom suchých potravín, aby mali aspoň počas sviatkov pocit hojnosti.

Preto robíme zbierku suchých potravín pre rodiny v núdzi s hendikepovanými deťmi. Za každý balíček budete odmenení špeciálnym svietnikom z papiera s braillovým písmom, aby Vám jeho svetielko pripomínalo celé Vianoce, že ste vyčarili niekomu úsmev na tvári.

Suché potraviny môžete priniesť na Hlavnú 68 v Košiciach, 3. poschodie v pondelok a v stredu od 9:00 - 12:00 a v utorok od 14:00 - 18:00 do 20. 12. 2017.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na t.č.: 0910 524 411 alebo emailom na ebocekova@gmail.com.

Ďakujeme.


Zobraziť viac

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

place.svg Trstená
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Sme organizácia, ktorá s celoslovenským dosahom pomáha mladým vytvárať krajinu, kde žije GENERÁCIA, ktorá

MYSLÍ viac ako len na seba samých,

CHCE viac ako len úspech svojich osobných plánov a úmyslov,

HĽADÁ viac ako len šťastie, čo možno zakúšať,

ŽIJE viac ako len vecami, ktorých sa možno dotýkať.

Je to generácia, pre ktorú byť osobnosťou, nie je len záležitosťou “vyvolených” či “talentovaných”, ale rozvíjať svoj osobný potenciál a spájať v sebe charakter, angažovanosť a líderstvo je životným štýlom všetkých. Je to generácia, ktorá reálne mení atmosféru regiónu, kde žije, i celého Slovenska.


ZAČALI SME NA ORAVE A IDEME AJ ĎALEJ.


· vytvárame priestor pre inovácie v oblasti vzdelávania,

· zvyšujeme kvalitu práce s mládežou, aby mala čo najväčší dopad na mladých ľudí

· podporujeme zážitkové vzdelávanie (LARP, Escape Room, zážitková pedagogika),

· motivujeme a prebúdzame v mladých ľuďoch dobrovoľnícku angažovanosť (Tvoje mesto Ťa potrebuje, Európska dobrovoľnícka služba, Žilinské dobrovoľnícke centrum)

· organizujeme aktivity pre rozvoj mladých ľudí, aby sa stali nositeľmi pozitívne zmeny vo svojich komunitách (zmenme.to)

· sprevádzame mladých v ich osobnostnom raste budovaním pozitívneho prístupu uprostred náročných výziev života (konferencia K.R.O.K., inšpiratívne večery)

· v rôznych formách pomáhame budovať osobnosti, ktoré spájajú charakter a odbornosť

· pomáhame mladým hľadať svoju osobnú cestu životom

· a VIAC a VIAC vierohodných, inovatívnych, angažovaných, charakter budujúcich príležitostí, pretože veríme, že „najvyšší level je pre každého“...


Ak nám chcete pomôcť v rámci #GivingTuesday tu je pár typov pre Vás ako nás viete podporiť:

· Darujte nám vaše know-how, pomôžte nám s nastavením marketingu, chceme vytvoriť silnú a prezentačnú webstránku a budeme radi ak nás zaškolíte do tajov, ako stránku udržiavať aktívnu celoročne a ako funkčne využívať hromadné maily

· Darujte nám váš čas, dlhodobo hľadáme dobrovoľníkov na aktivity, ktoré organizujeme

· Darujte nám mediálny priestor, aby sme čo najviac zviditeľnili naše aktivity

· Finančne nás môžete podporiť pravidelným darom alebo jednorazovým príspevkom na účet IBAN SK61 7500 0000 0040 1397 5251

· Materiálnu pomoc uvítame, hlavne pri rekonštrukcii Oravského centra mládeže, ktoré bolo poškodené požiarom. Pre VIAC info pozri tu (https://ozviac.darujme.sk/1333/).


Ďakujeme :)

Zobraziť viac

Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ

place.svg Bratislava;
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Kto sme?

Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ je organizácia, ktorá združuje príslušníkov rusínskej národnostnej menšiny a jej sympatizantov. Vznikla v roku 2008 v Bratislave, ako reakcia na potrebu mladých ľudí, ktorí z rodných obcí a miest na severovýchode Slovenska odišli za prácou a štúdiom, a začalo im chýbať domáce prostredie, jazyk, zvyky a tradície, kultúra.


Čomu sa venujeme?

V roku 2018 bude O.Z. molodŷ.Rusynŷ oslavovať 10 rokov existencie, počas ktorej sa nám podarilo zorganizovať viac ako 250 spoločenských, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí nielen pre mladých Rusínov, ale aj pre širokú verejnosť, ktoré sú veľmi úspešné a zúčastnili sa ich tisícky ľudí.


Čo je naším cieľom?

Naším cieľom je udržiavanie a rozvíjanie našej kultúry, pozdvihnutie národného povedomia a hrdosti Rusínov, zachovanie našich tradícií, folklóru a kultúry, motivovanie mladých Rusínov k tomu, aby sa nehnabili za svoje korene a korene svojich predkov.


Momentálne pôsobia členovia organizácie v 4 mestách - Bratislava, Košice, Prešov a Stará Ľubovňa. Na to, aby sme mohli ďalej realizovať naše projekty a rozvíjať povedomie o rusínskej národnostnej menšine, potrebujeme aj vašu pomoc.


Ako nás môžete podporiť?


 1. Finančne - zaslaním dobrovoľného príspevku na podporu našej činnosti na číslo účtu : IBAN SK18 8330 0000 0021 0112 1716
 2. Darovaním elektroniky, či predmetov, ktoré nám pomôžu pri práci a našich aktivitách, ako napr. notebook, tlačiareň, projektor, flipcharty, kancelárske potreby, kamera, fotoaparát.
 3. Darovaním vášho času a know-how - pomoc pri tvorbe propagačného videa, webovej stránky.
 4. Poskytnutím/prenajatím priestorov v Košiciach, kde by sme sa mohli pravidelne stretávať.


Urobte aj vy počas Giving Tuesday dobrý skutok a pomôžte nám ešte dnes. Pretože len spolu dokážeme neobyčajné veci. :) ĎAKUJEME!


Viac informácií o našej činnosti nájdete na našom FB alebo na stránke http://www.molody.rusyny.org/. Kontaktovať nás môžete na emaili molody@rusyny.org.


Zobraziť viac

Radostná práca, o.z.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Mediálny priestor

Desať NAJ v Bratislavskom kraji

Nová generácia inovatívnych príbehov, ktoré formujú miesto, kde žijeme.


Na začiatku bol nápad natočiť desať rozhovorov so zaujímavými ľuďmi z Bratislavy a okolia. Na miestach ku ktorým majú vzťah. Projekt sa nám rozvinul. Vstúpil doň režisér a kameraman Tomáš Martínek s produkčnou Alicou Barošovou a podľa námetu spolu so zapáleným štábom natočili desať trojminútových krátkych filmov. Všetky budú voľne dostupné a budete si ich môcť pozrieť vo svojom počítači.

Tento sprievodca Bratislavským krajom sa pýta, či vieme robiť rovnako dobré víno ako naši predkovia. Čo robíme vo voľnom čase a k čomu vedieme naše deti. Ako nás poznačila strhnutá železná opona. Aký vzťah máme k miznúcim častiam hlavného mesta a prečo sa sťahujeme na vidiek. Čo pre nás znamená viera, ale aj či sme verní Slovanu. Ako sa u nás žije cudzincom a ako na nás vplýva Dunaj.


PREČO POTREBUJEME VAŠU PODPORU

Ako to už býva, skromný rozpočet nestačí na pokrytie všetkých nákladov. Získali sme grant a prispeli sme obrovským nasadením, ale ani to nezaplatí všetky účty za kvalitnú techniku, honoráre štábu a postprodukciu.


AKO BUDÚ VYZBIERANÉ PENIAZE VYUŽITÉ

Zaplátame diery vo financovaní a usporiadame slávnostnú premiéru, na ktorej vás našich podporovateľov radi privítame. Stačí si kúpiť vstupenku.


PRÍHODA Z NAKRÚCANIA

To, že nakrúcanie padlo na november nám najprv prišlo ako nevýhoda. Naozaj, po pár hodinách na mrazivom slniečku je riadna zima. Ale práve jesenná atmosféra dodáva záberom autentickú atmosféru. Jedna z epizód sa odohráva na bio kúpalisku. Produkcia dohodla komparzistov – otužilcov. Boli štyria a prišli o pol hodinu skôr. Náš štáb sa so všetkými privítal a zoznámil. Až po podaní rúk sme zistili, že to sú miestni otužilici, ktorí prišli na pravidelné plávanie.


ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU, ktorú môžete prejaviť tu:


https://www.startlab.sk/bratislava

Zobraziť viac

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

place.svg Trenčín
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Hospic je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce starostlivosť ročne 150-180 pacientom z celého Slovenska. Ide o nevyliečiteľne chorých pacientov v pokročilom štádiu choroby (zväčša onkologickej), ktorým sa snažíme vytvoriť prostredie ako doma, v ktorom bude každý zomierajúci čo najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť.

Chceli by sme touto formou poprosiť o materiálnu pomoc vo forme: záclon a závesov do izieb, obliečok na periny a enterálnej výživy pre pacientov vo vigilnej kóme.

Kontaktovať nás môžete na: fundraising.mrazikova@hospictn.sk.

V prípade, že uprednostníte finančnú pomoc, prosím pozrite si možnosti tu: http://www.hospictn.sk/pomozte-nam/financna-pomoc .

Ďakujeme

Zobraziť viac

NOSENE s.r.o

place.svg Bratislava / Banská Bystrica
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc, Mediálny priestor

NOSENE je projekt, v ktorom dávame druhú šancu oblečeniu s dobrým pocitom.

Z každého predaného oblečenia odvádzame časť z predajnej ceny na pomoc týraným ženám.

Podporte nás darovaním pekného oblečenia alebo poskytnutím mediálneho priestoru, ktorý nám pomôže rozšíriť povedomie o projekte a zvýšiť tak pomoc pre týrané ženy.

Radi vo vašej firme pripravíme aj praktický workshop zameraný na upcykling a recykláciu oblečenia - účastníci sa dozvedia nielen zaujímavosti z oblasti recyklácie oblečenia a taktiež si vytvoria výrobok priamo pod šijacím strojom.

Kontaktovať nás môžete na t.č.: 0918 562 327 alebo emailom na katarina@nosene.sk.

Zobraziť viac

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas

Pomáhať môže byť zábavné.

Vo Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy vieme, že ľudia so zrakovým postihnutím sú schopní žiť plnohodnotný a aktívny život. Našim poslaním je im k tomu pomôcť prostredníctvom vodiacich psov.

Zaujíma Vás, ako prebieha chov, výchova alebo výcvik vodiacich psov? Ak si virtuálne adoptujete šteniatko, psa vo výcviku alebo chovnú sučku, budete mať možnosť tento proces sledovať. Ako hrdí adoptívni rodičia dostanete certifikát a pravidelné informácie zo života Vášho zverenca.

http://vodiacipes.sk/adoptujte-si-psika-z-vsvap

Trúfate si na viac? Ak máte dostatok času, trpezlivosti a lásky ku psom, môžete sa prihlásiť za vychovávateľa šteniatka. Čo to obnáša sa dozviete na:

http://www.vodiacipes.sk/vychova

Kontaktovať nás môžete emailom na stulajterova@vodiacipes.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Životné prostredie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how

Už rok rozvíjame myšlienku výroby ekologických výrobkov v sociálnych dielňach. Naším cieľom je využívať materiály ako obnosené šatstvo či zostatkové drevo z píly. Máme rozpracovaných niekoľko prototypov, no na to, aby sme celý proces dokončili, zaučili ľudí v charitných dielňach a začali výrobu, musíme investovať ešte určité množstvo času a financií.

Medzi našich súčasných partnerov patrí firma, ktorá recykluje textílie, charitná dielňa na západnom aj východnom Slovensku, slovenský prepravca-vývojár, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie, ako aj výnimočná módna návrhárka, ktorá je známa aj cez svoje ekologické návrhy a ocenenia.

Celá myšlienka sa zrodila po premýšľaní o ohromnom množstve odpadu, ktorý vytvárame a nezmierení sa so skutočnosťou, že obnosené oblečenie skončí častokrát na skládkach, pričom až 95% z neho by mohlo byť určitým spôsobom zrecyklované. Viac sa o celom vývoji myšlienky môžete dočítať v dvoch blogoch Tomáša Horvátha na jeho účte na portáli Medium (blogy sú písané po anglicky).

Ak ste odborník/čka na recykláciu, ozvi sa nám na emailovu adresu: horvath.tomas@gmail.com, radi s Tebou nadviažeme komunikáciu o projekte. Pokiaľ nie, môžete tento projekt podporiť finančne na číslo účtu: SK7683300000002601265767 a celý proces urýchliť.

Doteraz sme projekt pokrývali z vlastných zdrojov, teda z peňazí ľudí, ktorí s touto myšlienkou už vyše roka pracujú. Aby sme mohli produkty začať vyrábať v dielňach, budeme potrebovať vašu pomoc.

Veríme, že dať ľuďom príležitosť pracovať je vždy dobrá voľba a zohľadňovať pri tom prostredie, v ktorom žijeme, tak isto dôležité. Charitatívny prístup podporí ľudí iba na určité krátke obdobie, poskytnúť im prácu ich dokáže dlhodobo zabezpečiť. Snažíme sa pomáhať ľuďom z dlhodobého hľadiska.

Ďakujeme za akúkoľvek podporu,

sobi

Zobraziť viac

People of hope

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how, Mediálny priestor

Projekt "WATER FOR SENEGAL"

Hlavnou myšlienkou je priniesť filtre na vodu do oblasti v južnom Senegale a tým zabezpečiť prístup k pitnej a bezpečnej vode miestnym rodinám.

Náš projekt sa zameriava na 551 rodín v 7 obciach bez prístupu k pitnej vode. Zabezpečíme bezpečnú vodu pre rodiny na obdobie 10 rokov.

Za 22,- Euro môžeme poskytnúť 1 filter pre jednu rodinu (10 ľudí).

Spolu s naším miestnym kontaktom Josephom Diattom (AGIR, nezisková organizácia) opäť navštívime dediny, do ktorých prinesieme filtre na vodu, budeme informovať obyvateľov o správnom používaní filtrov, dôležitosti sanitácie a zároveň zdokumentujeme celý priebeh projektu.

Prispieť možete cez našu stránku Peopleofhope.eu, alebo priamo transakciou na účet SK8409000000005135624788

Ako inak pomôcť:

- zdielajte náš projekt na socálnych sieťach

- hľadáme partnerov a ambasádorov projektu

- hovorte o probléme s vodou vo svete so svojou rodinou a priateľmi


Budeme Vám vdační za akúkoľvek pomoc.


Viac informácií nájdete na našej stránke Peopleofhope.eu


Promo Spot


Ďakujeme.


Zobraziť viac

OZ NepocujuceDieta.sk

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu. 95% týchto detí sa rodí do počujúcich rodín, ktorí im ich do 3 rokov potrebujú pomôcť a porozumieť :

 • určiť správnu diagnostiku poruchy sluchu a porozumieť jej špecifikám
 • vybrať s odborníkom vhodnú kompenzáciu poruchy sluchu a rozumieť tomu
 • nájsť správne rehabilitačné postupy, aby ich mohli doviesť hravo k počutiu a reči.

To je aj cieľ občianskeho združenia Nepočujúce Dieťa. Poskytovať informácie, poradenstvo, šíriť osvetu, vytvárať priestor na neformálnu výmenu skúseností a stretávanie sa, prepájať odborníkov s rodičmi a obhajovať práva týchto detí a ich rodín.

Aby šťastní rodičia mohli vychovávať šťastné nepočujúce deti.

28.11. počas Giving Tuesday od 9:00 - 21:00 budete môcť v Eurovea Bratislava osobne spoznať nielen náš tím pracovníkov a dobrovoľníkov, ale tiež sa hravo naučiť hovoriť rukami a spoznať náš (zdanlivo) tichý svet. Čakajú vás veselé aktivity s posunkami pre malých aj veľkých a tiež možnosť zakúpiť si niektorú s našich aktivít na rozvoj svojich detí.

Posunkové pexeso, omaľovánky s posunkami, Abeceda pexeso či Zvieratkové pexeso môžte deťom pribaliť ako Mikulášsky darček :)

Pre rodičov s deťmi nájdete možnosť zahrať sa rôzne hry s posunkami od 10:00 - 13:00 a od 15:00 - 18:00.

Počas celého dňa bude možnosť urobiť si s nami veselé fotografie a príjemne sa zabaviť. Tešíme sa na vás

Bonus v tento deň - 28.11. - Možnosť pomáhať 2x a získať darček, knihu, ktorá vám pohladí dušu. Ak darujete minimálne 10€ nášmu združeniu získate bonus - knihu napísanú mamou chlapca s poruchou sluchu - Lubkou Brigantovou - Anjelske krídla.

Sumou 5€ pomáhate priamo jej a jej synovi, Kubkovi, na potrebné terapie.

Sumou 5€ pomáhate nášmu združeniu pokračovať v: poskytovaní poradenstva cez Rodičovskú online poradňu

: šíriť informácie vďaka Príručke rodiča na www.nepocujucedieta.sk a pripravovaným informačným letákom do pôrodníc

: tvoriť ďalšie edukačné hry na rozvoj detí v domácom prostredí

: vytvárať priestor na neformálnu výmenu skúseností a stretávanie sa rodín v rôznych kútoch SR a mnoho ďalšieho

Pomôcť nám môžete vašim príspevkom na:

https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/nepocujem-ale-rozpravat-mozem


Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú prinášať viac zvukov do životov nepočujúcich detí. Pretože každé dieťa s poruchou sluchu je perfektné, stačí mu iba pomôcť včas.

Viac na www.nepocujucedieta.sk a https://www.facebook.com/nepocujucedieta/ .

Kontaktovať nás môžte aj formou emailu na: info@nepocujucedieta.sk.


Zobraziť viac

OZ Krehkí bojovníci

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Projekt: Informačný web pre zdravotne znevýhodnených a ľudí v núdzi

Ľudia hľadajúci pomoc sa často stretávajú s nedostatkom zrozumiteľných informácií o existujúcich možnostiach. Naším cieľom je preto vytvoriť webovú stránku, kde nájdu aktuálne, zrozumiteľné a kompletné informácie o formách pomoci, ktoré poskytuje štát a mimovládne organizácie.

Súčasťou pripravovaného webu bude napríklad:

 • zoznam všetkých foriem pomoci, ktoré poskytuje štát (napr. sociálne dávky, štátne príspevky…),
 • bližšie informácie o každej forme pomoci,
 • kritériá, ktoré musí človek spĺňať, aby mal nárok na danú pomoc,
 • čím sa musí človek preukázať, aby mu bola daná forma pomoci odsúhlasená,
 • zoznam mimovládnych organizácií (nadácie, občianske združenia…), ktoré poskytujú pomoc zdravotne znevýhodneným a ľuďom v núdzi,
 • základné informácie o týchto mimovládnych organizáciách,
 • bližšie informácie o formách pomoci, ktoré tieto mimovládne organizácie poskytujú (finančná, materiálna, psychologická…).

Informačný web je projektom občianskeho združenia OZ Krehkí bojovníci. Združenie vzniklo 14. 7. 2017 a jeho cieľom je:

 • poskytnúť podporu a pomoc ťažko alebo dlhodobo chorým občanom a ich rodinám v rôznych životných situáciách,
 • vytvoriť platformu pre vzájomnú podporu a spoluprácu rodín s ťažko alebo dlhodobo chorým príbuzným,
 • spojiť ľudí so záujmom pomáhať zdravotne znevýhodneným a ich rodinám,
 • informovať verejnosť o problémoch, s ktorými sa stretávajú ťažko alebo dlhodobo chorí občania a ich rodiny, a na tieto problémy upozorňovať.

Na realizácii spomenutých cieľov budeme pracovať postupne v rámci samostatných projektov. Zároveň sa snažíme poskytovať informácie a pomoc “krehkým bojovníkom”, ktorí nás o to priamo požiadajú. Za štyri mesiace nášho pôsobenia sme pomohli dvom rodinám, ktorých príbeh sme uverejnili aj na našej stránke na Facebook-u.

Ako nám môžete pomôcť?

 • Darujte nám odborné znalosti (know-how) a čas: hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s grafikou, dizajnom a tvorbou webovej stránky a odborníkov, s ktorými môžeme konzultovať nejasnosti a otázky týkajúce sa sociálnej pomoci poskytovanej štátom.
 • Darujte nám mediálny priestor: hľadáme médiá, ktoré nám poskytnú priestor na propagáciu tohto projektu.
 • Podporte nás finančne: získané finančné prostriedky využijeme na registráciu internetovej domény, na dizajn, prípravu a prevádzkovanie webovej stránky.


Ak máte záujem pomôcť alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na ozkrehkibojovnici@gmail.com.

Ak máte záujem o finančnú podporu nášho úsilia, číslo účtu OZ Krehkí bojovníci je SK4383300000002801287442 (ak chcete podporiť projekt Informačný web pre zdravotne znevýhodnených a ľudí v núdzi, do poznámky pre prijímateľa uveďte: informacny web).

Ďakujeme!

Zobraziť viac

Dom Seniorov Pezinok n.o.

place.svg Pezinok
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Mediálny priestor

ZAUJÍMA VÁS AKO ŽIJÚ SENIORI V DOMOCH SENIOROV A AKÉ SÚ ICH DENNODENNÉ POTREBY?

PREMÝŠĽATE AKO BY STE IM MOHLI POMÔCŤ?

PRÍĎTE UTOROK 28.11.2017 POMÔCŤ AKO DOBROVOĽNÍK.

Budete sa môcť zapojiť ako pomocník inštruktorky sociálnej rehabilitácie, ktorá klientom vytvára program voľnočasových aktivít a uvíta každého dobrovoľníka s dobrým srdcom. Tiež sa môžete zapojiť ako pomocník opatrovateľov a budete napríklad pomáhať zvážať klientov do jedálne, alebo pomôžete s malými upratovacími prácami.

PREČO PODPORIŤ SENIOROV?

Ekonomická a sociálna situácia na Slovensku mení rodinné spoločenstvá a čoraz viac seniorov o ktorých sa ich rodiny často krát aj pre zlý zdravotný stav samotných seniorov už nedokážu postarať, je odkázaných na komplexnú pomoc profesionálnych zariadení ako sme my. Dôvody prečo podporiť túto skupinu obyvateľstva, ktorá už v živote vyprodukovala čo mala a teraz je odkázaná na mladšiu generáciu je veľa. Pracovať v sociálnych službách znamená mať srdce otvorené potrebám druhých.

AKO NÁS PODPORÍTE?

V Dome Seniorov Pezinok je pri 78 klientoch práce vždy veľa. Budeme radi, ak sa nájdu aj dlhodobí dobrovoľníci, ktorí si vypestujú k našim seniorom vzťah a budú im pravidelnou pomocnou rukou, alebo sa stanú priateľskými spoločníkmi.

Uvítame tiež materiálnu alebo finančnú pomoc. Seniori by privítali počítač aby si mohli aj oni zaskypovať s rodinou. V zariadení nájdu využitie rôzne hygienické a zdravotnícke potreby a pomôcky. Každý mesiac pripravujeme seniorom oslavu narodenín, kedy im vždy darujeme darček, najčastejšie hygienické potreby. Ak sa nájde dlhodobý sponzor, budeme veľmi radi.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ?

Lic. Rastislava Kobzová

Tel.: 0918 911 675

E-mail: kobzova@dspezinok.sk

Sídlime v Pezinku v Kučišdorfskej Doline 6. Dobrovoľníkom sa snažíme zabezpečiť aj odvoz a dovoz z pezinskej vlakovej a autobusovej stanice priamo do Domu Seniorov Pezinok.

Zobraziť viac

Ulita

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how

NA ČO použijeme vyzbierané peniaze: Mladí ľudia z Kopčian sú kreatívni a šikovní. My ich v tom chceme podporiť. Vymysleli sme preto spolu značku oblečenia „Kopčany“, ktorú si títo mladí ľudia sami nadesignovali. Teraz chceme vyzbierať peniaze, z ktorých nakúpime materiál na výrobu tohto oblečenia.

A čo bude s peniazmi zarobenými z oblečenia? Chceli by sme ich využiť pri činnostiach, ktoré našu mládež naďalej podporia v procese zapájania sa do trhu práce. To znamená, že tí, ktorí budú mať záujem ďalej pokračovať v predaji oblečenia, budú mať túto možnosť. Vymyslíme s nimi ďalšie postupy, ako oblečenie predávať, marketing a spôsob predaja, prípadne aj nové designy. Ostatných podporíme ako budú potrebovať oni- to znamená, zafinancujeme napríklad naše kluby, na ktorých sa budeme venovať výberu povolania a príprave naň. Skrátka, chceme podporiť mladých ľudí z Kopčian, aby sa naučili veľmi užitočným zručnostiam, ktoré sa im zídu v budúcom živote.

PREČO podporiť GT: Preto, že veríme v budúce generácie a chceme im uľahčiť to, aby boli schopné sa zaradiť do života dospelých a stať sa úspešnými ľuďmi. Náš školský systém často krát neučí deti praktické schopnosti, vďaka ktorým môžu napríklad rovno po škole rozbehnúť svoj biznis alebo iným spôsobom sa zapojiť na trhu práce. V Ulite by sme radi túto medzeru vyplnili a mladým ľuďom na Kopčanoch poskytli skúsenosť, pri ktorej sa naučia celému procesu výrobnej a predajnej činnosti a ostatných sprevádzali v činnostiach, pre ktoré sa rozhodnú oni.

To znamená, že deti nie len sami prišli s nápadom vymyslieť značku oblečenia Kopčany a sami aj navrhli jeho design. Keď bude oblečenie vyrobené, s tými, ktorí budú mať záujem pokračovať, budeme tiež spoločne vymýšľať marketingovú stratégiu predaja, ktorú následne spolu aj zrealizujeme (natočíme videá, nafotíme fotky, pozdieľame ich na sociálnych sieťach a prípadných ďalších médiách atď). Tiež pôjdeme napríklad oblečenie predávať na trhy, jednať s predajňami, ktoré by teoreticky mohli naše oblečenie predávať atď.

Skrátka, deti sa tak naučia, čo všetko tento proces obsahuje a keď sa v budúcnosti ocitnú v situácii, kedy budú mať opäť nápad rozbehnúť svoj biznis, nebudú tápať v neznámom prostredí a budú už oplývať potrebnými schopnosťami na jeho realizáciu.

Mladých, ktorí nechcú podnikať, ale chcú sa venovať iným zárobkovým činnostiam, budeme sprevádzať v činnostiach, ktoré sa v príprave do zamestnania zídu zase im.

AKO podporiť GT: Sú tu dve možnosti. Hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s rozbiehaním a vedením (sociálneho) podniku a mal by záujem nám s realizáciou nášho skúšobného „biznisu“ pomôcť. Hľadáme teda niekoho, kto má potrebnú know-how a je ochotný obetovať pár hodín (cca 4-5 hod) mesačne na to, aby strávil čas s našimi mladými podnikavcami a viedol ich v celom procese.

Druhá možnosť je, že 28. Novembra nám môžete poslať finančný dar na Dobrú Krajinu tu: https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/sidlisko-je-nase-ihrisko

Do položky „priezvisko“ jednoducho napíšte „Giving Tuesday“, aby sme vedeli, na čo je váš dar určený. My následne zozbierané peniaze zrátame a objednáme oblečenie. A potom sa celý proces môže začať!

Samozrejme, keď bude oblečenie pripravené, budeme vás informovať a našu značku si môžete objednať aj vy!

Kontaktovať nás môžete emailom na: veronika.morhacova@ulita.sk.

ĎAKUJEME

Zobraziť viac

Poradňa pre občianske a ľudské práva

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Know-how

Budeme vďační za konzultačnú pomoc s naplánovaním malej verejnej kampane, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o porušovaní ľudských práv rómskej menšiny v našej spoločnosti.

Počas našej práce na ochranu ľudských práv menšín sme mali možnosť spoznať mnoho odvážnych ľudí – Rómov a Rómiek - ktorí a ktoré sa kvôli svojmu pôvodu stretli s diskrimináciou či iným porušovaním ľudských práv a rozhodli sa voči tomu aktívne postaviť. S našou podporou sa rozhodli porušovaniu svojich práv brániť právnou cestou. A to napriek tomu, že domôcť sa spravodlivosti v týchto prípadoch na Slovensku nie je vôbec jednoduché.

Niektorí z týchto ľudí sa o svojej skúsenosti s porušovaním ľudských práv a svojom úsilí domôcť sa pravdy rozhodli porozprávať prostredníctvom videí, ktoré v súčasnosti nakrúcame. Veríme, že ich osobný príbeh a odhodlanie môže zaujať a inšpirovať iných ľudí, ktorí rovnako čelia neprávostiam, aby sa im tiež postavili.

V súčasnosti zvažujeme, ako s týmito videami čo najúčinnejšie pracovať – ako ich rozšíriť smerom k verejnosti, ako s nimi pracovať na sociálnych sieťach a podobne.

Veríme, že nakrútené videá by mohli byť základom pre malú verejnú kampaň, ktorej cieľom by bolo zvýšiť povedomie o porušovaní ľudských práv, ktorým rómska menšina v našej spoločnosti stále čelí a povzbudiť tých, ktorí porušovaniu práv čelia. Potrebovali by sme však poradiť - ako na to.

Budeme vďační za konzultačnú pomoc od skúsenejších, ktorá by nám pomohla takúto malú kampaň naplánovať.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na poradna@poradna-prava.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Saplinq

place.svg Zlaté Moravce
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Počas #Givingtuesday chceme na našej FB stránke https://www.facebook.com/pridekosice zviditeľňovať úspechy PRIDE Košice, ktoré sme dosiahli za ostatných 5 rokov. Postupne sme narástli a sme viditeľné a viditeľní na východnom Slovensku. V roku 2018 pripravujeme už šiesty ročník a chceme preň získať ďalších podporovateľov a podporovateľky.

V prípade Vášho záujmu podporiť nás akýmkoľvek spôsobom, neváhajte nás kontaktovať emailom na: robert.furiel@saplinq.org.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Pod krídlami Dominiky, n.o.

place.svg Nitra
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how, Mediálny priestor

FINANČNÁ POMOC - Sme jediný detský mobilný hospic v Nitrianskom regióne. Ponúkame rodinám s nevyliečiteľne chorými deťmi možnosť prežiť čas doma.

Na to aby sme vedeli deťom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť potrebujeme pomoc Vás všetkých. Aj Váš malý pravidelný dar dokáže veľa. Prispieť môžete na SK3409000000005065722250

MEDIÁLNY PRIESTOR - propagácia našich aktivít a pomoci rodinám

KNOW-HOW - pomoc pri vytváraní grafiky a spravovaní web stránky

V prípade záujmu nám pomôcť, môžte nás kontaktovať telefonicky na 0910 379 039 alebo emailom na petrasova@podkridlamidominiky.sk.

Dakujeme.

Zobraziť viac

Divadlo 21 Opatová

place.svg Trenčín
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Divadlo 21 Opatová plánuje v roku 2018 premiéru novej divadelnej hry. K realizácii toho podujatia je potrebné zakúpiť celú scénickú výpravu, ktorá zahrňuje dekorácie, nábytok, stavby a iné rekvizity v kontexte divadelných obrazov. Toto usporiadanie rešpektuje technické parametre javiskového priestoru na domácej scéne v KD Opatová. Scénická výprava obsahuje výtvarné návrhy jednotlivých scén, zoznam nábytku a rekvizít.

Kostýmové vybavenie sa bude zakupovať zo secondhandových obchodov a náročnejšie kostýmy sa budú šiť.

Nakoľko KD Opatová nedisponuje žiadnym technickým vybavením, časť financií sa využije na zakúpenie základného svetelného parku vrátane ovládania ako aj zakúpenie zvukovej techniky, ktorá bude slúžiť nielen pre účely Divadla 21 Opatová, ale aj pre ostatných účinkujúcich v KD.

V prípade záujmu nám finančne pomôcť, naše číslo účtu je SK60 1100 0000 0029 4002 9654 (Tatrabanka) alebo nás môžte kontaktovať aj formou emailu na: lubka.liskova@gmail.com.

Dakujeme.

Zobraziť viac

Liga proti rakovine SR

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Čas, Know-how, Mediálny priestor

V Lige proti rakovine už 27 rokov pomáhame onkologickým pacientom a ich rodinám, ktorí si prechádzajú ťažkým životným obdobím, spojeným so samotnou diagnózou a náročnou liečbou rakoviny, ako aj následným zaradením sa do bežného života. Pacienti denne využívajú naše služby, a to prostredníctvom psychosociálnych programov a projektov, ktoré pre nich dlhodobo realizujeme. Okrem toho vzdelávame aj zdravú populáciu, a to najmä v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu.

V Lige proti rakovine nepotrebujeme len pravidelnú finančnú pomoc, ktorú získavame prostredníctvom Dňa narcisov a 2%, ale takisto aj váš čas, chuť a ochotu pomôcť, darovanie vašich odborných znalostí, mentoring, know-how, ako aj mediálny priestor, aby sa o našej činnosti dozvedelo čo najviac ľudí, a aby sme naše aktivity mohli robiť čo najlepšie a najkvalitnejšie.

Ako nám teda môžete pomôcť počas Giving Tuesday?

Darujte nám vaše odborné znalosti a know-how

 • ako grafik, pre ktorého bude hračka pomôcť nám s prípravou brožúr, letákov či iných tlačovín
 • ako fotograf, ktorý nám urobí krásne fotografie zo Dňa narcisov a ďalších našich podujatí
 • ako lektor, ktorý by viedol pohybový alebo kreatívny kurz pre pacientov v Centrách pomoci
 • ako lektor, ktorý vie zaujať študentov a pripravil by pre nich hravou formou prednášky na témy o prevencii a zdravom životnom štýle

Darujte nám váš čas

 • ako dobrovoľník, ktorý nám pomôže pri realizácii zbierky Deň narcisov
 • ako dobrovoľník pri ostatných podujatiach, ktoré organizujeme alebo externých eventoch, kde prezentujeme našu činnosť
 • ako animátor, ktorý spoločne s nami pripraví nezabudnuteľný program pre pacientov na relaxačných pobytoch a Rodinnej týždňovke

Darujte nám mediálny priestor

 • ako médium, ktoré nám pomôže rozšíriť myšlienky našich projektov a posolstvo organizácie medzi čo najviac ľudí
 • ako firma, ktorá osloví svojich zamestnancov či zákazníkov, aby ich informovala o našej činnosti a možnosti podpory

Ak máte záujem pomôcť, napíšte nám ešte dnes na lpr@lpr.sk alebo zavolajte na 02/5720 2904. Každý z nás totiž má čo darovať. :)

Giving Tuesday je oslavou štedrosti. Je to o nás - obyčajných ľuďoch, ktorí spoločne dokážu neobyčajné veci. Je úplne jednoduché stať sa súčasťou Giving Tuesday - zapojte sa a pomôžte nám ešte dnes. ĎAKUJEME! :)

Zobraziť viac

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Kto sme?

Organizácia

muskulárnych dystrofikov v SR (OMD v SR) poskytuje všestrannú a adresnú pomoc deťom aj dospelým s nervovosvalovými ochoreniami ako svalová dystrofia, spinálna muskulárna atrofia, ALS a mnohé iné, aby mohli žiť nezávislý a plnohodnotný život. Našou víziou je spoločnosť bez akýchkoľvek bariér, v ktorej budú mať aj ľudia s

ťažkým telesným postihnutím vytvorené podmienky na plnohodnotný život, štúdium,prácu, záujmy, vlastné bývanie a rodinu.


Čím sme výnimoční?

Sme chránené pracovisko, vytvárame kvalifikované miesta pre ľudí so svalovým

ochorením a iným postihnutím. Zamestnávame 8 osôb na vozíku a 2 pracovných asistentov, ktorí zabezpečujú aktivity združenia. Niektoré činnosti združenia zabezpečujeme za pomoci dobrovoľníkov. Snažíme sa motivovať osoby so zdravotným postihnutím, aby sa nebáli, verili v svoje schopnosti a išli za svojimi cieľmi.


Komu pomáhame a čo ponúkame?

Pomáhame každému človeku s akýmkoľvek zdravotným postihnutím, ktorý má o našu pomoc záujem. Našou hlavnou aktivitou je špecializované sociálne poradenstvo vrátane terénnej sociálnej práce pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Prevádzkujeme Agentúru osobnej asistencie, ktorá zabezpečuje komplexné služby súvisiace s osobnou asistenciou. Ďalej tiež:

 • Pripomienkujeme zákony a aktívne vystupujeme za práva a potreby ľudí so

svalovými ochoreniami

 • Šírime osvetu o nervovosvalových ochoreniach, t. z. 4x do roka vydávame náš

časopis Ozvena, vydávame odborné publikácie a brožúry

 • Každoročne organizujeme rozsiahlu celoslovenskú kampaň Belasý motýľ na podporu ľudí so svalovou dystrofiou a verejnú zbierku na kompenzačné pomôcky
 • Každoročne organizujeme integračné pobyty (sociálno-rehabilitačné tábory pre deti, mladých, dospelých so svalovou dystrofiou a tiež iným zdravotným postihnutím, stretnutia členov)
 • Organizujeme športové celoslovenské aktivity v hrách určených pre ľudí so zdravotným postihnutím: boccia, florbal/hokej na elektrických vozíkoch a šach


Čo potrebujeme?

Finančné prostriedky nám umožnia udržanie a rozvoj organizácie a jej projektov. Vďaka nim získame väčšiu slobodu pri plánovaní aktivít, nebudeme natoľko závislí od prostriedkov štátneho rozpočtu, budeme môcť podporovať aj tie aktivity, na ktoré sa financie získavajú ťažko alebo sa nedajú získať vôbec.

V prípade záujmu nám finančne pomôcť, kliknite TU .

DAKUJEME


Zobraziť viac

KASPIAN

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

KASPIAN už 20 rokov pracuje s deťmi a mladými ľuďmi v Petržalke, kde im poskytuje ľahko dostupné programy v podobe klubu a terénnej sociálnej práce vykonávanej v skateparku na Námestí republiky.
V novej lokalite na Furdekovej 6/A KASPIAN pôsobí už rok. Toto nové miesto so sebou prináša veľa detí a mladých, ktorí využívajú poskytované služby.

Od začiatku roka 2017 boli pracovníci a dobrovoľníci v kontakte s vyše 300 deťmi a mladými. Denne klub KASPIAN navštívi v priemere 20 detí a tínedžerov.
Dôležitou súčasťou činnosti KASPIAN-u je poskytovanie základného sociálneho poradenstva, individuálnych rozhovorov na citlivé témy, s ktorými deti a mladý prichádzajú do kontaktu hlavne počas obdobia dospievania. Práve tie si vyžadujú samostatnú, útulnú miestnosť, ktorá navodí pocit bezpečia a istoty.

Vďaka kampani #Giving Tuesday a v spolupráci s psychologičkou a dizajnérkou KASPIAN plánuje zakúpiť vybavenie do poradenskej miestnosti pre deti a mládež.

A preto, milí podporovatelia za získaných:

20 € deťom a mladým kúpime lampu a konferenčný stolík,

30 € kúpime koberec,

50 € kúpime 2 kreslá,

150 € kúpime lampu, koberec ,4 vankúše a 2 kreslá,

294 € kúpime sedačku do klubu,

za vyzbieraných 450 € deťom a mladým zakúpime kompletné zariadenie.

Stačia 2 kliky pre dobrú vec!

DARUJ

Môžte nás kontaktovať aj prostredníctvom emailu na kaspian@kaspian.sk.

DAKUJEME

Zobraziť viac

Dr.Kôň-hipoterapia

place.svg Miloslavov, J jazeru 224
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Občianske združenie Dr.Kôň- hipoterapia je partnerom OZ Nádej pre kone, ktorého hlavným poslaním je zachraňovať kone a dávať im druhú šancu, napríklad aj na hipoterapiu a to je cieľom nášho združenia - využitie koní pre potreby zdravotne postihnutých osôb.

Je to jednoduché - kone pomáhajú, veľmi. Medzi nami a týmito úžasnými tvormi totiž naozaj niečo je, niečo čo je ťažké pomenovať slovami. Chceme Vás poprosiť- zúčastnite sa tejto neuveriteľnej symbiózy, podporte moju myšlienku vytvoriť- vlastne už dokončiť areál hipoterapie, kde liečba koňom bude naozaj, nie len nudné vozenie pacienta na chrbte koňa s naivnou predstavou, že takto pomáhame.

Viac informácií nájdete na : TU .

Zobraziť viac

Autistické centrum Andreas

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Autizmus sa prejavuje výrazným zaostávaním v sociálnych a komunikačných zručnostiach. Táto vrodená vývinová porucha sa liečiť nedá, ale systematickou prácou sa dá výrazne zmierniť. Snažíme sa, aby ľudia s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodiny žili spokojnejší život, trénujeme komunikačné a sociálne zručnosti, znižujeme výskyt problematického správania a spolupracujeme pri výchovno-vzdelávacom procese. Našim cieľom je zvýšiť zručnosti ľudí s PAS tak, aby sa dokázali integrovať do spoločnosti a v rámci svojho postihnutia fungovali čo najviac samostatne v bežnom živote.

Autistické centrum Andreas v Bratislave poskytuje svoje služby (diagnostika, špeciálno-sociálne poradenstvo, rehabilitácia, terapia, workshopy, terapeutické skupiny, semináre...) pre ľudí s autizmom, ich rodiny, ako aj pre odborníkov a iné zariadenia po celom Slovensko.

Cez Dobrú krajinu sa aj vy môžete stať súčasťou našej špeciálnej služby a podporiť "víkendové a prázdninové pobyty" pre deti s autizmom. Sú to dni, počas ktorých deti s autizmom nedochádzajú do škôl, stacionárov a podobných zariadení, a počas ktorých musia rodičia, ktorí chodia do práce, riešiť starostlivosť o svoje deti. Väčšina rodičov trávi so svojimi deťmi všetky voľné chvíle, t. j. nielen čas po práci, ale aj víkendy a dovolenky, kedy častokrát nemožno hovoriť o oddychu a relaxe, keďže deti/mladí ľudia s autizmom sú veľmi nároční na starostlivosť a vyžadujú si takmer nepretržitý dozor. Absencia oddychu sa veľmi negatívne prejavuje na zdravotnom stave a psychickej pohode rodičov. Našou snahou je poskytnúť rodinným príslušníkom príležitosť na načerpanie nových síl, ako aj istotu, že o ich dieťa bude postarané. Počas pobytu zabezpečujeme deťom s autizmom zmysluplný individuálny program (nácvik samoobslužných činností, rozvoj komunikačných zručností, primerané voľnočasové aktivity apod.).

Vďaka vašej pomoci už 150 eur pomôže zrealizovať jeden víkend pre rodičov.

V prípade záujmu nám finančne pomôcť, naše číslo účtu je SK79 7500 0000 0040 0811 9522, prípadne nás môžete kontaktovať emailom na: gvozdjakova@andreas.sk.

Ďakujeme.


Zobraziť viac

SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV ÚSMEV AKO DAR

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o pomoc a spoluprácu. Naša organizácia je najstaršou a najväčšou mimovládnou dobrovoľníckou organizáciou zameranou na podporu riešenia problematiky a skvalitnenia života detí žijúcich v náhradnej starostlivosti. Sme skupina 60 profesionálov a viac ako 300 dobrovoľníkov so širokou sieťou spolupracujúcich odborníkov, inštitúcií a organizácií.

Aktuálne žije v ústavnej starostlivosti viac ako 5140 detí. Podľa našich výskumov by sa až 56% z nich mohlo vrátiť k rodičom, keby sa rodine niekto systematicky venoval a podal jej pomocnú ruku. Práve z tohto dôvodu budujeme Centrá pomoci na pomoc deťom a rodinám v kríze. Je to projekt núdzového bývania pre rodiny a mladých dospelých.

Jedno z takýchto centier sme sa rozhodli vybudovať aj na Ševčenkovej ulici 21 v Bratislave. Kapacita zariadenia bude 20 osôb v 4 samostatných bytových jednotkách. Ponúkané sociálne služby budú zahŕňať okrem plánu práce a rozvoja rodiny, sprevádzanie v sociálnej, psychologickej, duchovnej a právnej oblasti, ale i naše akreditované vzdelávacie a psychosociálne aktivity. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia na Ševčenkovej ulici v Bratislave. Slávnostné otvorenie spojene s vysvätením je naplánované na 13.12.2017. Na spustenie prevádzky potrebujeme získať kompletne vybavenie do štyroch domácnosti, konkrétne bielu techniku, elektrospotrebiče, sanitu, nábytok, kuchynské linky a vybavenie do kuchyne.

Všetky informácie nájdete na https://usmev.sk/. Môžete nás kontaktovať aj telefonicky na 0903 781 786 alebo prostredníctvom emailu na adresu: adamjak@usmev.sk.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe, kedy ,,nič nie je zadarmo“ je ťažká akákoľvek bezplatná pomoc. My dúfame a sme presvedčení, že medzi nami sú aj ľudia, ktorí pomoc, za ktorú neočakávajú nič späť, považujú za tú najosožnejšiu.

Prajeme Vám, aby sa vo Vašom osobnom i pracovnom živote plne vrátilo to, čo ste vedeli darovať iným.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Komunitné centrum Bratislava Nové Mesto

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Čas, Mediálny priestor

Aktivita : Čisté okná !

Miesto : Komunitné centrum, Ovručská 5, Bratislava

Deň : 28.11.2017

Čas : 9:00 hod do 14:00 hod.


Dňa 28.11 bude v Komunitnom centre prebiehať deň dobrovoľníctva : Čisté okná !

Dobrovoľníci budú mať za úlohu poumývať okná v Komunitom centre. Zároveň budú mať možnosť spoznať Komunitné centrum a aktivity, ktoré sa tu konajú.

Poprosím záujemcov aby sa prihlásili na : komunitne@banm.sk.

Pre dobrovoľníkov bude prichystané drobné občersvenie.

Tešíme sa na Vás!


Tím Komunitného centra


Zobraziť viac

Kolégium Antona Neuwirtha

place.svg Ivanka pri Dunaji
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Kolégium vzniklo pre to, aby sme cez vzdelávanie šikovných mladých ľudí menili Slovensko na spravodlivejšiu, čestnejšiu, krajšiu krajinu. V Kolégiu sa stredoškoláci a vysokoškoláci učia to, čo v našom vzdelávacom systéme chýba: kritické myslenie. Študujú diela veľkých mysliteľov, diskutujú, hľadajú odpovede na veľké životné otázky a aktuálne spoločenské výzvy. Spolu aj bývajú, absolvuju tréningy líderskych zručností a majú čas i priestor na formovanie svojho charakteru. Aby po skončení Kolégia - kdekoľvek budú žiť a pracovať - svojim dobrým príkladom inšpirovali aj iných ludí.

Kolégium nie je financované zo štátnych alebo európskych peňazí - môže existovať len vďaka štedrým ľuďom z celého Slovenska. Staňte sa aj vy donorom Kolégia a meňte spolu s nami príbehy talentovaných mladých Slovákov a prostredníctvom nich aj celej našej spoločnosti.

Aby sme mohli zabezpečovať toto vzdelávanie aj pre ďalších šikovných študentov, potrebujeme ročne vyzbierať 105 000 €. Pridajte sa k vízii Kolégia aj Vy svojim darom. Všetko potrebné o možnostiach podpory Kolégia nachádzate v tejto sekcii.

Viac informácií o vzdelávaco-rozvojovom programe Kolégia aj o tom, ako meníme Slovensko, si prečítajte na www.kolegium.org.

Ďakujeme Vám za odvahu meniť spolu s nami Slovensko.

Zobraziť viac

SVETIELKO POMOCI n.o.

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc, Čas, Mediálny priestor

Dobrovoľnícka pomoc(čas) - pomoc pri upratovaní Náhradného domova pre deti a ich rodičov, ktorý poskytuje rodinám ubytovanie počas onkologickej liečby ich dieťaťa, kde nie je potrebná hospitalizácia.

Mediálny priestor - pravidelná propagácia aktivít našej organizácie

Materiálna pomoc - rôzne hygienické a zdravotnícke pomôcky pre deti s onkologickými chorobami, tzv. Balíčky pomoci.

Kontaktovať nás môžete emailom na: svetielkopomoci@netkosice.sk.

Za pomoc vopred ĎAKUJEME.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Mikulášska zbierka sladkosti - budeme zbierať sladkosti na akciu AKTÍVNY MIKULÁŠ, ktorú budeme realizovať dňa 06.12.2017 v Košiciach. Budeme chodiť po celých Košiciach a budeme rozdávať mikulášske balíčky tým deťom, ktoré povedia Mikulášovi básničku alebo pesničku.

Letné tábory - Budeme v lete organizovať pre deti zo sociálne znevyhodneného prostredia tábor. Potrebovali by sme pomôcť finančne, aby sme im vedeli preplatiť pobyt a uskutočniť zážitky na nezaplatenie a materiálnu zbierku, aby sme mali materiál pre realizáciu aktivít na táboroch.

Kontaktovať nás môžete emailom na: oznijoro@gmail.com. Pridávame číslo účtu, keby ste sa nám rozhodli pomôcť finančne: SK89 8330 0000 0026 0131 8689.

Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Naše divadlo je na scéne už 7 rokov. Našou domovskou scénou je javisko divadla Ticho a spol. v Bratislave. Cez divadelné výpovede našich hercov búrame predsudky spoločnosti voči ľuďom s mentálnym znevýhodnením. Máme za sebou šesť úspešných inscenácií.

Vaše finančné dary nám pomôžu pripraviť ďalšiu inscenáciu, zabezpečiť jej technické zázemie, systematicky sa venovať ľuďom s mentálnym znevýhodnením prostredníctvom divadelnej práce a dramaterapie.

Pomôže nám aj mediálny priestor, cez ktorý môžeme propagovať naše aktivity.

Podporiť nás môžete cez Dobrú krajinu (tlačidlo "Podporím"), prípadne na naše číslo účtu IBAN SK44 1100 0000 0029 2388 3904.

Kontaktovať nás môžete na adrese stopysnov@dssprima.sk.

ĎAKUJEME.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Mediálny priestor

OZ Tvorivá dielňa od roku 2011 organizuje a lektorsky zabezpečuje tvorivé a arte terapeutické dielne pre verejnosť. Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu.

V tomto roku ste nás mohli stretnúť aj na Polievkovom Festivale v Košiciach, kde sme prezentovali aktivity nášho združenia a varili sme pre Vás delikátnu cviklovku:). Podarilo sa nám získať finančné prostriedky vďaka zapojeniu sa do grantovej výzvy Spojme sa pre dobrú vec Nadácie Orange.

Zakúpili sme pre projekt Šanca pre Teba šijacie stroje. Vďaka podpore MČ Džungľa, komunitnému centru, lektorkám, dobrovoľníkom sme zorganizovali kurzy šitia a opravy odevov. O kurzy je veľký záujem. Preto ich chceme naďalej zabezpečovať a zabezpečiť ich pokračovanie aj v ďalších mestských častiach, pre cieľovú skupinu znevýhodnených obyvateľov.

Radi by sme zvýšili počet zorganizovaných dielní pre verejnosť ato minimálne na dve do mesiaca. Spolupracujeme s Výmenníkom Štítová na Terase, kde nám vytvorili priestor na realizáciu dielní. Spolupracujeme s psychológmi, arte terapeutmi, koučmi. Máme záujem o finančnú, materiálu a mediálnu podporu. Uvítame nových

dobrovoľníkov, spolupracovníkov a lektorov tvorivých dielní.

Podporiť nás môžete aj prostredníctvom portálu Ľudiaľuďom:

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4714

Aktuality, informácie fotografie

z podujatí nájdete na našej FB stránke: https://www.facebook.com/OZTvorivadielna/

Číslo nášho účtu: SK82 0200 0000 0028 6574 2512

Radi Vás privítame na tvorivých stretnutiach - pretože tvorenie je radosť a my radi tvoríme s Vami a s radosťou.


ĎAKUJEME VÁM a Do tvorenia priatelia:)


Zobraziť viac

Claudianum n. o.

place.svg Modra
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how

Myslíme si, že... „Všetci sa navzájom potrebujeme.“


Pracujeme na tom, aby sa ľudia s mentálnym postihnutím mohli aktívne zapojiť do života komunity, v ktorej žijú a zažívali, že do nej patria so všetkým kým sú.


Našim poslaním je podporiť človeka odkázaného na pomoc inej osoby v dosiahnutí čo najväčšej samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.


Už 10 rokov prepájame svet ľudí zdravých a postihnutých v spoločných aktivitách a pomáhame ľudom so zdravotným postihnutím napĺňať ich práva.

Prevádzkujeme denné zariadenie sociálnych služieb komunitného tipu pre dospelých s mentálnym postihnutím.

Vaše dary nám pomôžu...

... zlepšovať personálne a materiálne podmienky poskytovania sociálnej služby v našom zariadení. Finančná hodnota jedného 8 hodinového pobytu v zariadení pre jedného človeka je 15,00€.

... poskytovať cielenejšiu podporu prijímateľovi služby a jeho rodine.

... realizovať pravidelnú činnosť a aktivity zamerané na pracovnú a sociálnu rehabilitáciu, prácu s verejnosťou, aktivity inkluzívneho charakteru.

... realizovať špecializované terapie a podporu talentov - arteterapia, pohybová terapia.

...pokračovať v rekonštrukčných prácach. Máme za sebou svojpomocnú rekonštrukciu priestorov zariadenia (2007-2014). Teraz budujeme tréningové byty. Pred sebou máme obnovu podlahovej konštrukcie s rozpočtom na 3 850,00€.

... upraviť záhradu do podoby alternatívneho terapeutického a spoločenského priestoru.

Vaše vedomosti a zručnosti nám pomôžu...

... v technických otázkach pri rekonštrukčných prácach.

... v oblasti fundraising-u hlavne pri hľadaní zdrojov na rozvoj služby.

... v oblasti webdesign-u pri prerábke webu organizácie.

Viac o našej činnosti sa dozviete aj na: FB

Podporiť nás môžete darom cez: Dobrá krajina - projekt Okná do sveta

alebo kúpou výrobku našich klientov na: Sashe v Dobrom obchode

Kontakt pre inú formu spolupráce a podpory: claudianum@gmail.com


Ďakujeme. ♥


Zobraziť viac

Linka detskej istoty, n.o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Mediálny priestor

Keďže chceme, aby sa naši klienti u nás cítili čo najlepšie, potrebovali by sme vymeniť staré koberce a linoleá, aby miestnosti v ktorých sa s deťmi a ich rodičmi stretávame pôsobili vítajúco a útulne. Keďže nám pribúdajú klienti a chceli by sme priestor, ktorý máme, využiť na maximum, potrebovali by sme uzavrieť miestnosť, ktorú kvôli nemožnosti uzavretia momentálne využívať nemôžeme.

Pomôcť nám môžete dodaním potrebného materiálu alebo priamou finančnou podporou na č.ú.: VÚB BANKA, SK 40 0200 0000 0034 4836 4359.

Takisto by sme boli vďační za možnosť mediálnej prezentácie našej práce.

V prípade záujmu pomôcť nám, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese: anna.pittnerova@ldi.sk.

Ďakujeme!

Zobraziť viac

DONJON, občianske združenie

place.svg Martin
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas

Opravujeme delostrelecké opevnenie z roku 1636. V opravenej časti už prevádzkujeme 10 rokov múzeum. Potrebujeme vyzbierať peniaze na drevený krov v druhej časti, ktorú opravujeme teraz. Postačí 3000 €, zvyšok dofinancujeme...

Finančne nás môžte podporiť na č. účtu : 0350640358/0900 (Slov. Sporiteľňa).

Kto by sa chcel pridať ako dobrovoľník, prosím kontaktujete nás cez FB: Múzeum hradu Sklabiňa. Išlo by o manuálne práce s kameňom, maltou, pomocné práce, v závere tesárske práce, škridlenie.

Kontaktovať nás môžete aj emailom na: ozdonjon@gmail.com.

Dakujeme.

Zobraziť viac

ADRA Slovensko

place.svg Bratislava, Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Mediálny priestor

Vitaj, dobrý človek,

ďakujeme, že sa zaujímaš o to, ako môžeš spolu s nami pomáhať ľuďom v núdzi a meniť ich životy k lepšiemu.

Aktuálne sa môžeš zapojiť do:

A tiež nám môžeš pomôcť:

Pomáhaj s nami celý rok:
Staň sa teraz naším pravidelným darcom a pomáhaj ľuďom v núdzi nielen dnes - https://adra.darujme.sk/1393/


Ďakujemevšetkým dobrým ľuďom a firmám, že už 25 rokov pomáhajú s nami. Má tozmysel! Viac na www.adra.sk a www.facebook.com/adraslovensko


Zobraziť viac

Depaul Slovensko

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Pre ľudí bez domova v Bratislave prevádzkuje organizácia Depaul Slovensko nocľaháreň a útulky pre ťažko chorých. Poskytujeme nocľah, stravu, prístup k hygiene, šatstvu, sociálne poradenstvo a pre chorých aj celodenný pobyt a nevyhnutnú starostlivosť. S niektorými robíme pracovnú terapiu. Cez Dobrú krajinu sa aj vy môžete stať súčasťou našej služby. Za 1 € pripravíme raňajky pre 3 klientov, za 5 € zabezpečíme večeru a dôstojné prenocovanie jedného človeka v nocľahárni a za 10 € jeden deň pobytu v útulku.

Viac informácií o tom ako nás môžete podporiť nájdete TU .

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Rada mládeže Slovenska

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Mediálny priestor

V deň "Giving Tuesday" sa koná slávnostné odovzdávanie cien MOST 2017 (nie len) mladým a fantastickým ľuďom a zaujímavým projektom.

Myslíme si, že o týchto ľuďoch a témach, ktoré riešia a ich úsilí sa má rozprávať, pretože robia pre svoje okolie viac, ako je bežné a majú silu a odhodlanie meniť svet k lepšiemu.

Práve z tohto dôvodu hľadáme médiá, ktoré chcú dať priestor dôležitým témam a zaujímavým ľuďom a spraviť s nimi rozhovor, urobiť reportáž z odovzdávania, či akokoľvek inak o nich rozširovať povedomie.

V prípade záujmu pomôcť nám, neváhajte nás kontaktovať emailom na: tokarova@mladez.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Národný Trust n.o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how, Mediálny priestor

Národný Trust n.o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je obnova, ochrana a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva – historického prostredia Slovenska.

Do Givingtuesday by sa naša organizácia rada zapojila svojim projektom obnovy Rómerovho domu v Bratislave na Zámočníckej 10.

V súčasnosti je objekt Rómerovho domu vlastníctvom dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré ho v roku 2014 dali NT n.o. do dlhodobého prenájmu.

Projekt obnovy Rómerovho domu Národného Trustu n.o. a jeho partnerov (Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva, Obnovy s.r.o. , pána Viktora Novanského a pani Tomoko Mizuyori ) má za cieľ obnoviť pamiatku spôsobom, aby rešpektovala svoje historické prostredie, architektonické, umelecké a ďalšie hodnoty.

Vzhľadom ku charakteru objektu ako aj k vzhľadom k reálnym možnostiam partnerov projektu bol zvolený princíp postupnej obnovy pamiatky – renesančného meštianskeho domu, v ktorom sa narodil významný uhorský archeológ, historik a prírodovedec Florián F. Rómer.

Otázka budúceho využívania objektu je veľmi dôležitá v kontexte udržateľnosti výsledkov procesu obnovy objektu.

Partneri projektu plánujú objekt interpretovať a prezentovať ako významnú súčasť kultúrneho a stavebného dedičstva Bratislavy so zameraním sa na osobnosť Floriána Františka Rómera, ktorý sa v tomto dome v roku 1815 narodil a až do svojej smrti v roku 1889 ho chodil pravidelne navštevovať. Cieľom je objekt a vybraté miestnosti sprístupniť verejnosti – obyvateľom i návštevníkom Bratislavy.

Do procesu obnovy daného objektu od jeho začiatku zapájame množstvo dobrovoľníkov. Keďže už budúci rok by sme veľmi radi sprístupnili pamätnú izbu Floriša Rómera a verejnosti interpretovali jeho významný prínos pre našu spoločnosť, uvítali by sme akúkoľvek formu finančnej, materiálnej či dobrovoľníckej pomoci. Pre viac informácií, prosím kontaktujte pani Michaela Kubíkovú na adrese kubikova@nt.sk. Ďakujeme !

Zobraziť viac

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

place.svg celé Slovensko
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how, Mediálny priestor

Veríte, že smiech pomáha? Zdravotní klauni z o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors veria, a preto prinášajú smiech deťom do nemocníc po celom Slovensku. Už 14. rok rozveseľujeme deti, ale aj ich blízkych vo chvíľach samoty, stresu a strachu, ktoré zažívajú počas hospitalizácie alebo v čakárniach nemocníc. Podporte nás finančne počas GivingTuesday a prineste tak smiech chorým deťom. Práve smiech prebúdza v deťoch radosť a chuť bojovať s chorobou a má pozitívny dopad na ich liečbu. Ďakujeme!

Pre priamu podporu stačí kliknúť sem.

Používate sociálne siete? Ďakujeme Vám za šírenie „smiechovo-humornej“ osvety: staňte sa naším priateľom na FB alebo si pozrite vtipné videá na Youtube.

Zobraziť viac

Atte ACADEMY n.o.

place.svg Trnava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Mediálny priestor

Sme nezisková organizácia Atte ACADEMY n.o., poskytujeme všeobecne prospešné služby najmä v oblasti vzdelávania.

Poskytujeme aj rekvalifikačné vzdelávacie kurzy, ktorými pomáhami mladým nezamestnaným ľuďom získať aktuálne poznatky zo sveta digitálneho marketingu a vďaka týmto poznatkom sa uplatniť na trhu práce.

Sme vďační za akúkoľvek pomoc. Finančne nás môžte podporiť na č.ú.: SK5283300000002300908706. V prípade záumu o materiálnu pomoc (napr. kancelárske potreby) nás kontaktujte emailom na ivan@atte.academy.

Ďakujeme,

team Atte ACADEMY n.o.Zobraziť viac

Materské centrum Mamy mamám

place.svg Šaľa
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Kultúra a šport, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas

Sme mamy na materskej dovolenke, ktoré sa rozhodli konať a vytvorili sme si komunitný priestor, kde sa cítime spolu dobre. Vedieme Materské centrum Mamy mamám v Šali pre detičky a ich rodičov, kde organizujeme veľa voľnočasových aktivít - krúžky pre detičky, prednášky na rôzne témy, burzy, tvorivé dielničky a veľa ďalších aktivít. Vieme toho veľa, montujeme, zdobíme, lepíme, zveľaďujeme, sadíme stromčeky, maľujeme lavičky, opravujeme zábradlie, posúvame skrinky, organizujeme festivaly, ...

Avšak, máme v materskom centre padajúcu omietku, ktorá škaredí priestor a padá na koberec, kde sa hrajú malé deti. Stenu (cca 3,5 x 4 m) treba zasieťkovať, penetrovať, maľovať. A toto fakt nedáme. Preto potrebujeme pomoc.

Budeme radi za fyzickú pomoc s opravou steny, časovo sa vieme prispôsobiť, avšak práca je na viac dní, keďže technologické procesy nepustia, resp. potešíme sa finančnému príspevku na číslo účtu: SK29 7500 0000 0040 0235 9592, poznámka: stena. Za finančný príspevok si objednáme firmu, ktorá nám stenu opraví.

V prípade záujmu podporiť nás a pomôcť nám, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese: gallova@opendoor.sk.

Ďakujeme za všetky mamy.

Zobraziť viac

Rodičovské združenie pri MŠ Poľná 1

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas

Chceli by sme upraviť priestor pred budovou Materskej školy Poľná 1 Košice-Košická Nová Ves. Na chodníku, ktorý je zároveň aj prístupovou cestou cez areál školy, sú trhliny a nerovnosti. Tu sa zvyknú deti hrať na detských dopravných prostriedkoch a nerovný terén spôsobuje časté pády. Po daždi sa tam zhromažďuje voda a v zime vytvára ľad, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia. Tento priestor potrebujeme pomôcť vyasfaltovať.

Prosíme hlavne o materiálnu, prípadne finančnú a dobrovoľnícku pomoc.

Číslo účtu: SK65 0900 0000 0004 4621 1443.

Kontaktovať nás môžete emailom na: mspolna@atlas.sk.

ĎAKUJEME.


Zobraziť viac

OZ Petra Bošňáka - OZ PB

place.svg Šaľa
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

OZ Petra Bošňáka v spolupráci s OZ Šaľa -Tvoje mesto a s podporou primátora mesta J. Belického iniciovalo v októbri 2017 vznik tzv. Okrášľovacích spolkov za účelom aktivizovania obyvateľov a inštitúcií mesta Šaľa, aby sa zapojili do zveľaďovania svojho okolia.

Motto OZ Petra Bošňáka znie : "Pomáhame mestu vytvárať zo Šale pekné, čisté, zelené, turisticky atraktívne a bezpečné miesto pre život obyvateľov."

Preto by nám pomohla finančná a materiálna pomoc, ktorú by sme mohli dobrovoľníkom z Okrášľovacích spolkov v našom meste poskytnúť. Finančná a materiálna pomoc sa týka zabezpečenia atraktívnych prvkov napr. rastlín, výnimočných stromov, umeleckých diel na verejné priestranstvá a pod.

Ak nám chcete finančne alebo materiálne pômôcť, kontaktujte nás na emailovej adrese: glackova@ionline.sk.
Zobraziť viac

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými

place.svg Senec
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Know-how

Nezábudka- združenie prevádzkuje Dom Nezábudka, domov sociálnych služieb. Naše zariadenie je jediné tohto typu v okrese Senec už 20 rokov. Združenie má v evidencii 53 ťažko zdravotne znevýhodnených detí a mladých a sociálne služby poskytujeme 49 klientom. Sme neštátne zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť : sociálnu rehabilitáciu, výchovu,vzdelávanie, poradenstvo, zdravotnú rehabilitáciu, pracovnú, hudobnú a iné terapie, výlety, podujatia. Naším cieľom je integrácia zdravotne znevýhodnených, zaradenie do kolektívu, rozvoj motorických a pohybových zručností a vizuálneho vnímania, reči, spoločenského správania sa, rozvoj komunikačných zručností. Podporujeme základné ľudské práva našich klientov, právo vzdelávať a realizovať sa. Na jednom mieste, v známom a stimulujúcom prostredí nájdu všestrannú odbornú pomoc. Odbremeňujeme osudom ťažko skúšané rodiny našich klientov tak, že na pár hodín sa môžu venovať niečomu inému, pričom sa o dieťa starajú odborníci. Spoločne organizovanými aktivitami rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom znižujeme pocit menejcennosti,hanby, stigmatizácie, lebo v skupine so seberovnými sa oveľa ľahšie prezentujú na verejnosti. Rodinám radíme v ťažkých životných situáciách. Zdravotné znevýhodnenie najťažšieho 5. a 6. stupňa vyžaduje mnohonásobne väčšie úsilie v porovnaní so zdravým človekom na dosiahnutie bežných schopností. Aby sa zlepšil, udržal zdravotný stav je rehabilitácia rôzneho druhu absolútne nevyhnutná. Aby sa dosiahli základné, bežné vývojové ciele, treba vyvinúť veľmi dlhodobé úsilie.

Pre našich členov sme školou, škôlkou, klubom. Pre väčšinu detí sme jediný kolektív, ktorý môžu navštevovať. Poskytujeme vzdelávanie a výchovu formou terapií so špeciálnym pedagógom, vychovávateľkou, logopedickú pomoc. Deti absolvujú prepotrebnú odbornú rehabilitáciu a masáže. Obľúbená muzikoterapia poskytuje hlboké zmyslové zážitky, arteterapia rozvíja kreativitu, terapeutické varenie-pečenie podporí sebahodnotenie. Vaša finančná pomoc nám umožní tieto terapie kontinuálne realizovať. Aktuality o našich aktivitách nájdete i na našej Facebook stránke.

Boli by sme radi, keby sme touto cestou našli tiež ochotného IT odborníka, ktorý by nám pomáhal s administráciou nášho webu.

V prípade záujmu pomôcť nám, či už finančne alebo poskytnutím Vášho času a vedomostí, kontakty/potrebné údaje nájdete TU.

Dakujeme.


Zobraziť viac

Rodičovské združenie pri MŠ Kolískova 14

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Občianske združenie rodičov pri MŠ Kolískova sa dlhodobo usiluje zlepšovať prostredie pre deti v materskej škole na sídlisku Dlhé diely v Bratislave.

Už sa nám podarilo mnoho zmien - napríklad sme upravili priestory triedy E (svojpomocne sme ju vymaľovali, oblepili dvere, opravili strop, apod.), spravili sme zbierku na kúpu koberca, vyčistili vonkajšie ihrisko a získali dotáciu na jeho sfunkčnenie (kúpili sme tak krásnu šmykľavku s domčekom a ďalšie hracie prvky), upratali dovtedy nevyužívané priestory v škôlke, apod.

Ak nás chcete podporiť a pomôcť nášmu úsiliu o krajšie prostredie pre malých škôlkárov, veľmi oceníme finančnú pomoc (SK44 1100 0000 0026 2615 4238), alebo materiálnu pomoc. Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese: rodicovske.zdruzenie.pri.MS@gmail.com.

Momentálne by sme v škôlke veľmi potrebovali:

 • Počítač - ako sponzorský dar sme dostali tlačiareň, ale potrebovali by sme k nej počítač, aby mohli pani učiteľky tlačiť deťom veci na aktivity, omaľovánky, apod.
 • Kochlíky a nové kvety - chceli by sme skrášliť naše prázdne chodby. Deti milujú starať sa o kvety a aj tieto by sadili a polievali spolu s pani učiteľkami.
 • Kryty na radiátory v triedach - aby boli triedy bezpečnejšie pre šantiace deti.
 • Nový nábytok v spálniach pre deti v dvoch triedach.

Už iba na záver - usilujeme sa využiť naozaj všetky zdroje na skrášlenie a zlepšenie našej škôlky, preto nás poteší každá pomoc. :)

Ďakujeme :)

Zobraziť viac

OZ pri MŠ Karadžičova 21

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc

Medzi obľúbené aktivity detí v materskej škole patrí kreslenie, vystrihovanie, lepenie, modelovanie - jednoducho výtvarné činnosti akéhokoľvek druhu. Tie nielen rozvíjajú grafomotoriku, ale aj fantáziu, tímovú prácu pri tvorbe spoločných umeleckých diel, ktoré reflektujú preberanú tému v rámci výchovno-vzdelávacích okruhov. Rozvíjajú aj samostatnú prácu, ktorá vie deti upokojiť a sústrediť sa.

Budeme vďační za akékoľvek papiere, biele, aj farebné, kvalitné farbičky, pastelky, voskovky, nožnice, lepidlá, plastelínu, modelovacie hmoty, materiál na výrobu kreatívnych diel na rôzne sviatky počas celého roka, poprípade elektrické strúhadlo na ceruzky. :)

Ak máte záujem pomôcť nám, kontaktujte nás prosím na ozmskaradzicova@gmail.com.

ĎAKUJEME.


Zobraziť viac

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

place.svg Celé Slovensko / východ
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Projekt Spoločne za lepšie zdravie je dlhoročný projekt, realizovaný od roku 2003, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie zdravia, zvýšenie úrovne vzdelania a podpora zamestnanosti obyvateľov rómskych komunít. V rámci projektu cielene budujeme ľudské zdroje priamo z obyvateľov osád. Realizujeme komplexný súbor aktivít: advokačné aktivity, vzdelávanie a školenie dobrovoľníkov, aktivity v teréne primárne zamerané na deti. Veríme, že je dôležité vštepovať zásady hygieny a zdravotnej výchovy už od útleho veku a venovať zvýšenú pozornosť deťom v marginalizovaných rómskych komunitách. Vzdelávacie aktivity sa realizujú počas celého roka. Zahŕňajú vzdelávanie pre zdravotných asistentov, koordinátorov, organizáciu prednášok a besied s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v regióne, organizovanie podujatí zameraných na zdravotnú osvetu a hygienu priamo v osadách.

Najrozsiahlejšou aktivitou je vykonávanie práce v teréne. 98% projektových aktivít sa realizuje v teréne. Podstatou práce v teréne je vykonávať prácu asistenta osvety zdravia. Asistenti osvety zdravia - dobrovoľníci sa pod vedením koordinátora zameriavajú na odstránenie sociálneho znevýhodnenia obyvateľov a príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zdravotnej starostlivosti, základným zdravotníckym službám a informáciám.

Vzhľadom na zlé hygienické podmienky a nízke zdravotné uvedomenie je v segregovaných lokalitách okrem iného rozšírený výskyt žltačky, pedikulózy, kožných a infekčných ochorení. Našou snahou je viesť klientov, obyvateľov segregovaných komunít, k svojpomoci a vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie a za zdravie a budúcnosť svojich detí prevažne prostredníctvom preventívnych programov. Projekt je výrazným nástrojom pre integráciu marginalizovaných rómskych skupín do spoločnosti a podpory verejného zdravia. Realizácia projektu má priamy pozitívny dopad na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov rómskych komunít, zmenu ich prístupu k vlastnému zdraviu a k dostupnej zdravotnej starostlivosti a na zvýšenie vzdelania zdravotných asistentov v oblasti poskytovania zdravotnej osvety.

V súčasnosti asistenti spolupracujú so spádovými obvodnými lekármi, pediatrami, lekármi špecialistami, nemocnicami, školami, so zástupcami samosprávy, s pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravia, zástupcami ďalších inštitúcií a mimovládnych organizácií, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitnými pracovníkmi.

Vzhľadom na náročnosť terénu a rozsah činností, minulý rok sme evidovali viac ako 60 tisíc kumulatívnych intervencií realizovaných 25 dobrovoľníkmi. Sme vďační za finančnú, produktovú, či personálnu podporu nášmu úsiliu. Všetky aktivity sa môžu realizovať iba vďaka podpore ústretových partnerov. Vaša podpora a pomoc je pre nás skutočne podstatná a veľmi si ju ceníme a vítame.

Viac informácií o tom ako nás môžte podporiť nájdete TU.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Rodičovské združenie pri Materskej škole Linzbothova 18

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how

Plánujeme výmenu stolov a stoličiek v jedálni MŠ. Celkom to činí 132 kusov detských stoličiek a 20 kusov detských stolov. Taktiež by sme potrebovali do piatich tried menšie, ale výkonné farebné kopírky, vysávač, 25 detských lehátok na spanie. Na detské dopravné ihrisko v MŠ by sme potrebovali zakúpiť detské dopravné prostriedky - odrážadlá, kolobežky a pod. Na tieto plánované aktivity potrebujeme získať buď finančné prostriedky alebo priamo potrebné veci. Privítali by sme tiež poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva.

V prípade záujme pomôcť nám nás môžte kontaktovať prostredníctvom emailu na adresu vargova.janka73@gmail.com alebo na t.č. 0903 684 654. Finančne nás môžte podporiť na č.ú.: SK3702000000001352011859. Ďakujeme.


Zobraziť viac

Lesný klub Gaštanko

place.svg Bratislava - Rača
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Sme komunitný priestor, už šiesty rok sa venujeme vzdelávaniu detí predškolského veku, druhý rok vytvárame priestor pre skupinu detí na domácom vzdelávaní. Deťom prinášame možnosť spoznať samých seba, učiť sa na základe vnútornej motivácie a možnosť byť v každodennom kontakte s prírodou. Sme priestorom pre “nové deti” dnešnej doby, ktoré viac ako tlak na výkon a množstvo informácií, potrebujú prijatie a pochopenie, kontakt s prírodou a prirodzeným prostredím, možnosť vyhrať sa, tvoriť, objavovať silu a schopnosti svojho tela. Podporte náš bežný chod alebo výstavbu nášho nového zázemia finančným darom, prípadne materiálnym darom v podobe pomôcok do "škôlky" alebo domácej "školy".

Podporte myšlienku detí v prírode a kontaktujte nás: Eva Šeböková 0905 632 892, peniažky nám môžete zaslať na číslo účtu: 2927883469/1100. Ďakujeme!

Zobraziť viac

Nadácia Horský park

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Nadácia Horský park sa už 27. rok stará o jedinečné miesto v Bratislave - Horáreň Horský park. K nej prislúcha veľké detské ihrisko s novovybudovanou Minizoo, kaviarnička, Lesná škola - drevený domček určený na rôzne prednášky, diskusie či stretnutia a najnovšie aj Galéria Horský park - exteriérová galéria súčasných slovenských výtvarníkov. Starostlivosť o toto autentické zdravé prostredie vyžaduje každodennú údržbu a zároveň záväzok napĺňať ho zaujímavými aktivitami. To si vyžaduje čas kompetentných ľudí, ale aj finančnú podporu. Budeme vďační, keď sa svojím príspevkom stanene súčasťou nášho príbehu. Informácie o tom ako nás môžte podporiť nájdete TU.

V prípade otázok nás kontaktujte emailom na: procha@horaren.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Združenie priateľov Hričovského hradu

place.svg Žilina
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie, Kultúra a šport, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Združenie priateľov Hričovského hradu sa od roku 2010 pravidelne stará o ruinu hradu Hričov. Naším cieľom je postupná a celková konzervácia hradných múrov, sprístupniť hrad širokej verejnosti, archeologicky preskúmať celý areál objektu a vytvoriť stálu expozíciu zameranú na históriu a obnovu hradu Hričov. Naše práce sú pod neustálym dohľadom odborníkov a pamiatkárov. Do obnovy hradu sa snažíme zapájať rôznych dobrovoľníkov a oboznámiť ich s problematikou záchrany hradných zrúcanín a možnosti zmysluplného využívania voľného času. Záchrana hradu si vyžaduje aj neustálu finančnú podporu na odborné práce a materiálové zabezpečenie, ako je napríklad lešenie. Každý rok postupne naše združenie zakupuje lešenie, bez ktorého by neboli možné konzervačné práce na hrade. Aj v roku 2018 plánujeme nové konzervačné práce na objekte zadného paláca, kde hrozí v blízkom čase veľká deštrukcia muriva a pomocou podpory by sme chceli získať financie na nákup ďalšieho lešenia, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou našej práce. Kúpu nového lešenia pre záchranu hradu Hričov môžete finančne podporiť na č.ú. SK8883300000002901097013.

Kontaktovať nás môžete aj emailom na: jozefmihalik@hradhricov.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Rodinné centrum Dlháčik

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Čas

V našom rodinnom centre privítame pomoc dobrovoľníkov pri upratovaní priestorov a dezinfekcii hračiek. Radi vás privítame v utorok 28. novembra v čase 9:00-12:00 alebo 15:00-18:00. Záujemcovia sa môžu hlásiť Zuzane Melušovej na zuzana.melusova@dlhacik.sk alebo na telefónnom čísle 0949503444. Aktivita je vhodná pre tím zamestnancov firmy, ale tiež pre jednotlivcov. Vopred ďakujeme.

Zobraziť viac

OZ Hrad Čeklís

place.svg Bernolákovo
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how

V ruinách hradu Čeklís v Bernolákove staviame stabilizačný múr z gabiónov. Potrebujeme ľudí na prenášanie a ukladanie kameňov do gabiónových košov. Podrobnosti u Jaroslava Vokouna na tel. čísle 0915055059. Oceníme pomoc od odborníka na historickú architektúru. Ak by nás niekto chcel podporiť finančne, tak náš mešec je SK74 7500 0000 0040 0931 5234. Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Sme maminy, tatkovia, súrodenci a hlavne deti s viacnásobným postihnutím s hlavnou diagnózou DMO v malebnej obci na Záhorí. Snažíme sa spoločne nezblázniť, a tak spolu tvoríme. Z papiera, Fima, mydla, vosku a iných materiálov. Chceli sme našu ergoterapiu rozšíriť o ďalší materiál - hlinu. Pracovať s hlinou bude úžasný zážitok, ak sa dielo podarí dotvoriť až do finálnej podoby. Budeme sa tešiť každučkému euru.

V prípade otázok, nás môžete kontaktovať emailom na: oz.carovnyprutik@gmail.com.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

KOSTOLISKO OZ

place.svg Dolné Strháre
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Aj v menej rozvinutých oblastiach Slovenska máme vzácne miesta. Takým je aj evidované archeologické nálezisko Kostolisko v obci Dolné Strháre v okrese Veľký Krtíš, s najstaršími nálezmi datovanými do 11. storočia. Počas uplynulého obdobia sa nám podarilo zo zarasteného pozemku s množstvom odpadkov urobiť čistý oplotený areál. V prvej etape sme sa pustili do obnovy kaplnky sv. Anny, ktorá bola ruinou. Od marca do októbra 2017 sa nám podarilo rozobrať zvetrané murivo, urobiť základy, postaviť nové múry a zhotoviť strechu. K úplnému dokončeniu máme stále ďaleko. S veľkou vďačnosťou prijmeme akúkoľvek formu pomoci.

Detailnejšie informácie s množstvom fotografií nájdete na www.kostoliskooz.webnode.sk, mailom na kostoliskooz@gmail.com, alebo na telefónnom čísle +421915 800 677 - Mgr. Antónia Nagyová. Ďakujeme.

Zobraziť viac

Raná starostlivosť, n.o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Očná navigácia Tobii je špeciálny asistenčný hardware a software, zlepšujúci deťom zrakové vnímanie a umožňujúci alternatívnu (neverbálnu) komunikáciu. Dieťa ovláda počítač pohľadom očí. Do nášho Centra včasnej intervencie dokúpime k zariadeniu Tobii aplikačné programy určené pre deti.

#GivingTuesday - pomôžte deťom lepšie vidieť a dorozumievať sa:

Chcem podporiť

Sprevádzame rodiny s dieťaťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením (mentálnym, zmyslovým, fyzickým) v ranom veku - od narodenia do 7 rokov. V našom Centre včasnej intervencie špecializovanom na zrak poskytujeme odborné konzultácie a priestor pre skupinové aktivity detí aj rodičov. Rodinám ponúkame dlhodobé sprevádzanie formou návštev v rodinách, posúdenie zrakových funkcií, zrakovú stimuláciu a stimuláciu vývinu dieťatka, podporu rodiny, požičiavanie hračiek a špeciálnych pomôcok, sociálne poradenstvo, kluby aj viacdňové pobyty pre rodiny, presadzovanie záujmov rodín na verejnosti.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: bednarikova@ranastarostlivost.sk.

Za pomoc ďakujeme.

Zobraziť viac

Nadácia Výskum Rakoviny

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Milí priatelia! Podporte verejnú zbierku Nadácie Výskum Rakoviny na zakúpenie dôležitého zariadenia laminárny box. Toto laboratórne zariadenie je dôležité pre sterilnú prácu s nádorovými bunkami, je potrebné pri ich analýze a identifikácii nádorovo-špecifických znakov. Realizuje sa v ňom aj výskum ochorení, ktoré sú odolné voči klasickej liečbe. Získané výsledky nám pomôžu lepšie pochopiť nádorový proces, čo prispeje k objaveniu nových možností liečby pre pacientov s rakovinou.
Na sviatok sv. Mikuláša chceme opäť potešiť malých pacientov na detskej onkológii na Kramároch v Bratislave a prispieť na zakúpenie materiálov na ich arteterapiu. Váš príspevok k tomu prispeje.
Sme veľmi vďační za každý finančný príspevok a uisťujeme Vás, že každé euro využívame na stanovené a deklarované ciele. Ďakujeme!!!
Kontakt: jan@juras.sk

Registrové číslo zbierky na MV SR je 000-2017/014268.
Číslo zbierkového účtu je SK96 0200 0000 0024 3484 2458.
Trvanie zbierky do 16.12.2017.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Divadlo MOMOLAND o.z

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Mediálny priestor

Divadlo MOMOLAND pripravuje kultúrno-sociálny projekt - divadelné predstavenie, kde sa na oboch stranách stretnú deti. Na strane hercov sa predstavia deti a mládež vo veku od 13 do 15 rokov, ktoré budú hrať pre deti, ktorým v živote nebolo dopriate bezstarostné detstvo a musia sa pasovať s ťažkými chorobami, či nepriaznivými životnými podmienkami.Divadlo MOMOLAND plánuje predstavenie odohrať na oddeleniach detskej onkológie, v detských domov a iných zariadeniach zameraných na pomoc deťom a mládeži.

Myslíme si, že divadelné predstavenie v podaní rovesníkov môže byť pre deti príjemným zážitkom a motiváciou k aktívnemu životu aj napriek nepriaznivým zdravotným, či životným podmienkam. Zároveň vďaka projektu vytvoríme vhodné prostredie pre deti a mládež na plnohodnotné a kreatívne využívanie voľného času a posilníme tak ich sociálne cítenie.

Hľadáme dobrovolníkov plagáty, roll-upy, letáky..., autorov dramatických textov/ divadelných hier, mladé hudobné skupiny.Uvítame aj darovanienepotrebných karnevalových masiek, kostýmov napr.kráľ, bábky- marionetty, maňušky...Ak by nám niekto v Košiciach vedel podať pomocnú ruku a poskytol by nám priestor na nácvik divadla budeme veľmi radi.

Prispieť môžete aj na https://dobromat.sk/podporim/divadlom

Ďakujeme

Divadlo MOMOLAND

Zobraziť viac

Centrum Slniečko, n.o.

place.svg Nitra
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Centrum Slniečko, n.o. prevádzkuje okrem dvoch ambulantných zariadení aj štyri pobytové, špecializované pre obete násilia. V Krízovom stredisku pre matky s deťmi rodinného typu, je ročne poskytnuté útočisko a kompletná odborná pomoc a podpora v priemere 15 matkám a 30 deťom. Prichádzajú i so zraneniami na tele, ktoré za zahoja niekedy skôr, niekedy neskôr, ale hlavne prichádzajú so zraneniami na duši, ktoré sú hlboké, často skrývané a okolím podceňované. Náš odborný tím im poskytuje kompletnú pomoc i podporu no dôležitým prvkom v procese hľadania cesty, sebaúcty a pevnej pôdy pod nohami, je i prostredie v ktorom trávia čas. Minulý rok sa nám podarilo s podporou a pomocou IKEA a Deichmann kompletne zrekonštruovať kuchyňu, jedáleň i sociálne zázemie. Prostredníctvom Dobrej Krajiny, Nadácie Pontis sa nám podarilo obnoviť terapeutickú miestnosť a postupne obnovujeme aj spoločné priestory. No veľkou výzvou je aj postupná obnova a zútulnenie štyroch izieb, ktoré sa pre maminy s deťmi na čas stávajú miestom na oddych, učenie, hru, ale i domovom. Je to veľký cieľ a asi aj dlhodobejší cieľ, ale aj s vašou pomocou a podporou ho môžeme postupne dosiahnuť. ĎAKUJEME za každý jeden príspevok, ktorým sa rozhodnete podporiť práve Krízové stredisko pre matky s deťmi Centra Slniečko, n.o.

Zobraziť viac

Detský domov sv. K. Hofbauera Podolínec

place.svg Podolínec
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Náš detský domov by potreboval 4 notebooky pre deti, ktoré nemusia byť nové, môžu byť aj použité. Preto štyri lebo máme 4 byty, v každom žije 10 detí. Notebooky by sme používali hlavne na vzdelávanie a prípravu na vyučovanie a voľnočasové aktivity /písanie projektov do školy, finančné vzdelávanie, hľadanie si práce a rôzne iné aktivity/. V prípade záujmu nás kontaktujte na e.ferencko@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0905845616.

Náš darovací účet: SK39 0200 0000 0021 3169 6756.


Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Mediálny priestor

V tomto období rozbiehame nový projekt - Náučný gazdovský dvor. Vyrastie na Kysuciach, v obci Svrčinovec v okrese Čadca. Táto malá farma bude slúžiť na propagáciu chovu hospodárskych zvierat a najmä na vzdelávanie detí v tejto oblasti. Aby deti vedeli, že kravy nie sú fialové a rozoznali hus od kačky. V areáli budú môcť návštevníci celú sezónu vidieť hospodárske zvieratá, dozvedia sa o nich praktické i zaujímavé informácie. Môžu si vyskúšať kŕmenie, zber vajíčok, či iné aktivity spojené s chovom.

Na realizáciu projektu momentálne hľadáme finančné zdroje, potrebné na pokrytie nákladov na nákup materiálu na stavbu prístreškov, ustajnenia zvierat, chodníkov, oplotenia, nákup nádob na kŕmenie a napájanie, či výrobu informačných tabúľ o zvieratách.

Väčšinu prác chceme realizovať za pomoci dobrovoľníkov. Každá pomoc je preto vítaná. Informácie, ako a kedy sa môžete pri výstavbe areálu zapojiť, budeme priebežne zverejňovať na našej facebook stránke: www.facebook.com/chovamedoma

Brány Náučného gazdovského dvora by sa mali otvoriť na prelome jari a leta budúceho roka.

V prípade záujmu pomôcť nám, prosím kontaktujte nás emailom na: shr.cierne@gmail.com.

Zobraziť viac

Outward Bound Slovensko o.z.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Podporte fungovanie nášho občianskeho združenia pravidelným, alebo jednorazovým darom cez darcovský portál

Cieľom nášho občianskeho združenia je vybaviť mladých ľudí zručnosťami, ktoré im pomôžu uspieť v živote a rozvíjať ich potenciál.Vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za vlastné činy. Outward Bound Slovensko rozvíja zručnosti ako sebadôvera, tímová spolupráca, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc. Dôležitou súčasťou je rozvoj pochopenia a tolerancie.Našou cieľovou skupinou sú žiaci, učitelia a pracovníci s mládežou.

Kontakt: Michal Keim, zazitok@outwardbound.sk, tel. 0918 340 228.

Zobraziť viac

DSS a zariadenie pre seniorov Rača

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Staňte sa liekom pre starých a chorých ľudí, ktorí sú opustení v domove sociálnych služieb. Potrebujeme napr. umyť okná v izbách, ísť k lekárovi, ísť na nákup, čítať klientom, modliť sa s klientmi, smiať sa s klientmi, vymaľovať a vyzdobiť jedálničku, a podobne. Kontaktujte nás na astrecanska@ddraca.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 44 0013. Ďakujeme.

Zobraziť viac

Amnesty International Slovensko

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Mediálny priestor

Amnesty International každoročne organizuje Maratón písania listov.

Počas Giving tuesday plánujeme kampaň ''Daruj podpis, daruj slobodu'' na podporu Maratónu.

Cieľom je spoločne poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín.

Čím viac ľudí sa do kampani zapojí tým účinnejšie zmeny prináša. Často už v priebehu aktivít dochádza k prepusteniu väzňov svedomia, nečinné úrady začínajú konať, zákony sa menia. Listy sú aj obrovským zdrojom podpory pre tých, ktorých ľudské práva sú porušované ako aj pre ich rodiny.


Hľadáme:

-ambasádorov/ambasádorky na zdieľanie kampane na sociálnych sieťach

-mediálny priestor, aby sme mohli osloviť čo najviac ľudí, ktorí sa zapoja do kampane

-finančnú pomoc na organizovanie eventov na propagáciu kampane


Viac informácii o kampani TU

Prispieť môžte TU

Pre viac informácii kontaktujte prosím amnesty@amnesty.sk


Ď A K U J E M E !


Zobraziť viac

SME SPOLU

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Ukrajinská komunita na Slovensku si veľmi cení, že môžeme ponúknuť spoluprácu a podporu charitatívnym projektom na pomoc deťom na východe Ukrajiny!

Práve teraz prebieha verejná zbierka na nákup zdravotníckeho vybavenia pre Luhanskú regionálnu detskú nemocnicu nachádzajúcu sa v meste Lysyčansk, Donbass.

Pre viac informácii z našej poslednej návštevy video tu:

Naším cieľom je podporiť novú detskú nemocnicu v Lysyčansku tým, že zakúpime lekárske vybavenie, hygienické potreby a ďalšie iné vybavenie potrebné na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre deti v danej oblasti.

Poďte nám pomôcť prekonať strašné a tragické následky pokračujúcej vojny na Ukrajine. Pomôžme spolu deťom vo východnej časti Ukrajiny!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č.: 0907 281 860 alebo emailom na info@smespolu.org.


Zobraziť viac

ReSocia n.o.

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Mediálny priestor

V našom zariadení plánujeme prestavbu, rekonštrukciu vnútorných priestorov, sfunkčnenie dielňu na realizovanie voľnočasových aktivít. Chceme podporiť kreativitu klientov, možnosť sproduktivniť prácu a život klientov vo voľnom čase.

Ak nás chcete podporiť, potrebné údaje nájdete na našej stránke.

Zobraziť viac

Slovenská debatná asociácia

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how

Podporujeme kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Máme celoslovenskú sieť debatných klubov, organizujeme stredoškolské, základoškolské a vysokoškolské debatné turnaje, verejné diskusie a školenia pre učiteľov.

Viac o našej činnosti a ako nás priamo podporiť nájdete na www.sda.sk/darujme.

Okrem finančnej podpory hľadáme lektorov so záujmom poskytnúť našim dobrovoľníkom školenia najmä v oblastiach osobnostného rozvoja a práce s ľuďmi. Naši dobrovoľníci sú inšpiratívni mladí ľudia, prevažne vysokoškoláci. Ak vás táto príležitosť zaujíma, napíšte nám na sda@sda.sk.

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo 17.11.1999. Máme približne 1000 členov, z ktorých asi dve tretiny sú stredoškoláci. Získali sme Cenu Nadácie Orange, Cenu Rady mládeže Slovenska a sme finalisti Ceny Generácie 3.0. Ďalšie podrobnosti sa dozviete na www.sda.sk.

Zobraziť viac

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Veľmi dôležitou súčasťou socializácie a nácviku komunikácie pre žiakov s pervazívnou vývinovou poruchou je možnosť alternatívnej komunikácie. To umožňuje počítačový program Symwriter od britskej firmy Widgit. Obsahuje viac ako 8000 symbolov, k nim je priradených 20 000 slov a slovných spojení. Súčasťou je aj 1500 obrázkov Widgit /cliparty a fotografie/ a kvalitný syntetický hlas pre hlasový výstup. Program potrebný pri práci s deťmi, ktoré majú deficity v komunikácii, porozumení, je využiteľný v terapeutickej práci s deťmi s dg. PVP, pri nácviku sociálneho správania a vytváraní tzv. sociálnych scénarov.

Tento program je však finančne pomerne náročný, tak Vás touto cestou prosíme o finančný príspevok na č.ú.: SK 56 7500 0000 0040 2503 9161.

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať emailom na: monika.bohacikova@centrum.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Medzi hlavné činnosti organizácie patrí podpora študentov stredných škôl, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Študenti usilovne pracujú na rozvoji svojej osobnosti a zlepšovaní prospechu v škole vďaka namotivovaným mentorom a tútorom (doučovateľom). Na oplátku študenti aktívne participujú na rôznych druhoch charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít, ktoré taktiež aktívne sami vymýšľajú a organizujú.

V rámci #GIVINGTUESDAY ich môžete podporiť nasledovnými formami:

* FINANČNÁ PODPORA. Dobrovoľný príspevok zaslaním na číslo účtu SK4811000000002944036261. Do poznámky prosím uveďte heslo "giving"

* ČAS. Prihlásením sa na pozíciu mentora či tútora. Predpokladaná časová náročnosť je 1-2 hodiny týždenne. Viac informácií a prihlásenie prostredníctvom emailu na adresu cestamladych@gmail.com

* KNOW-HOW. Zdieľajte s manažmentom organizácie know-how v oblasti riadenia, fundraisingu, či marketingu. Poskytnite teenagerom budovať komunikačné, prezentačné schopnosti, kritické myslenie. Pomôžte im zorganizovať charitatívne alebo športové podujatie, ponúknite svoj príbeh, čokoľvek, čo by Vaše "JA" v mladosti mimoriadne ocenilo :) "Tržnicu nápadov" mimoriadne oceníme, píšte na email cestamladych@gmail.com.

* MATERIÁLNA POMOC. Do novootvoreného Eduboxu - centra pre deti zo znevýhodnených komunít v Lozorne hľadáme knižky a hry, ktoré by sme mohli využiť pri práci s deťmi. Predovšetkým máme záujem o klasiku - od O psíčkovi a mačičke až po Harry Potterovky. Potešia nás tiež encyklopédie a jazykové učebnice, slovníky a podobne.

Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Plánujeme zbierku plyšových hračiek a iných hračiek, ktoré sa budu predávať na vianočných trhoch a z ich zisku sa nakúpia potraviny pre sociálne slabšie rodiny s deťmi. Druhá plánovaná zbierka je zbierka potravín a sladkostí, potraviny rozdelíme pre rodiny so sociálne slabších skupín, zo sladkostí urobíme mikulášske balíčky pre deti.

Ak máte záujem pomôcť, kontaktujte nás na lodka.nadeje@gmail.com alebo na čísle 0944960050. Ďakujeme.

Zobraziť viac

Občianske združenie Rodinná Rozprávka

place.svg Žilina
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas

V rámci dňa Giving Tuesday chceme zrevitalizovať priestory rodinného centra, tzn. vypratať priestor na prízemí, vymaľovať ho a začať ho využívať ako kočíkáreň čím zútulníme vstupný priestor a zvýšime komfort pre mamičky s deťmi. Finančnú pomoc by sme využili na kúpu farieb na maľovanie, v prípade záujmu o príspevok pripájam č.účtu: SK52 7500 0000 0040 1049 0494. Ak máte záujem o dobrovoľnícku účasť na aktivite revitalizácie priestorov centra, prosíme o prihlasovanie mailom na rodinnarozpravka@gmail.com alebo telefonicky na 0907/890038. Aktivita by sa realizovala v priestoroch rodinného centra na ul.P.O.Hviezdoslava 9 v Žiline. Do budúcna vieme využiť finančnú pomoc na kúpu nových montessori pomôcok na realizáciu montessori krúžkov, poprípade poličiek a nového nábytku do centra.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Krídla pomoci,o.z.

place.svg Zvolen
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Know-how

Naše Krídla pomoci, o.z. idú organizovať Pracovnú terapiu pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi, ktorí už stratili pracovné návyky. Zároveň raz do mesiaca bude v rámci toho sedenie pri čaji s psychiatrom, kde budeme formou spoločnej besedy rozoberať ich problémy a hľadať riešenia. Našim hlavným cieľom je pripraviť týchto ľudí, aby boli znova schopní zapojiť sa do normálneho života a vyšli zo zabehnutých koľají. Prácou dobrovoľníkov bude pomoc pri organizovaní a dohľad nad pokojným priebehom. Podporiť nás môžte aj finančne na čísle účtu v ČSOB: SK24 7500 0000 0040 2481 2175.

Ak máte záujem nám pomôcť, kontaktujte nás emailom na: kridlapomoci@gmail.com.

Za podporu Vám všetkým ďakujeme.

Zobraziť viac

JA Slovensko, n. o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

JA Slovensko realizuje vzdelávacie programy zamerané na podnikateľskú, ekonomickú a finančnú oblasť, nevynímajúc etický rozmer. V mnohých našich vzdelávacích programoch majú svoj priestor aj odborní konzultanti z praxe, majitelia rôznych firiem (výrobných aj nevýrobných), živnostníci, zamestnanci v riadiacich pozíciách a podobne. Práve s ich praktickými znalosťami sa môžu podeliť so žiakmi priamo na hodine. Prioritne hľadáme dobrovoľníkov pre stredné a východné Slovensko. Zároveň aj mediálna podpora je pre nás veľmi dôležitá. Chceme, aby Slovensko vedelo, že aj vzdelávanie môže byť zábavné a zároveň veľmi prospešné pre mladých ľudí. Ak máte záujem pomôcť, pre viac informácií kontaktujte: kalcevsky@jaslovensko.sk.

Finančne nás môžete podporiť na základe informácií z našej webstránky.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Pomoc anjelov nádeje

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

V súčasnosti sa veľa diskutuje o tom, ako predchádzať bezdomovectvu a ako natrvalo vyriešiť tento problém. Dostatočné a komplexné informácie sú prvým krokom k riešeniu nepriaznivých životných situácií u ľudí s nízkym príjmom. Ak sa im nepomôže včas, dostávajú do bludného kruhu nedoplatkov, nedokážu dostatočne uživiť rodinu, narušia sa rodinné vzťahy a napokon to vyústi do stavu bezdomovstva.

Skupinovou sociálnou prácou cez sociálnu sieť Facebook sa prostredníctvom pozitívnych vzorov správania posilní sebavedomie riešiť problém, dobré vľúdne slovo pohladí ich zranenú dušu a tým vstanú z hĺbky svojich problémov a opäť naberú odvahu ich riešiť. Hlavným poslaním je pomoc k svojpomoci, zvyšovanie informovanosti, rozvoj schopnosti sebaobhajoby, zvyšovanie právneho vedomia, zamestnanosti a ďalších zručností cez ,,sociálnu reťaz“, kde si pomáhajú ľudia v núdzi medzi sebou sami a tým sa podporuje efektívne začleňovanie do spoločnosti.

Ďakujeme všetkým darcom na podporu nášho projektu Skupinová sociálna práca, číslo účtu 101131682/8330 (IBAN: SK1483300000002101131682 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX).

Zobraziť viac

HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how, Mediálny priestor

V našom centre sa budú nachádzať až 4 cyklistické dráhy. BMX dráha na profesionálnej úrovni pre olympijskú disciplínu BMX, PUMP dráha pre amatérov a profesionálov spojenú s DIRT parkom ako nasledujúcou dráhou. Poslednú sekciu tvorí Triálový park s dráhou zručnosti. BIKE CENTRUM HENKY nachádza využitie pri športových akciách, sústredeniach, kempoch organizované na medzinárodnej úrovni. Spolupráca zo škôlkami, školami, širokou verejnosťou projektom UČÍME SA BICYKLOVAŤ pod dohľadom trénerov pracovať s deťmi s mládežou, verejnosťou zlepšovať techniku a tvoriť motoriku a pravidelní pohyb vedení k športu .

Vašu pomoc privítame či už finančnú, zabezpečením materiálu, alebo aj dobrovoľnícku.

Finančnú na číslo účtu: Slovenská sporiteľna: SK79 0900 0000 0050 68846101

Materiálnu po dohode na telefónnom čísle: 0902 657320

Dobrovoľníkov pri budovaní centra každú sobotu v Dunajskej Lužnej

Môžete nás kontaktovať aj emailom na: henkyriders@gmail.com.

Ďakujeme.


Zobraziť viac

LÚČKA

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Cieľom detského folklórneho súboru Lúčka a jeho poslaním je zachovávať duchovné bohatstvo a tradície slovenského ľudu. Z mnohých regiónov Slovenska sme sa zamerali hlavne na oblasť Liptova, Záhoria, Horehronia a Terchovej. Tanečnou formou sa snažíme spracovať a zachovať pre ďalšie generácie piesne, tance a ľudové zvyky z týchto regiónov. Zároveň sa však súbor stará o voľný čas, kultúrne vyžitie a do určitej miery aj o výchovu aspoň malej skupiny bratislavských detí.

Väčšina krojov slúži už dlhé desaťročia, takže sú značne opotrebované a nutne potrebujú reparáciu, prípadne celkové obnovenie. Tieto náklady si ako súbor bez Vašej finančnej pomoci nebudeme môcť dovoliť.

Prispejte nám na náš účet uvedený na našej webstránke.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na: kburgelova@gmail.com.

Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Podávame pomocnú ruku ohrozeným, nešťastným a trpiacim deťom zo sociálne vylúčených rodín, ktoré prežívajú množstvo problémových situácií.

Už pri vzniku Rodinného centra Slunce n.o bolo naším veľkým snom vybudovanie krízového centra. Dnes, keď už centrum funguje šiesty rok, pomaly na toto „budovateľské“ obdobie zabúdame, pretože pred nami stojí celý rad nových problémov. V tom čase sa nám však podaril skoro malý zázrak. Začínali sme doslova z ničoho. Na počiatku bola len dobrá myšlienka a pár dobrých priateľov, ktorým sa podarilo presvedčiť niekoľko kľúčových inštitúcií, že je najvyšší čas postaviť sa na pomoc potrebným. Výsledkom bol prenájom starej školy, ktorú sme na vlastné náklady zrekonštruovali. Pomocou dobrovoľníkov sa nám v priebehu roka podarilo budovu zrekonštruovať a vybudovať centrum do tej miery, že vo septembri 2014 sme mohli jeho brány otvoriť našim prvým klientom v komunitnom centre. Celý tento proces smeruje k vyriešeniu ťaživej situácie detí.

Prevádzkujeme chránené dielne, kde zamestnávame zdravotne ťažko postihnutých. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je však tiež prevencia, terénna sociálna práca a poradenstvo. V rámci terénnej sociálnej práce sa zameriavame predovšetkým na rodiny našich detských klientov, prípadne reagujeme na podnety od príbuzných a pod. Naše poradenské služby pokrývajú najmä oblasti sociálno-právnej problematiky.V roku 2017 sme otvorili mini zoo a nový detský park.

Podporiť našu činnosť môžete zaslaním príspevku na číslo účtu: 2949000428/1100.

Môžete nás kontaktovať aj emailom na: steglasova@zoznam.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Slovenský zväz telesne postihnutých

place.svg Poprad
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) je celorepubliková organizácia, otvorená pre každého občana. SZTP Poprad samostatne funguje od roku 1992. Naša organizácia ma 60 členov združuje občanov s telesným postihnutím, rodičov, deti, a iných priaznivcov telesne postihnutých. Naša činnosť je zameraná na skupinu ľudí s telesným hendikepom bez rozdielu veku, a taktiež pre ľudí, ktorí majú chuť niečo robiť a zapájať sa do našich projektov. Pripravujeme pre nich kultúrno-spoločenské a relaxačné akcie v spolupráci s mestom Poprad. Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo.

Pomohol by nám PC, ktorý zodpovedá dnešným informačným technológiám nakoľko ten náš už nezodpovedá. Pre viac informácií píšte na email: ingrid@weba.sk.

Zobraziť viac

Inverzia Slovensko

place.svg Banská Bystrica
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Organizujeme turistické poznávacie akcie na hrady a súčasne realizujeme pomoc - záchranu hradov na Slovensku formou dobrovoľnej brigády v spolupráci so záchrancami hradov. Brigáda pozostáva z úpravy okolia hradu, premiestnenie skál na iné miesto, kosenie, hrabanie, rezanie náletových drevín,a iné nenáročné práce. Na budúci rok 2018 budeme spolupracovať pri záchrane hradu Žakýl- obec Podhorie ,okres B.Štiavnica. Termín máj - august 2018, vždy cez víkend. Kontakt: Ján Vicen- 0904659999, vicenjan7@gmail.com, Poľna 7, Banská Bystrica.

Zobraziť viac

Zelená pre krajší svet, o. z.

place.svg Zvončín
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Občianske združenie bude organizovať Posedenie pri čaji, ktoré bude venované starším občanom z okolitých obcí Zvončína a Trnavy.

Kultúrny program - folklórny súbor, divadelné predstavenie a detské vystúpenie detí z MŠ.

Týmto prosíme o finančnú pomoc na zorganizovanie tohto podujatia či materiálnu pomoc - slané, sladké pečivo k čaju alebo káve :)

V prípade záujmu pomôcť môžete písať na mail zdruzeniezelena@gmail.com.

Za pomoc ďakujeme.Zobraziť viac

VALLE n. o.

place.svg Humenné
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Spoločne s Vašou pomocou chceme spríjemniť jeseň života našim babkám a dedkom. Väčšina z nich zostáva aj počas vianočných sviatkov v zariadení. Preto im chceme pripraviť krásne a štedré Vianoce, aby aj oni cítili, že na svete sa stále nájde niekto, kto na nich myslí. Zohrejte ich srdcia spolu s nami a pomôžte nám pripraviť im teplé, krásne a štedré Vianoce.

Privítame hygienické balíčky (sprchovacie gély, šampóny, špongie na umývanie, krémy, vlhčené utierky), kreatívne potreby (farby, farbičky, stuhy, dekorácie na ozdoby a pod.), ale aj posteľné obliečky či posteľné plachty.

Sme otvorení akejkoľvek podpore. Ak to necháte na nás a chcete pomocť s darovaním finančne, pomôžete nám aj takto (ako darovať finančnú pomoc - napíš e-mail na: office.mvcentrum@gmail.com ). Tak spoj sa s nami a daruj kúsok Vianoc aj ty :-)

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

place.svg Pezinok
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Našej práci by veľmi pomohlo zakúpenie testovacej batérie na diagnostiku mentálnych schopností a SON-R pre vekovú kategóriu od 2,5 do 7 rokov. Ide o individuálny neverbálny test, ktorý sa skladá zo 6 subtestov: Mozaiky, Kategórie, Skladačky, Analógie, Situácie a Vzory. Subtesty majú väčšinou dve úrovne obtiažnosti úloh. Spôsob zadania inštrukcií môže byť ako verbálny tak i neverbálny, preto je test vhodné použiť najmä v prípade detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou sluchu a podobne. Umožní nám tiež odhaliť nadanie vo veľmi útlom veku a tým pádom vhodne nasmerovať dieťa na jeho štartovacej dráhe.

Celková cena testovej batérie je 1976,26 eur s DPH. Nakoľko sme rozpočtová organizácia, bohužiaľ takúto položku si v súčasnosti nemôžeme dovoliť. Budeme veľmi radi, ak prispejete ľubovoľnou sumou na číslo účtu: SK7081800000007000199955.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať emailom na: pp.poradna@gmail.com.

Ďakujeme za ochotu a spoluprácu.


Zobraziť viac

Nadácia kresťanského vzdelávania

place.svg Martin
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how, Mediálny priestor

Realizujeme dlhodobú rekonštrukciu novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine. Chceme aj touto cestou osloviť potencionálnych darcov, ktorí by mali záujem stať sa patrónmi našej školy.

Podporiť nás môžete tu: https://ckvmartin.darujme.sk/1327/

V prípade otázok nás kontaktujte emailom na: dhasko@gmail.com.


Ďakujeme.

Zobraziť viac

INEX Slovakia

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Životné prostredie, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Finančná pomoc: Získané finančné prostriedky by sme využili na financovanie našich dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít, aby boli dostupné širokej skupine ľudí. Finančné prostriedky môžete poukázať na naše č.ú.:SK2611000000002667455125.

Mediálny priestor: na propagáciu dobrovoľníctva, našich dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít. Na prezentovanie dosiahnutých úspechov našich dobrovoľníkov a INEXu Slovakia.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na: finance@inex.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Arcidiecézna charita Košice

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Sme otvorení akejkoľvek forme podpory. V posledných mesiacoch sme intenzívne začali zapájať klientov našich krízových centier do tvorivých činností. Vyrábame dekoratívne mydlá, ružence, náramky, obaly na knihy. Veľmi by sme ocenili pomoc pri prezentácii tejto činnosti a získavaní zdrojov na motiváciu klientov.

V prípade záujmu nás podporiť, prosím kontaktujte nás telefonicky na t.č.: 0903600477 alebo emailom na: jana.recicarova@charita-ke.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Nadácia Bátor Tábor Slovakia

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Mediálny priestor

Meníme životy. Poskytujeme život meniace zážitky, silu a prostriedky žiť a zotavovať vážne choré deti a ich rodiny. Všetko toto zdarma. Veríme, že slnko stále svieti nad mrakmi.

Náš tábor nie je letným táborom v klasickom zmysle slova. Deti dávame mimo ich komfortných zón formou zažitia jedinečných zážitkov. Zvládnutím ich vlastných strachov spoznávajú, že sú pripravené postaviť sa zoči voči nielen výzvam spojeným s dobrodružstvami v tábore, ale aj s ich chorobami. Rozosmievame ich; dávame im silu bojovať.

Od roku 2008 Bátor Tábor privíta ročne okolo 40 slovenských detí z 2 onkologických centier počas 2 letných medzinárodných turnusov, všetko bezplatne.

Liečivé zážitky prinášame vážne chorým deťom aj mimo brány Bátor Tábora, prostredníctvom nášho GO! programu na Detskej onkológii v Bratislave. Program realizujú naši odborne vyškolení dobrovoľníci, ktorých prácu a odhodlanie si veľmi vážime. Daruj na #GivingTuesday svoj čas a prihlás sa ako dobrovoľník na náš GO! program. http://batortabor.hu/sk/dobrovolnictvo/dobrovolnictvo-v-go/

Prispieť na naše aktivity môžete tu

Kontaktovať nás môžete aj emailom na: k.koscikova@batortabor.sk.

Za pomoc vopred ďakujeme.

Zobraziť viac

Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka sa už od r. 2001 spolupodieľa na činnosti Linky detskej dôvery a od r. 2014 ju samostatne prevádzkuje v spolupráci s FF UPJŠ v Košiciach. Linka detskej dôvery za 18 rokov svojej činnosti zrealizovala viac ako 130 000 kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí ju žiadali o pomoc v rôznych životných situáciách. V posledných rokoch nás deti a mládež žiadajú o pomoc v rodinných vzťahoch, v emocionálnych a osobnostných problémoch, ktoré často ústia do sebapoškodzovania až samovražedných myšlienok. Linka detskej dôvery poskytuje anonymné bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo formou hlasového kontaktu (telefón, Skype) a písomnou formou (chat, e-mail).

Chceme pripraviť bezplatný UTOROK - bezplatný odborný seminár pre našich poradcov a bezplatnú prácu poradcov pre našich klientov.

Naše aktivity môžete sledovať i na Facebooku a darovať môžete na náš účet, ktorý nájdete na našej stránke.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na: linka.lienka@gmail.com.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Centrum rodiny,n.o

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Príďte na dobrovoľnícky happening pre všetkých - 28.11.2017 od 9:00 hod. do 18:00hod. v komunitnom centre Centrum rodiny na Bazovského 6, Bratislava. Môžete sa zapojiť do manuálnych prác v Centre - upratovanie, maľovanie, triedenie vecí, ale aj do tvorivých dielní, pohybových a výtvarných aktivít s autistickými deťmi, do športových aktivít a spoločenských hier s deťmi a mládežou, zapojiť sa do programu mamičiek na materskej dovolenke a porozprávať sa so sociálne znevýhodnenými spoluobčanmi, ale aj študentami stredných a vysokých škôl, ktorí sa rozhodli byť u nás dobrovoľníkmi. A sami môžte vymyslieť niečo kreatívne, čo obohatí našu činnosť :).

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu info@centrumrodiny.sk alebo na tel. čísle 0940 651 434.

Ak nás chcete podporiť finančne, darovať môžete aj prostredníctvom nášho webu: http://www.centrumrodiny.sk/new/

Finančnú podporu použijeme na rekonštrukciu priestorov bývalej kuchyne a jedálne, z ktorej chceme urobiť telocvičňu a divadlo pre športové a kultúrne aktivity komunitného charakteru, ktoré podporia spoločenský život na sídlisku.

Zobraziť viac

Občianske združenie PRIMA

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Počas Giving Tuesday budeme organizovať "Čajovanie na Kopčanoch" - stretnutie so streetworkermi nie len na vážnu nôtu a mnoho podôb čaju.

Kde? Kontaktné centrum pre aktívnych užívateľov drog a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise, Kopčianska 88, Bratislava.

Kedy? v utorok 28. novembra 2017 od 14:30 do 16:30.

Príďte, ste srdečne vítaní!

Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak urobiť cez náš web.

V prípade otázok nás kontaktujte emailom na: barbora.kucharova@gmail.com.

Ďakujeme!

Zobraziť viac

Združenie sclerosis multiplex Nádej

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Príďte sa pozrieť na Deň otvorených dverí - Rozsvieťme Nádej.

Pozývame vás do priestorov denného stacionárna, chránenej dielne a komunitného centra pacientov so sclerosis multiplex. Ukážeme vám, ako veľmi sa pacienti snažia žiť obyčajný kvalitný život aj po vyslovení ťažkej diagnózy. Organizujú vo vlastnej réžii pracovné činnosti a sprostredkujú aj možnosť rôznych terapií. Nahliadnite do kuchyne nevyliečiteľných optimistov. Spoznajte tých, ktorí nezložili "zbrane". Zároveň pripravujeme aukciu najlepších výrobkov pri príležitosti 10. roku založenia ZSMN. V utorok 28. novembra sa na vás tešíme v Bratislave na adrese Na Hrebienku 32 v sídle prevádzky nášho združenia a zároveň sídlo CHD Scarabeus.

Nedajme umrieť Nádej.

Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak urobiť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte emailom na: nadej@nadej.net.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

NÁRUČ Senior & Junior, o.z.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

V tento deň, 28.11. 2017 zorganizujeme o 15: 00 malú oslavu pre našich starkých, o ktorých sa denne staráme, aby nám ukázali, čo sa počas uplynulého roka naučili na hodinách tanečnej terapie. Tieto hodiny sa stali pre nich pravidelnou udalosťou, na ktorú sa každý týždeň tešia. Je to pre nich veľmi motivačná aktivita, pretože počas jesene a zimy, keď nemôžu ísť do záhrady im pohybom a hudbou spestruje jednotvárne dni. Pomáha im nielen psychicky, ale samozrejme aj fyzicky, kedže hodiny vedie špecializovaná terapeutka.

Počas 9-tich rokov sa však veľmi zničila podlaha v spoločenskej miestnosti a finančný príspevok by sme radi použili na zakúpenie novej, kvalitnejšej, ktorá vydrží aj "tanec na invalidných vozíkoch", ktorá našim starkým tak pomáha. Budeme vďační za každý finančný príspevok na č.ú.: SK7102000000003004755156.

Radi Vás v našom Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior a Junior privítame a veríme, že si s našimi starkými aj zatancujete.

Môžete nás kontaktovať emailom na: ghannamova@naruczachrany.sk

ĎAKUJEME

Zobraziť viac

I Klub

place.svg Ivanka pri Dunaji
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Čas

Okolie našej budovy tvorí les, v ktorom budujeme pumptrackovú dráhu pre deti. Pri budovaní bolo potrebné vykonať orez stromov, ktoré predstavovali nebezpečenstvo pre deti. Nazhromaždili sme veľkú kopu haluzí, ktoré treba spracovať - popíliť a pripraviť na opekačky, spáliť drevný odpad, dočistiť les a tiež upravovať pumptrackovú dráhu. Je to práca pre 20 dobrovoľníkov.

V prípade záujmu o takúto dobrovoľnícku výpomoc, kontaktujte nás emailom na: ruge@azet.sk alebo telefonicky na t.č.: 0904 372 490.

Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc


Občianske združenie založili odborníci v oblasti sociálnej práce so skupinou ťažko zdravotne postihnutých občanov. Sociálno-rehabilitačné a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi s postihnutím postupne smerovali od poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie ku poskytovaniu sociálnych služieb v ambulantnom zariadení. Od roku 2002 prevádzkujeme Domov sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté deti, mládež a mladých dospelých na Topoľovej ulici č.6 v Nitre.

Privítali by sme Vašu finančnú pomoc, - za získané financie nakúpime materiál do arteterapeutickej dielničky v našom dennom zariadení sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí s ťažkým postihnutím. Číslo účtu, na ktoré môžete poukázať finančný príspeovok: SK98 1100 0000 0026 6629 0023.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

place.svg Rohožník
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas

V roku 2016 sme začali budovať centrum pre výcvik záchranárskych psov v Rohožníku. Centrum takéhoto typu na Slovensku zatiaľ neexistuje, aj keď v zahraničí je to bežná súčasť prípravy záchranárskych zložiek. Hlavnou časťou centra bude ruinový trenažér, ktorý simuluje podmienky po páde budov. Pre nasimulovanie čo najvernejších podmienok, je potrebné z rôzneho stavebného materiálu vybudovať úkryty pre "zavalené" osoby, ktoré potom vyhľadávajú záchranárske psy. Pomôcť nám môžete finančne, materiálne (ak ste firma alebo poznáte niekoho, kto má v produktovom portfóliu stavebný materiál a viete nám tieto produkty dať darom alebo so zľavou) alebo prácou (pravidelne organizujeme brigády na trenažéri, kde sa môžete podieľať priamo na jeho výstavbe).

V prípade záujmu pomôcť nám, neváhajte nás kontaktovať emailom na iveta.bkzb@gmail.com alebo telefonicky na t.č.: 0903 917 308.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Prosocia

place.svg Hurbanovo
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how

Naším poslaním je pomáhať seniorom. Stretávame sa s rodinami, ktoré sú nútené z časových a finančných dôvodov umiestniť svojho blízkeho do zariadenia pre seniorov. My však veríme, že ak je to len trocha možné, rodina by mala zostať spolu. A práve to zabezpečujeme prostredníctvom našich opatrovateliek, ktoré rady prídu pomôcť do rodín.

Toto však nestačí. Potrebujeme aj Vašu pomoc, aby sme vedeli zakúpiť zdravotnícke pomôcky, ktoré umožnia dôstojné opatrovanie seniorov v domácom prostredí.

Vďaka Vašim finančným darom budeme vedieť zakúpiť zdravotnícke pomôcky (antidekubitárne matrace, invalidné vozíky, barle, chodúlky,...). Naše číslo účtu je: SK4575000000004008559544.

Nesmierne sa potešíme aj konkrétnym darovaným zdravotníckym pomôckam(aj použitým), vitamínom, plienkam pre dospelých, tlakomerom, čajom, a podobne.

ĎAKUJEME


Zobraziť viac

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Know-how

Milí naši pomocní anjeli :-)

Dlhodobo hľadáme pomocných anjelov, vytiahnime duševne chorých z ich samoty štyroch stien.

Vaša pomoc je vítaná počas #GivingTuesday, 28.11.2017 priamo v našich priestoroch MOSTu, prosím nahláste nám vašu účasť na maľovaní, najneskôr do 22.11.2017 na info@dss-most.sk, bez registrácie maľovanie nebudeme môcť zrealizovať.

V čo dúfame, že nám pomôžete: vymaľovať priestory rehabilitačného strediska popr. upratať priestory a sklad.

Kedy: 28.11.2017, od 9.00 - 16.00 hod (alebo ako vám to bude vyhovovať)

Kde: Dss-MOST, n.o., na Haanovej 10, Bratislava

Hľadáme tiež niekoho, kto nám pomôže zaktualizovať našu webovú stránku.

Pomocní anjeli , ktorí nás aj finančne podporia DobraKrajina.sk.

Vašich 5,50€ = nám pokryje 1 hodinovú prácu nášho psychológa pre 9 klientov = samostatnosť, nie samota.

Za Váš finančný dar, Vám naši anjeli - pomocníci radi pošleme poštou voňavého háčkovaného anjela, určite nám pošlite Vašu poštovú adresu na info@dss-most.sk.

Náš MOST je tu už 22 rokov pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujeme ♥

informácie u Zuzany Zatloukalovej, mobil: 0911404656, info@dss-most.sk


Zobraziť viac

OZ Misia mladých

place.svg Tvrdošín
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc, Čas

OZ Misia mladých podporuje oravské rodiny, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách zvyšovaním ich sebestačnosti. Rodiny môžu získať hospodárske zvieratá, semená zeleniny ale aj vzdelávanie v oblasti chovu, pestovania či spracovania prvotných produktov. Združenie zároveň vyhľadáva pre rodiny odberateľov, ktorí majú v rámci predaja z dvora možnosť kúpiť si lokálne a zdravé suroviny. Združeníe pomáha viac ako 30 rodinám, predovšetkým mladým vdovám s maloletými deťmi ako aj rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím.

Na Giving Tuesday plánujeme ochutnávku tekvicovej polievky v uliciach mesta Tvrdošín.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na t.č.: 0903 014 156 alebo emailom na: info@misiamladych.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

IPčko oz

place.svg celé slovensko
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Až 478 mladých ľudí zo Slovenska sa v prvom polroku na našu internetovú poradňu obrátilo s túžbou spáchať samovraždu. Hľadali pomoc. IPčko už šiesty rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

IPčko prevádzkuje online poradňu, kde mladým ľuďom poskytuje anonymné bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo prostredníctvom chatu a e-mailu. Za 5 rokov svojej existencie takto pomohlo už v 60-tisíc online rozhovoroch s mladými ľuďmi.

Budeme vďační za každý jeden finančný príspevok na číslo účtu: SK89 1111 0000 0012 1187 8002.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať emailom na: ipcko@ipcko.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Centrum MEMORY n.o

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Naša práca je zameraná na pomoc pre ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou, na pomoc ich príbuzným ako aj na prevenciu, včasné zachytenie skorých príznakov Alzheimerovej choroby a iných demencií.

Bližšie informácie o aktivite, ktorú budeme v rámci tohoto dňa robiť sa dozviete na našej webovej stránke www.centrummemory.sk ako aj na sociálnej sieti facebook Centrum Memory. Zatiaľ ju len pripravujeme.

V prípade záujmu pomôcť nám, môžete nás kontaktovať aj emailom na: vzdelavanie@centrummemory.sk.

Ďakujeme.

Zobraziť viac

.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how

.týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku podporuje realizáciu diskusie .pod lampou, v ktorej prinášame otvorené diskusie o spoločnosti, vede, športe či politike. Pozývame kľúčových hostí z každej oblasti a reflektujeme s nimi témy, ktoré hýbu Slovenskom aj svetom.

Aj počas #GivingTuesday zorganizujeme diskusiu o dobročinnosti a charite, aby sme zistili, kam sa môže Slovensko v tejto oblasti posunúť.

Naše združenie sa snaží získavať finančných podporovateľov, vďaka ktorým existuje relácia .pod lampou, no chceme získať aj dobrovoľníkov, ktorí by nám vedeli pomôcť pri práci s Google Analytics, Google AdWords a s nastavovaním online kampane práve na diskusie .pod lampou. Ak sa chcete stať dobrovoľníkom, kontaktujte nás na fond@tyzden.sk.

Zobraziť viac

Dobrá krajina

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti korupcii, Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Životné prostredie, Ľudské práva, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

DobraKrajina.sk - miesto, kde každý môže niečo zmeniť

DobraKrajina.sk je najmä o dobrých ľuďoch a dobrých projektoch, ktoré robia Slovensko aj svet krajším miestom. Pomáhame slovenským neziskovkám, malým aj veľkým, získavať podporu ich činnosti a vzdelávame ich v rôznych oblastiach. Všetkým dobrým ľuďom zas umožňujeme bezpečne a jednoducho darovať.

Neziskovky od nás dostávajú všetky platobné nástroje zadarmo. Nadácia Pontis ako prevádzkovateľ portálu znáša všetky poplatky spojené s vedením verejnej zbierky, ako aj bankové poplatky. Vďaka tomu sa na Slovensku darí ozdravovať spoločnosť od korupcie, posilňovať nové prístupy vo vzdelávaní, prinášať radosť do života ľudí s hendikepom a vytvárať príležitosti aj pre ľudí na okraji spoločnosti. Zároveň máme krajšie viaceré verejné priestory a podporené organizácie sa starali aj o zachovanie prírody pre ďalšie generácie.

Navštívte DobraKrajina.sk a podporte fungovanie portálu alebo vybranú neziskovku.

Zobraziť viac
close.svg