Ak darujeme, cítime sa šťastnejší - to je fakt. Pridaj sa k miliónom ľudí s heslom #MozemPomozem - KLIKNI na web www.DobraKrajina.sk, VYBER si svoj projekt a zmeň Slovensko :) Aj tento rok sme si pripravili ... Viac.

Podporím finančne

Projekt Genetika na kolesách prináša genetické laboratórium priamo na pôdy stredných škôl. Študenti tak majú jedinečnú možnosť vyskúšať si jednoduché genetické experimenty bez potreby vycestovania, a to ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how a mediálny priestor

Sme občianske združenie Malkia Park. Našim poslaním je poskytovať útočisko primárne mačkovitým šelmám, ktoré sa stali z nejakých dôvodov nepotrebnými pre pôvodného majiteľa alebo sa už o ne nemohli ďalej ... Viac.

Podporím finančne

Voštinári Rieši sa

place.svg Kokava nad Rimavicou

Včelí kRaj od svojho začiatku chce vytvárať pracovné miesta cez včelárenie. Dnes stojíme na začiatku našej prvej dielne na spracovanie vosku. Ak chcete byť súčasťou rozvoja dielne v jednom z najchudobnejších ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci, čas, know-how a mediálny priestor

Patrónom našej školy je sv. Jozef Kalazanský, rehoľník-piarista, zakladateľ prvej ľudovej bezplatnej školy v Európe - hrdina svojej doby. Aj v súčasnosti máme medzi sebou piaristov - rehoľníkov, ktorí ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci, know-how a mediálny priestor

JA Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už viac ako 25 rokov pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Rozvíjame ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas

Pripravujeme 3. ročník komplexnej súťaže FUTURE NATURE, do ktorej sa zapojilo už viac než tisíc nadšených žiakov. Súťaž prináša neformálne vzdelávanie do tried, podporuje kreativitu, tímového ducha a rozvíja ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor

Arteterapeutické a ergoterapeutické činnosti počas víkendov / nákup materiálu 21.3.2020 - Svetový deň Downovho syndrómu - aktivity k zvýšeniu pozitívneho povedomia o ľuďoch s downovým syndrómom z regiónu ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Piaristi, v zmysle hesla nášho rádu: „Zbožnosť a veda“, chceme vytvárať priestor pre vzdelávanie mladého človeka, od predškolského veku až po začlenenie dospelého jedinca do spoločnosti. Snažíme sa prispievať ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci, know-how a mediálny priestor

Našu školu navštevujú deti s rôznymi znevýhodneniami. Chceme pomôcť im, ich učiteľom, rodičom aj spolužiakom zlepšiť podmienky výchovy a vzdelávania a priblížiť sa viac k inkluzívnemu vzdelávaniu. Akým ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci, know-how a mediálny priestor

Sme Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne - známy pod menom "PIARISSIMO". Dostali sme pozvanie koncertovať za "Veľkou mlákou" v USA v dňoch 4. - 11. decembra 2019.Pomôžte ... Viac.

Podporím finančne

Škola, na ktorej učím, je iná – výnimočná. Navštevujú ju deti, ktoré majú temperamentu na rozdávanie. Sú to Rómovia. Majú obrovské srdcia a lásky na rozdávanie. Dosiahnuť však to, aby ich otvorili a dôverovali ... Viac.

Darujem veci

Ulita sa venuje deťom a mladým ľuďom z petržalského sídliska Kopčany. Vytvárame príležitosti pre bezpečné a podnetné trávenie voľného času, pomáhame s úlohami, rozprávame sa o radostiach a starostiach, ... Viac.

Podporím finančne

Občianske združenie Ženské kruhy vzniklo v roku 2011 ako reakcia na systémové porušovanie práv žien a pretrvávajúcu škodlivú prax v pôrodniciach. Od začiatku sa venuje témam, ktoré súvisia s tehotenstvom, ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

V Múzeu Jána Cikkera pripravujeme koncerty Svetlo pre dušu pre mladých ľudí, ktorým život cez zdravotné postihnutie odoprel mnohé radosti života-nevidiace či slabozraké deti, ktoré sú doživotne odsúdené ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

V BENITIMe sme vyvinuli unikátny spôsob testovania detí na fyzickej aj povahovej rovine, aby deti našli pre seba ten pravý šport. Ten, v ktorom budú cítiť dlhodobé emočné uspokojenie. Mnoho detí, v tom ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

DARUJ NOTEBOOK:) alebo prispej na kúpu nového. Aby sme aj naďalej mohli fungovať ako riadna organizácia podporujúca deti so špeciálnym ochorením, vypisovať projektové žiadosti, plánovať aktivity, propagačné ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Pomôžte Aliis naďalej pomáhať

place.svg Trenčianska Teplá, Púchov, Nemšová

Aliis, n.o. 8.rok prevádzkuje Denný stacionár pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčianskej Teplej a 3. rok v Púchove. Naši klienti majú prevažne stredne ťažkú mentálnu retardáciu, chuť spoznať ... Viac.

Podporím finančne

Mladí ľudia v súčasnosti doplácajú na mnohé dezinformácie, ktoré nie vždy dokážu objektívne vyhodnotiť. Aj preto sa mnohí schyľujú k extrémnym názorom. V EDUME bojujeme proti strachom a predsudkom príbehmi ... Viac.

Podporím finančne

OZ MAGIKOS už od roku 2007 pomáha postihnutým jednotlivcom zaradiť sa do bežného života organizovaním aktivít zameraných na integráciu do spoločnosti. Denne sa však stretávame s množstvom prekážok. Aj ... Viac.

Podporím finančne

Chceli by sme pomôcť rodinám, ktoré z dôvodu výchovy jedného, alebo viacerých hendikepovaných detí a nemožnosti zamestnať sa kvôli tomu, sa dostali do zlej sociálnej situácie. Potrebujú základné potreby ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Kolégium je vzdelávacou inštitúciou, ktorá organizuje vzdelávacie programy pre študentov VŠ a SŠ v oblasti histórie, politiky, filozofie, teológie, umenia a kultúry.Mladých učíme kriticky myslieť, sústrediť ... Viac.

Podporím finančne

Projekt PRE rodinu prostredníctvom dobrovoľníkov podáva pomocnú ruku úplným a neúplným rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej situácií. Sieťuje darcov s núdznymi.S príchodom zimy prichádzajú zvýšené náklady ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Fond Uško pomáha deťom a žiakom so sluchovým postihnutím, aby mali v internátnej škole prostredie, ktoré sa najviac podobá ich domovu.Tentokrát sme sa zamerali na čítanie s porozumením, to vie našich žiakov ... Viac.

Zažili domáce násilie, a chcú sa vrátiť do života. Pomôžte nám zrevitalizovať záhradu pre matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia a sú práve na polceste zo slepej uličky von. V útulku Bezpečný ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Podnik medzitrhu práce je neziskovka založená mestom Banská Bystrica. Naším cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb. Ponúkame im pracovné príležitosti najmä v oblasti údržby ... Viac.

Darujem čas

Naším cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb a pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ponúkame im pracovné príležitosti, poradenstvo, vzdelávanie a v rámci ... Viac.

Darujem veci

Všetci sme súčasťou samospráv, ale nie všetci sme s ňou spokojní. Podporujeme, usmerníme vaše aktivity, podáme za vás podnet, môžeme sa za vás pýtať, prídeme na vaše zasadanie zastupiteľstva, to všetko ... Viac.

Podporím finančne

Pomôžte deťom s detskou mozgovou obrnou v ich napredovaní a prispejte na ich rehabilitácie a alternatívne terapie. Napríklad už za 15,- Eur získa dieťa jedno cvičenie s fyzioterapeutom. Najlepšie výsledky ... Viac.

Podporím finančne

Aj tento rok zbierame zachovalé oblečenie pre dievčatá z Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove. Minulý rok sa vyzbieralo 85 ks oblečenia, ktoré ich veľmi potešilo. Oblečenie môžte priniesť ... Viac.

Darujem veci

Aj naše združenie sa zapája do #GivingTuesday. Učíme rodiny v náročných životných situáciách pestovať zeleninu, zbierať a spracovávať bylinky, lacno a zdravo variť a piecť. Našim heslom je sebestačnosť ... Viac.

Darujem veci

Deti potrebujú šport aj v puberte. Parkour je pre nich cool a pomáha im prekonávať prekážky na psychickej aj fyzickej úrovni. Tento rok s nami športuje takmer 200 parkouristov, ktorí potrebujú nové švedske ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Na Slovensku sa idú obstarávať IT projekty na obrovské peniaze. Za približne 1,5 miliardy eur. Za to by sme mohli napríklad opraviť 57 tisíc kilometrov ciest alebo dvojnásobne zdvihnúť platy slovenským ... Viac.

Podporím finančne

Chceme dosiahnuť, aby sa NIČ nerobilo na 10% územia Slovenska. Pomôžte nám zbieraním podpisov pod petíciu za lepšiu ochranu prírody.https://www.wolf.sk/files/dokumenty/nic/peticia_za...Divočina je všetko, ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas

Svojim príspevkom máte šancu naplniť sen niekoľkých našich zverencov, ktorí v sebe majú potenciál vrcholového športovca, vôľu i chuť športovať, ibaže im chýby taká "maličkosť" - rodina nemá dosť prostriedkov, ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how a mediálny priestor

Radi by sme v našom stredisku obnovili zariadenie (sediacie súpravy, stoly, stoličky), ktoré pravidelne využíva vyše 600 mladých v našom stredisku, ktorí sa pravidelne u nás stretávajú a pod vedením animátora ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

IPčko.sk je internetová linka dôvery pre mladých ľudí, ktorí sa cítia sami. Potrebujú OČI, ktoré si ich príbeh prečítajú, RUKY, ktoré naň odpíšu, SRDCE, v ktorom nájdu pochopenie a HLAVU, ktorá ponúkne ... Viac.

Podporím finančne

VIFI FEST (VIdiecky FIlmový FESTival) je podujatie, ktoré si v obciach na celom Slovensku organizujú miestni pre svoje komunity. Bez nároku na honorár chcú vytvoriť čas a priestor pre stretávanie, zdieľanie ... Viac.

Podporím finančne

Príprava 3D modelu pre integráciu AR Benediktínsky Kláštor sv. Hypolita pod Zoborom bol založený v období Veľkej Moravy okolo roku 800. Ruiny kláštora sme zakonzervovali. ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how

Aby sa aj ostatní s nevyliečiteľnou diagnózou sclerosis multiplex (SM) mohli „nabíjať“ optimizmom a nádejou. Aby poznali, že v ťažkých chvíľach, ktoré prináša táto choroba tisícich tvárí, nie sú sami. ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Pridajte sa aj vy ku #GivingTuesday v Liptovskom Mikuláši!Ako? Príďte a darujte:trvanlivé potraviny; nepoužité hygienické potreby; čiapky, rukavice, šály a ponožky; vianočné darčeky pre deti - nové hračky, ... Viac.

Darujem veci

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje na #GIVINGTUESDAY * v snahe pomôcť ľuďom v núdzi verejnú zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre mužov bez domova v Dome humanity Nádej, tiež zbierku detského ... Viac.

Darujem veci

Finančná pomoc: Je veľka pravdepodobnosť, že budeme musieť doplácať za energie, takže zbierame každé možnosti na to aby sme to vedeli uhradiť. Potrebujeme v centre aj vynoviť hračky hlavne pre chlapcov.Dobrovoľnícka ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a čas

Mesiace bez domova, bez svojich kamarátov, rodiny. Dni plné strachu, úzkosti ale aj nádeje, hlbokej lásky a drobných šťastných úsmevov - to je obdobie transplantácie kostnej drene či dlhodobej onkologickej ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Aj keď sme domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, naši klienti sa veľmi radi hrajú, kreslia si a radi športujú. Veľmi by sa potešili najmä z darčekov: pastelky, výkresy, farebný papier, ... Viac.

Darujem veci

Dňa 3.12.2019 v poobednajších zoberieme spolu všetkých opustených chlpáčov von, príď sa nahánať za chvostom, váľať v mláke alebo zdolávať prekážky vo výcvikovom areáli s nami. Naši zverenci sa Ti odvďačia ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a čas

Našim snom je vyzbierať 3000 eur na zážitkovú muzikoterapiu pre 28 deti so svalovými ochoreniami a 55 rodičov, počas letných táborov. Naše letné tábory sú výnimočné. Deťom pripravujeme animačný program ... Viac.

Podporím finančne

Peťko je 10 ročný chlapec, ktorý sa rád bicykluje. Na to, aby sa mohol bicyklovať však potrebuje výnimočný bicykel, ktorý má koliesko navyše. Konto Bariéry už viac ako 29 rokov prispieva každým darovaným ... Viac.

Podporím finančne

Toto je Jakubko a jeho mama. Jakubko má nevyliečiteľný druh metabolického ochorenia, nedokáže chodiť a je odkázaný tráviť svoje dni na lôžku vo svojej detskej izbe. Jakubko a iné deti, ktoré sú v starostlivosti ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Máte viac ako 18 rokov, vrúcny vzťah ku psím tvorom, dostatok času sa im venovať a chuť naučiť sa niečo nové?Budúci vodiaci či asistenčný pes môže vyrásť aj vďaka vám!Staňte sa súčasťou našej vychovávateľskej ... Viac.

Darujem čas

Naša organizácia cvičí psích pomocníkov pre ľudí so zrakovým, telesným či mentálnym postihnutím. Naša činnosť je veľmi úzko spojená s pohybom s automobilom. Autom sa presúvame za klientmi, ktorí sú nielen ... Viac.

Darujem veci

Hľadáme kreatívnu dušu, ktorá nám pomôže vylepšiť našu webovú stránku. Našej stránke sme sa dlhodobo nevenovali a na jej spravovanie nám chýba čas a zručnosti. Budeme radi ak nám v tomto pomôžeš, my sa ... Viac.

Darujem čas, know-how

V našom detskom domove sa snažíme, aby naše deti športovali. Podarilo sa nám to - deti si veľmi obľúbili hokejbal a v zime hokej. Organizujeme a zúčastňujeme sa rôznych turnajov a zápasov. Pre tieto športy ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Nadácia a centrum pomoci sú jedinečné v tom, že neponúkajú len jednorazovú finančnú pomoc, ale pomáhajú každému nájsť vhodné dlhodobé riešenia v ťažkej životnej situácii Daruj právnika - akýkoľvek príspevok ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

KASPIAN už 22 rokov pracuje s deťmi a mladými v Petržalke, kde im poskytuje ľahko dostupné programy ako je klub a terénnu sociálnu prácu v skateparku na Markovej ulici. A práve skatepark potrebuje nutnú ... Viac.

Podporím finančne

Organizujeme zbierku trvanlivých potravín a drogérie. Ako komunitné centrum príjimame potraviny od rôznych sponzorov, hlavne tesne pred alebo po datume spotreby. Cez Giving Tuesday kampaň "DNN" Daruj Núdznym ... Viac.

Darujem veci, čas

Cieľom je obdarovať každé dieťa z nášho centra, aby i oni mali krásne rozjasané očká pod vianočným stromčekom. Preto prosíme o pomoc pri obdarovaní detičiek. Detičky si napísali malé priania čo by si želali ... Viac.

Darujem veci a know-how

Aj naša škola sa zapája do dňa darovania #GivingTuesday. Učíme, prečo a ako odpad triediť a predchádzať mu. Triedime batérie, žiarovky, zubné kefky a chceme začať aj v triedach triediť papier a plasty! ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Organizujeme prvý ročník projektu Vianoce z krabičky poďte do toho s nami! Podstatou je obdarovať deti z detských domovov, azylových centier a sociálne slabších rodín prostredníctvom darčekov, ktoré nachystajú ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor

Podržte nás nad vodou:pomôžte nám opraviť naše strechy a premeniť ich na zelené plochy finančnou podporou na: SK78 1100 0000 0026 2512 60083. decembra sa staňte Mikulášmi pre deti v núdzi a prineste akékoľvek ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas

Centrum pre rodinu Trenčín spravuje na Farskej ul. č. 12 v Trenčíne Komunitnú klubovňu Káčko, ktorej súčasťou je i komunitná záhrada pod hradnými múrmi. S blížiacim sa koncom vegetačného obdobia, potrebujú ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas

Sme nezisková organizácia a venujeme sa hlavne vzdelávaniu a informačným službám. Naše rekvalifikačné vzdelávacie kurzy pomohli už mnohým nezamestnaným získať zaújmavú prácu v digitálnom marketingu.Len ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a mediálny priestor

Naša nezisková organizácia sa venuje pomoci ženám s deťmi v núdzi, zamestnávaniu znevýhodnených a každoročne organizuje preventívnu kampaň proti násiliu páchanom na ženách a deťoch, ktorej súčasťou je ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas

Každý máme v skrini kúsok oblečenia kupovaný s láskou a radosťou na výnimočnú príležitosť, ktorý nám už ale nesedí alebo ho z rôznych príčin nemôžeme znovu nosiť. Aj napriek tomu, že nám je ho ľúto vyhodiť ... Viac.

Darujem veci

Sme dobročinná organizácia, ktorá existuje predovšetkým vďaka ochote ľudí. Realizujeme voľnočasové aktivity pre malých aj veľkých.... AJ VY môžete byť ich súčasťou. Pre projekt "Otvorená ruka" hľadáme:dobrovoľníkov ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas, know-how a mediálny priestor

Projekt PomôžemTi.sk pomáha zdravotne znevýhodneným a ich rodinám orientovať sa v zložito podávaných informáciách o dostupných štátnych príspevkoch. V súčasnosti rozbiehame blog, v ktorom sa budeme venovať ... Viac.

Podporím finančne Darujem know-how a mediálny priestor

V rámci organizácie budeme triediť humanitnú a potravinovú pomoc. Privítame dobrovoľníkov na pomoc rozdávaní pomoci klientom. Dobrovoľná činnosť sa bude organizovať v našich priestoroch v Komárne a v Kave.Veľmi ... Viac.

Darujem veci a čas

Žiadame o finančnú pomoc na výrobu modulárneho nábytku do bytov pre rodiny s deťmi. Nikdy nevieme koľko početná rodina k nám príde a preto vždy potrebujeme pripraviť byty pre ich potreby. Častým sťahovaním ... Viac.

Podporím finančne

V tomto školskom roku po prvýkrát v histórií chceme na našej základnej škole zorganizovať lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy. Finančná pomoc štátu nám vie pokryť len priame náklady spojené s organizáciou ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Detský mobilný hospic je projektom občianskeho združenia Svetielko nádeje. Jeho poslaním je bezplatne poskytovať paliatívnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom v ich domácom prostredí ... Viac.

Podporím finančne Darujem mediálny priestor

Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, akým aktivitám sa u nás v Mareene venujeme a vyskúšajte si, aké je to mať #plnéruky dobre odvedenej práce. Koho hľadáme?- každého, kto je nám ochotný venovať mediálny ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas, know-how a mediálny priestor

Prostredníctvom Požičovne vecí v trnavskej predajni a komunitnom centre pre udržateľný život Baterkáreň by sme radi inšpirovali a motivovali širokú verejnosť ku komunitnému používaniu vecí (ktoré i tak ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a know-how

Muránska Dlhá Lúka, Sirk, Moldava nad Bodvou, Kecerovce, Zborov, Chminianske Jakubovany, Rokycany. Už v týchto 7 chudobných rómskych komunitách realizujeme unikátnu metódu psychosociálnej stimulácie viac ... Viac.

Podporím finančne

Sme súkromný azyl pre opustené, týrané a nechcené zvieratká. Niekedy sme dávali aj prívlastok malý, no v našej opatere sa nachádza asi 150 zvieratiek všetkých druhov od škrečkov, cez psy a mačky až po ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a čas

Naším cieľom a hlavným poslaním je oživovať a budovať vzťah k remeslu a kreatívnemu vyjadrovaniu sa hand-made tvorbou. A to organizáciou tvorivých remeslených dielní a vzdelávacích podujatí. Orientujeme ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Chceme zorganizovať zbierku kníh, hračiek, a pod. a následnú "burzu - všetko za 0,-", kde si žiaci vyberú, čo sa im páči. Nepotrebujeme žiadnu pomoc :) Viac.

Darujem čas

Popri medzinárodnému dobrovoľníctvu sa venujeme aj neformálnemu vzdelávaniu a propagácii dobrovoľníctva. Silným článkom našej práce je aj projektor, a práve tento člen tímu vypovedal službu.Radi by sme ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci

Každoročne pre klientov DSS Integra pripravujeme od roku 2005 rôzne aktivity (Deň sv. Valentína, Deň bláznov, Halloween, ...). V decembri budeme organizovať Mikulášsky večierok pre klientov a vy nám môžete ... Viac.

Podporím finančne Darujem veci a čas

Každá škola potrebuje patrónov. Sú to ľudia, ktorí sa o školu starajú a školu podporujú. Aj preto boli v minulosti evanjelické školy kvalitné a produkovali výnimočných a úspešných ľudí. Naša Evanjelická ... Viac.

Podporím finančne Darujem čas, know-how a mediálny priestor
Zatvoriť okno

ORGANIZÁCIA ČAKÁ NA TVOJU SPRÁVU

Napíš im, ako by si im vedel pomôcť a staň sa súčasťou najväčšej oslavy štedrosti na svete.

   VAŠE MENO *

   VÁŠ E-MAIL *

   OPÍŠTE, S ČÍM BY STE CHCELI ORGANIZÁCII POMÔCŤ *

   Zatvoriť okno

   NEVIETE SA ROZHODNÚŤ? TO JE ÚPLNE OKEJ. NECHAJTE TO NA ŠŤASTIE!

   Načítavam, komu to dnes daruješ…

   Novinky

   Nezmeškajte už žiadne tipy a triky a dostávajte novinky zo sveta darovania!
   Newsletter posielame raz, maximálne dvakrát mesačne.

   Prihlásiť sa
   close.svg