Keby nebolo korona-krízy, už by boli tréningy nových učiteľov našich programov sociálneho a emocionálneho učenia Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka v plnom prúde. Teraz chystáme online materiály a pripravujeme ... Viac.

Podporím finančne

Vyzbierajme prostriedky na špeciálny invalidný vozíček pre Mišku so špecifickou výbavou - Miška trpí následkami detskej mozgovej obrny – forma spastická kvadruparéza s dyskinézami.Viac info o Miške a ako ... Viac.

Podporím finančne

Žiadame o finančný dar. Vďaka nemu dokážeme podporiť rodičov detí s poruchou sluchu v týchto krízových časoch, kedy zostali bez podpory odborníkov. Odrezaní od zdravotnej starostlivosti a rehabilitácií.O ... Viac.

Podporím finančne

Ďakujeme za vaše 5 pravej + 5 ľavej = ruky vystreté k dávaniu! Počas #GivingTuesday darujte finančné alebo materiálne dary pre ľudí v núdzi, ľudí, ktorí trpia nedostatkom, pre tých, ktorí prišli v dôsledku ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor

Darujme šancu rozvinúť vytrvalosť a uspieť tak v živote. Počas #GivingTuesdayNow nám môžete pomôcť vyzbierať finančné prostriedky na ďalší rozvoj programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) ... Viac.

Podporím finančne

´Pomôžme si navzájom´ aj potravinovo-drogeristickým príspevkom do našej "nevedkovskej špajze" pre znevýhodnené rodiny. Ďakujeme vám vopred za všetky dary. Darovať nám môžete:Potraviny: trvanlivé mlieko, ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Okrem toho sa usilujeme pozitívne vplývať ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

www.venuj.usmev.skSú medzi nami ľudia, ktorí sa práve v týchto dňoch ocitajú vplyvom ekonomických dopadov pandémie v akútnom ohrození. Významne pociťujú chýbajúce príjmy, nulové úspory, riziko straty bývania ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how a mediálny priestor

Aj v čase koronakrízy sme tu pre našich klientov, v nízkoprahovom zariadení Mixklub. Pomáhame ako sa dá. Najmä deťom, mladým ľuďom a ich rodinám. Rozdávame hygienické balíčky a ochranné rúška priamo na ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Podávame pomocnú ruku - INFORMUJEME, PODPORUJEME, POMÁHAME ONKOLOGICKÝM PACIENTOM Bezplatná infolinka NIE RAKOVINE 0800 800 183 je za posledné týždne vyťaženejšia oveľa častejšie ako doteraz. Onkologickým ... Viac.

Podporím finančne

týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku je nezávislá nezisková organizácia, ktorej cieľom je napomáhanie nezávislosti, kvality, diverzity a vitálnosti médií podporou investigatívnej a kvalitnej žurnalistiky.Podporte ... Viac.

Podporím finančne

Aj počas karantény pomáhame aktivistom v samosprávach kde je treba. Corona zmizne a my sa opat rozbehneme do obci kde to nefunguje tak ako by malo.Podporte naše výjazdy za vami do obci a miest. Prideme ... Viac.

Podporím finančne

Čím ďalej tým akútnejšie vnímame problém ľudí žijúcich na ulici, vyhnúť sa riziku nákazy. Generácia ľudí na ulici je prestarnutá a zároveň sa objavujú na uliciach ľudia, ktorí stratili bývanie a zamestnanie ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

V dôsledku pandémie korona vírusu nám na internetovej linke dôvery IPčko.sk enormne vzrástol počet kontaktov. Najčastejšie sa na nás obracajú mladí ľudia, ale aj dospelí a seniori, ktorí prežívajú úzkosť, ... Viac.

Podporím finančne

Pani Eva je matkou 6 detí, ktorú keď opustil manžel, ocitla sa s deťmi zo dňa na deň na ulici. Svoj dočasný domov našla v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi. Manžel o deti nejaví záujem a ani finančne ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how a mediálny priestor

Od 6. mája ponúkame rodinám s dieťaťom z autistického spektra stráviť voľný čas v záhrade nášho centra. Vo vybranom čase (90 minút) nebude v záhrade okrem danej rodiny nikto iný. Všade bude pre rodiny ... Viac.

Podporím finančne

"Načo mi toto bude?", pýta sa mnoho študentov počas lúskania poučkami a definíciami."Mám sa hádam zavesiť na luster, aby som ich zaujal(a)?", pýtajú sa učitelia sami seba.V Zmudri vytvárame krátke, vtipné ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Naše BIVIO Vás potrebuje!Koncom roka 2018 sme v Bratislave založili integračný sociálny podnik a rehabilitačné stredisko BIVIO. V ňom zamestnávame ľudí s mentálnym postihnutím. V piatok 13.3. sme museli ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Koronavírus obrátil náš svet naruby. Ako humanitárna organizácia sme sa do boja s ním pustili naplno a to hneď na niekoľkých frontoch. Situácia sa mení zo dňa na deň, no my sa adaptujeme a využívame naše ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Koronavírus doposiaľ nakazil viac ako tri a pól milióna ľudí na svete a zabil státisíce z nich. Svetová zdravotnícka organizácia s obavami pozoruje Afriku potom, čo sa tam objavili prvé prípady nákazy. ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Občianske združenie Prima si najviac zo všetkého cení čas druhých, ktorí sú ochotní ho venovať práve nášmu OZ. Čas môže mať mnoho podôb - od mediálnej podpory dobrých vecí, čas strávený balením zdravotníckeho ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas

Múzeum Jána Cikkera už 13 rokov organizuje podujatia, programy a koncerty, na ktoré majú deti a mladí ľudia vstup zdarma. Vnášame svetlo do duše tým, ktorí sú obklopení tmou: pravidelne k nám prichádzajú ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Nevidiacim pomáhame nájsť pevnú pôdu pod nohami ale teraz ju sami strácame! Pomáhame už 30 rokov a neprestávame ani v tomto náročnom čase. Naši sociálni pracovníci sú tu stále pre svojich nevidiacich klientov ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Koronakríza vytrhla deti zo dňa na deň z ich komunít a prerušila všetky sociálne väzby. Pomôžme ich obnoviť čo najskôr, ako sa bude dať. Už 7 rokov sme priestorom pre stretávanie sa rodín. Deti od najmenších ... Viac.

Podporím finančne

Sťažená forma výučby predstavuje nové výzvy pre pedagógov, aj samotných žiakov a ich rodičov, ktorí sa musia učiť inak - na diaľku a online. Chceme uskutočniť interaktívne online webináre pre pedagógov ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas, know-how a mediálny priestor

Aj keď si v tomto období fyzicky nepodávame ruky, vždy je možnosť poDAŤ tomu slabšiemu, núdznejšiemu svoju poMOCnú ruku.V rámci #GivingTuesdayNow Vás prosíme o finančné dary na pomoc rodinám a jednotlivcom, ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor

Pomôžme rodičom detí na Kysuciach, ktorí prišli o prácu pre pandémiu. Dobrovoľnou činnosťou zabezpečíme dovoz potravín a potrebných vecí. S finančnou podporou môžeme zakúpiť ďalšie potrebné veci a pomôcť ... Viac.

Podporím finančne

Pomôžte nám pomáhať! Nielen počas #GIVINGTUESDAYNOW šijeme a distribujeme ochranné rúška, dobrovoľnícky pracujeme v triediacom stane pred Fakultnou nemocnicou s poliklinikou či navštevujeme a kontrolujeme ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Milí čitatelia,mnoho rodín, s ktorými v Ulite pracujeme, momentálne prežíva hlbokú krízu v dôsledku dopadu preventívnych opatrení. Prejavili sa napríklad stratou práce a nedostatkom finančných prostriedkov ... Viac.

Podporím finančne

Našim cieľom je urýchlená a bezplatná výroba čo najväčšieho množstva držiakov ochranných štítov pre zdravotníkov mladými ľuďmi - dobrovoľníkmi. Finančné prostriedky použijeme na nákup 3D tlačiarni, náplní ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Milí priatelia,predstavte si seba samého na mieste učiteľa. Chcete robiť to najdôležitejšie – učiť a byť žiakom nablízku. No popritom na vás tlačia termíny s vyplnením rôznych tabuliek, výkazov a vy pod ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

OZ MAGIKOS už od roku 2007 pomáha zdravotne znevýhodneným jednotlivcom zaradiť sa do bežného života. Od roku 2018 zriadilo školu pre deti a žiakov s postihnutím, ktorá vznikla na základe dlhodobých požiadaviek ... Viac.

Podporím finančne

Ich vzdelanie je ohrozené! Mimoriadne nadané rómske deti zapojené do štipendijného programu Divých makov sú v neľahkej situácii. Kvôli pandémii sa mnohé rodiny ocitli v ťažkej finančnej situácii, bez práce ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Veríme na zázraky! Veríme, že v škole deti môžu a majú byť šťastné. Veríme, že aj v štátnej škole sa môžu polnohodnotne rozvíjať. Veríme, že každé dieťa má nárok zažívať v škole úspech. Veríme, že my, ... Viac.

Podporím finančne

Sme občianske združenie Malkia Park.Poslaním Malkia Parku je poskytnúť útočisko a nový domov pre exotické, ale aj domestifikované zvieratá z cirkusov, súkromných osôb a zookútikov, ktoré sa stali pre pôvodných ... Viac.

Podporím finančne

Chceme poukázať na význam praktického vzdelávania, ktorému sa venujeme už viac ako 25 rokov. Pomáhame učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Súčasná situácia súvisiaca si priam žiada, aby zdravotní klauni zaklopali virtuálne na dvere tých, ktorí sú v izolácii, často osamelí čelia úzkostiam, strachu, smútku a rozptýlili ich negatívne pocity, ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Témy inklúzie a vnímavosti sú v tejto dobe, keď sa budú rozdiely medzi ľuďmi prehlbovať, viac než aktuálne. Preto je potrebné viesť deti ku vzájomnej vnímavosti voči sebe a voči ľuďom, ktorí sú akokoľvek ... Viac.

Podporím finančne

Keďže sme, ako takmer 100% florbalových klubov prišli o vrchol sezóny, či už v podobe majstrovstiev Slovenska v detských kategóriách, alebo play-off v juniorských a seniorských kategóriách a tiež o tradičné ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Bebravská dolina sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti (ChVO) Strážovské vrchy, ktorej podzemné vodné zdroje zásobujú pitnou vodou takmer stopäťdesiat tisíc ľudí. Klimatické a spoločenské zmeny ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas a know-how

Našej milej Baterkárne a všetkých plánov sa aktuálna krízová situácia a s ňou súvisiace opatrenia extrémne dotkli. Už od začiatku marca nie sme schopní vykonávať žiadnu činnosť a aktivity, prestali swapy, ... Viac.

Podporím finančne

Kríza je ideálnym časom na zmenu. My to vieme a veríme, že aj toto obdobie môže priniesť trvalé ovocie, preto sa ho snažíme využiť naplno. Tvoríme stratégie, plánujeme aktivity a zlepšujeme fungovanie ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

V Komunitnom a poradenskom centre PRIZMA už niekoľko rokov vytvárame bezpečný priestor pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo identifikované osoby v Košiciach a širokom okolí. Váš príspevok ... Viac.

Podporím finančne

V Centre dobrovoľníctva už 5.rok pomáhame deťom z okraja spoločnosti rásť a učiť sa za pomoci našich dlhodobých dobrovoľníkov v doučovacom programe SPOJIVKO. Pandémia však uzavrela krízové centrá a nízkoprahy ... Viac.

Darujem veci a čas

Ostali sme doma. Ušili rúška. Tlieskali zdravotníkom. A dúfali. . . že našich seniorov ubránime všemožne. Napokon sme okúsili to, čo sme s hrôzou sledovali z diaľky z iných štátov. Pandémia zasiahla i ... Viac.

Podporím finančne

Dobrý deň, organizujeme zbierku notebookov, počítačov a iných elektronických školských pomôcok na vyučovanie pre žiakov základných a stredných škôl počas COVIDU-19. Niektoré deti sa nemôžu vzdelávať, nakoľko ... Viac.

Darujem veci

Právo na rodinný a súkromný život je univerzálnym právom všetkých, bez ohľadu na ich vek, štátnu príslušnosť, či sexuálnu orientáciu. V našej právnej poradni sa však na nás často obracajú ľudia, ktorí ... Viac.

Podporím finančne

Vieš, čo je charita? Podpor nás a zisti, ako pomáhame zraniteľným a ako si pomáhame vzájomne. Veriaci-neveriaci, u nás si nájde miesto každý, kto má srdce na správnom mieste. Počas #GivingTuesday zbierame ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci, čas, know-how a mediálny priestor

Potravinová pomocVaša investícia a naša služba zabezpečí potravinovú pomoc ľuďom v núdzi.ZÁMERSme združenie Tretí deň a našou službou je nakŕmiť hladných, sociálne slabších dôchodcov a ľudí odkázaných ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor

Sme dlhodobo nablízku rodinám, kde je dieťa onkologický pacient, pokračujeme aj v týchto ťažkých časoch, i keď s obmedzeniami. Sme s nimi v kontakte najmä on-line, pravidelne doručujeme balíčky pomoci ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Príchod Covid-19 na Slovensko sme si ani nevšimli, bol tam niekde, u iných a možno sa nesprávali, ako mali, nedodržovali, čo mali,.... No zrazu ho tu máme a ohrozuje každého. Ochrániť sa pred ním môžeme ... Viac.

Podporím finančne

Radi by sme v tejto neľahkej situácii podporili deti s diagnózou detská mozgová obrna, ktoré sa momentálne nemôžu zúčastňovať rehabilitácií.Ako ich rodičia vidíme, že ich fyzická kondícia, pohyb a sebaobsluha ... Viac.

Podporím finančne

V sieti našich zariadení sociálnych služieb (Strediská Evanjelickej DIAKONIE – SED) sú zahrnuté všetky vekové kategórie v našej spoločnosti.V rámci iniciatívy #GivingTuesdayNow sa chceme zamerať na pobytové ... Viac.

Darujem čas

Doma u Kapucínov je nezisková organizácia, kde ponúkame pomoc všetkým, ktorí prechádzajú ťažkým životným obdobím.Pomáhame prostredníctvom potravinových darov ruka v ruke s odbornými riešeniami problémov ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how

Aj v Dobe koronovej chceme, aby deti vyrastajúce v inštitúciách neboli ohrozené dlhším čakaním na prijatie náhradnými rodičmi. Preto pokračujeme v prípravách záujemcov o náhradné rodičovstvo online formou.Dôležitou ... Viac.

Podporím finančne

Darujme šancu na lepší život deťom narodeným do generačnej chudoby. Už dnes sa môžete pridať k nám a pomôcť. Dnes je mimoriadny celosvetový deň darovania, v ktorom ľudia pomáhajú prekonávať dôsledky epidémie. ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

V našom Dss-MOSTe - pre rehabilitačné stredisko a psychologickú ambulanciu potrebujeme získať financie na nákup dezinfekčných prostriedkov.Napriek situácii, ktorej čelíme, staráme sa o 6 ľudí s duševnou ... Viac.

Podporím finančne

Život bez závislostí je nezisková organizácia, ktorá vznikla koncom roka 2005 s cieľom pomáhať ľuďom, ktorí chcú prerušiť cyklus závislostí vo svojej rodine.Svoje poslanie v súčasnosti realizujeme formou ... Viac.

Podporím finančne

Aj napriek kríze COVID-19, ktorá spôsobila zrušenie mnohých kultúrnych podujatí, sa PRIDE Košice uskutoční aj tento rok a potrebuje vašu podporu! Aj keď veľkú časť nášho programu presunieme do online priestoru, ... Viac.

Podporím finančne

Prosíme o pomoc pri zabezpečení výučby a výchovy detí so zdravotným znevýhodnením zo sociálne slabých rodín. Tieto deti nemajú prístup k novým možnostiam učenia na diaľku a nakoľko ani ich rodičia nevlastnia ... Viac.

Darujem veci

Naši statoční hrdinovia v sterilných boxoch potrebujú počas svojich ťažkých mesiacov podporu a zjemnenie sociálnej izolácie. Na ceste za životom cez onkologickú liečbu a transplantáciu kostnej drene sú ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Po 9.marci 2020 zastal v našom komunitnom centre čas. Ale len na chvíľu. Naši dobrovoľníci pochopili potreby komunity- začali sme šiť rúška, pomáhať seniorom s nákupmi, udržiavať našu záhradu a presunuli ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci, čas a mediálny priestor

Naša organizácia sa aktívne 11 rokov venuje pomoci potrebným. Máme potravinovú výdajňu, v ktorej od vypuknutia pandémie naša organizácia rozdala 7500 ton potravín. V dnešnej dobe máme 8 dobrovoľníkov, ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a čas

Súčasná situácia zapríčinená pandémiou koronavírusu ovplyvňuje azda každú oblasť našich životov. Školstvo je jednou z nich. Školy sú zatvorené, deti sú nútené byť doma a učitelia hľadajú možnosti, ako ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Korona kríza nás silno zasiahla - museli sme zrušiť všetky prebiehajúce školenia v našich priestoroch, ktoré sme realizovali v súlade s podmienkami Úradov práce pre registrovaných nezamestnaných. Jedna ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor

Počas kľúčového obdobia pandémie poskytujú členovia Modrého anjela pôsobiaci v NaKriKT zdravotníkom 24/7 psychosociálnu podporu. Pre úplne zvládnutie tohto obdobia a minimalizáciu dlhodobých následkov ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Naša iniciatíva sa zameriava na podporu malých lokálnych slovenských podnikateľov. Má za úlohu prepájať spotrebiteľov a malých podnikateľov. Chceli by sme docieliť, aby spotrebitelia podporovali lokálnu ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Lesoochranárske zoskupenie VLK už viac ako 25 rokov stojí na strane prírody a chráni prirodzené lesy. Za posledný rok sme zabránili vyrúbaniu 65 tisíc stromov v najprísnejšie chránených rezerváciách, ochránili ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Tréneri zo športového klubu BENITIM od 5. dňa uzatvorenia škôl spustili Obývačkovú výzvu. Dobrovoľnícky prinášajú verejnosti športovanie do obývačiek. Denne zverejňujú na FB a IG tréningy pre školákov ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how a mediálny priestor

Slová majú silu meniť životy. Prispejte na poštovú známku a pomôžte nám poslať čo najviac listov solidarity pre utláčaných, šikanovaných a nespravodlivo väznených ľudí. Každá tretia petícia skončí úspechom. ... Viac.

Podporím finančne

Každá škola potrebuje patrónov. Sú to ľudia, ktorí sa o školu starajú a školu podporujú. Aj preto boli v minulosti evanjelické školy kvalitné a produkovali výnimočných a úspešných ľudí. Naša Evanjelická ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci, mediálny priestor

Kreatívne sebavyjadrenie prináša v živote nové možnosti a príležitosti. Tvorenie a kreatíva nás dokáže dostať cez ťažké časy. Každé vaše euro sa počíta. Vďaka vašej podpore za získané prostriedky zorganizujeme:Sériu ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor
Zatvoriť okno

ORGANIZÁCIA ČAKÁ NA TVOJU SPRÁVU

Napíš im, ako by si im vedel pomôcť a staň sa súčasťou najväčšej oslavy štedrosti na svete.

   VAŠE MENO *

   VÁŠ E-MAIL *

   OPÍŠTE, S ČÍM BY STE CHCELI ORGANIZÁCII POMÔCŤ *

   Zatvoriť okno

   NEVIETE SA ROZHODNÚŤ? TO JE ÚPLNE OKEJ. NECHAJTE TO NA ŠŤASTIE!

   Načítavam, komu to dnes daruješ…

   Novinky

   Nezmeškajte už žiadne tipy a triky a dostávajte novinky zo sveta darovania!
   Newsletter posielame raz, maximálne dvakrát mesačne.

   Prihlásiť sa
   close.svg