KOSTOLISKO OZ

place.svg Dolné Strháre
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Aj v menej rozvinutých oblastiach Slovenska máme vzácne miesta. Takým je aj evidované archeologické nálezisko Kostolisko v obci Dolné Strháre v okrese Veľký Krtíš, s najstaršími nálezmi datovanými do 11. storočia. Počas uplynulého obdobia sa nám podarilo zo zarasteného pozemku s množstvom odpadkov urobiť čistý oplotený areál. V prvej etape sme sa pustili do obnovy kaplnky sv. Anny, ktorá bola ruinou. Od marca do októbra 2017 sa nám podarilo rozobrať zvetrané murivo, urobiť základy, postaviť nové múry a zhotoviť strechu. K úplnému dokončeniu máme stále ďaleko. S veľkou vďačnosťou prijmeme akúkoľvek formu pomoci.

Detailnejšie informácie s množstvom fotografií nájdete na www.kostoliskooz.webnode.sk, mailom na kostoliskooz@gmail.com, alebo na telefónnom čísle +421915 800 677 - Mgr. Antónia Nagyová. Ďakujeme.

Zobraziť viac

Raná starostlivosť, n.o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Očná navigácia Tobii je špeciálny asistenčný hardware a software, zlepšujúci deťom zrakové vnímanie a umožňujúci alternatívnu (neverbálnu) komunikáciu. Dieťa ovláda počítač pohľadom očí. Do nášho Centra včasnej intervencie dokúpime k zariadeniu Tobii aplikačné programy určené pre deti.

#GivingTuesday - pomôžte deťom lepšie vidieť a dorozumievať sa:

Chcem podporiť

Sprevádzame rodiny s dieťaťom so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením (mentálnym, zmyslovým, fyzickým) v ranom veku - od narodenia do 7 rokov. V našom Centre včasnej intervencie špecializovanom na zrak poskytujeme odborné konzultácie a priestor pre skupinové aktivity detí aj rodičov. Rodinám ponúkame dlhodobé sprevádzanie formou návštev v rodinách, posúdenie zrakových funkcií, zrakovú stimuláciu a stimuláciu vývinu dieťatka, podporu rodiny, požičiavanie hračiek a špeciálnych pomôcok, sociálne poradenstvo, kluby aj viacdňové pobyty pre rodiny, presadzovanie záujmov rodín na verejnosti.

Zobraziť viac

Nadácia Výskum Rakoviny

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Milí priatelia! Podporte verejnú zbierku Nadácie Výskum Rakoviny na zakúpenie dôležitého zariadenia laminárny box. Toto laboratórne zariadenie je dôležité pre sterilnú prácu s nádorovými bunkami, je potrebné pri ich analýze a identifikácii nádorovo-špecifických znakov. Realizuje sa v ňom aj výskum ochorení, ktoré sú odolné voči klasickej liečbe. Získané výsledky nám pomôžu lepšie pochopiť nádorový proces, čo prispeje k objaveniu nových možností liečby pre pacientov s rakovinou. Sme veľmi vďační za každý finančný príspevok a uisťujeme Vás, že každé euro využívame na stanovené a deklarované ciele. Ďakujeme!!!

Registrové číslo zbierky na MV SR je 000-2017/014268.

Číslo zbierkového účtu je SK96 0200 0000 0024 3484 2458.

Trvanie zbierky do 16.12.2017. Ďakujeme.

Zobraziť viac

Divadlo MOMOLAND o.z

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Mediálny priestor

Divadlo MOMOLAND z Košíc hľadá dobrovoľníkov grafikov /tvorba bannerov na web, plagátov, letákov...pre tlač, autorov dramatických textov, autorov textu piesni, skladateľov hudby, hudobné skupiny k spolupráci.Vítané sú aj kostýmové návrhárky, stolári.Niektoré práce je možné vykonávať z domu, ostatné dohodou.

Uvítame aj darovanie nepotrebných divadelných , karnevalových masiek, kostýmov, bábok -maňušky, marionety...Ak, by sa v Košiciach našla spoločnosť, ktorá nám poskytne priestory na skúšky, predstavenia divadla budeme len radi. Kontaktujte nás na emaile divadlomomoland@gmail.com alebo na čísle 0949383031.

Prispieť nám môžete prostredníctvom: https://dobromat.sk/podporim/divadlom

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Centrum Slniečko, n.o.

place.svg Nitra
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Centrum Slniečko, n.o. prevádzkuje okrem dvoch ambulantných zariadení aj štyri pobytové, špecializované pre obete násilia. V Krízovom stredisku pre matky s deťmi rodinného typu, je ročne poskytnuté útočisko a kompletná odborná pomoc a podpora v priemere 15 matkám a 30 deťom. Prichádzajú i so zraneniami na tele, ktoré za zahoja niekedy skôr, niekedy neskôr, ale hlavne prichádzajú so zraneniami na duši, ktoré sú hlboké, často skrývané a okolím podceňované. Náš odborný tím im poskytuje kompletnú pomoc i podporu no dôležitým prvkom v procese hľadania cesty, sebaúcty a pevnej pôdy pod nohami, je i prostredie v ktorom trávia čas. Minulý rok sa nám podarilo s podporou a pomocou IKEA a Deichmann kompletne zrekonštruovať kuchyňu, jedáleň i sociálne zázemie. Prostredníctvom Dobrej Krajiny, Nadácie Pontis sa nám podarilo obnoviť terapeutickú miestnosť a postupne obnovujeme aj spoločné priestory. No veľkou výzvou je aj postupná obnova a zútulnenie štyroch izieb, ktoré sa pre maminy s deťmi na čas stávajú miestom na oddych, učenie, hru, ale i domovom. Je to veľký cieľ a asi aj dlhodobejší cieľ, ale aj s vašou pomocou a podporou ho môžeme postupne dosiahnuť. ĎAKUJEME za každý jeden príspevok, ktorým sa rozhodnete podporiť práve Krízové stredisko pre matky s deťmi Centra Slniečko, n.o.

Zobraziť viac

Detský domov sv. K. Hofbauera Podolínec

place.svg Podolínec
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Náš detský domov by potreboval 4 notebooky pre deti, ktoré nemusia byť nové, môžu byť aj použité. Preto štyri lebo máme 4 byty, v každom žije 10 detí. Notebooky by sme používali hlavne na vzdelávanie a prípravu na vyučovanie a voľnočasové aktivity /písanie projektov do školy, finančné vzdelávanie, hľadanie si práce a rôzne iné aktivity/. V prípade záujmu nás kontaktujte na e.ferencko@gmail.com, alebo na telefónnom čísle 0905845616.

Náš darovací účet: SK39 0200 0000 0021 3169 6756.


Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Mediálny priestor

V tomto období rozbiehame nový projekt - Náučný gazdovský dvor. Vyrastie na Kysuciach, v obci Svrčinovec v okrese Čadca. Táto malá farma bude slúžiť na propagáciu chovu hospodárskych zvierat a najmä na vzdelávanie detí v tejto oblasti. Aby deti vedeli, že kravy nie sú fialové a rozoznali hus od kačky. V areáli budú môcť návštevníci celú sezónu vidieť hospodárske zvieratá, dozvedia sa o nich praktické i zaujímavé informácie. Môžu si vyskúšať kŕmenie, zber vajíčok, či iné aktivity spojené s chovom.

Na realizáciu projektu momentálne hľadáme finančné zdroje, potrebné na pokrytie nákladov na nákup materiálu na stavbu prístreškov, ustajnenia zvierat, chodníkov, oplotenia, nákup nádob na kŕmenie a napájanie, či výrobu informačných tabúľ o zvieratách.

Väčšinu prác chceme realizovať za pomoci dobrovoľníkov. Každá pomoc je preto vítaná. Informácie, ako a kedy sa môžete pri výstavbe areálu zapojiť, budeme priebežne zverejňovať na našej facebook stránke: www.facebook.com/chovamedoma

Brány Náučného gazdovského dvora by sa mali otvoriť na prelome jari a leta budúceho roka.

Zobraziť viac

Outward Bound Slovensko o.z.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Podporte fungovanie nášho občianskeho združenia pravidelným, alebo jednorazovým darom cez darcovský portál

Cieľom nášho občianskeho združenia je vybaviť mladých ľudí zručnosťami, ktoré im pomôžu uspieť v živote a rozvíjať ich potenciál.Vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za vlastné činy. Outward Bound Slovensko rozvíja zručnosti ako sebadôvera, tímová spolupráca, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc. Dôležitou súčasťou je rozvoj pochopenia a tolerancie.Našou cieľovou skupinou sú žiaci, učitelia a pracovníci s mládežou.

Kontakt: Michal Keim, zazitok@outwardbound.sk, tel. 0918 340 228.

Zobraziť viac

DSS a zariadenie pre seniorov Rača

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Staňte sa liekom pre starých a chorých ľudí, ktorí sú opustení v domove sociálnych služieb. Potrebujeme napr. umyť okná v izbách, ísť k lekárovi, ísť na nákup, čítať klientom, modliť sa s klientmi, smiať sa s klientmi, vymaľovať a vyzdobiť jedálničku, a podobne. Kontaktujte nás na astrecanska@ddraca.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 44 0013. Ďakujeme.

Zobraziť viac

Amnesty International Slovensko

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Mediálny priestor

Amnesty International každoročne organizuje Maratón písania listov.

Počas Giving tuesday plánujeme kampaň ''Daruj podpis, daruj slobodu'' na podporu Maratónu.

Cieľom je spoločne poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín.

Čím viac ľudí sa do kampani zapojí tým účinnejšie zmeny prináša. Často už v priebehu aktivít dochádza k prepusteniu väzňov svedomia, nečinné úrady začínajú konať, zákony sa menia. Listy sú aj obrovským zdrojom podpory pre tých, ktorých ľudské práva sú porušované ako aj pre ich rodiny.


Hľadáme:

-ambasádorov/ambasádorky na zdieľanie kampane na sociálnych sieťach

-mediálny priestor, aby sme mohli osloviť čo najviac ľudí, ktorí sa zapoja do kampane

-finančnú pomoc na organizovanie eventov na propagáciu kampane


Viac informácii o kampani TU

Prispieť môžte TU

Pre viac informácii kontaktujte prosím amnesty@amnesty.sk


Ď A K U J E M E !


Zobraziť viac

SME SPOLU

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Ukrajinská komunita na Slovensku si veľmi cení, že môžeme ponúknuť spoluprácu a podporu charitatívnym projektom na pomoc deťom na východe Ukrajiny!

Práve teraz prebieha verejná zbierka na nákup zdravotníckeho vybavenia pre Luhanskú regionálnu detskú nemocnicu nachádzajúcu sa v meste Lysyčansk, Donbass.

Pre viac informácii z našej poslednej návštevy video tu:

Naším cieľom je podporiť novú detskú nemocnicu v Lysyčansku tým, že zakúpime lekárske vybavenie, hygienické potreby a ďalšie iné vybavenie potrebné na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre deti v danej oblasti.

Poďte nám pomôcť prekonať strašné a tragické následky pokračujúcej vojny na Ukrajine. Pomôžme spolu deťom vo východnej časti Ukrajiny!


Zobraziť viac

ReSocia n.o.

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Mediálny priestor

V našom zariadení plánujeme prestavbu, rekonštrukciu vnútorných priestorov, sfunkčnenie dielňu na realizovanie voľnočasových aktivít. Chceme podporiť kreativitu klientov, možnosť sproduktivniť prácu a život klientov vo voľnom čase.

Ak nás chcete podporiť, potrebné údaje nájdete na našej stránke.

Zobraziť viac

Slovenská debatná asociácia

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how

Podporujeme kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Máme celoslovenskú sieť debatných klubov, organizujeme stredoškolské, základoškolské a vysokoškolské debatné turnaje, verejné diskusie a školenia pre učiteľov.

Viac o našej činnosti a ako nás priamo podporiť nájdete na www.sda.sk/darujme.

Okrem finančnej podpory hľadáme lektorov so záujmom poskytnúť našim dobrovoľníkom školenia najmä v oblastiach osobnostného rozvoja a práce s ľuďmi. Naši dobrovoľníci sú inšpiratívni mladí ľudia, prevažne vysokoškoláci. Ak vás táto príležitosť zaujíma, napíšte nám na sda@sda.sk.

Sme občianske združenie, ktoré vzniklo 17.11.1999. Máme približne 1000 členov, z ktorých asi dve tretiny sú stredoškoláci. Získali sme Cenu Nadácie Orange, Cenu Rady mládeže Slovenska a sme finalisti Ceny Generácie 3.0. Ďalšie podrobnosti sa dozviete na www.sda.sk.

Zobraziť viac

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Veľmi dôležitou súčasťou socializácie a nácviku komunikácie pre žiakov s pervazívnou vývinovou poruchou je možnosť alternatívnej komunikácie. To umožňuje počítačový program Symwriter od britskej firmy Widgit. Obsahuje viac ako 8000 symbolov, k nim je priradených 20 000slov a slovných spojení. Súčasťou je aj 1500 obrázkov Widgit /cliparty a fotografie/ a kvalitný syntetický hlas pre hlasový výstup. Program potrebný pri práci s deťmi, ktoré majú deficity v komunikácii, porozumení, je využiteľný v terapeutickej práci s deťmi s dg. PVP, pri nácviku sociálneho správania a vytváraní tzv. sociálnych scénarov.

Tento program je však finančne pomerne náročný, tak Vás touto cestou prosíme o finančný príspevok na č.ú.: SK 56 7500 0000 0040 2503 9161.

Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Medzi hlavné činnosti organizácie patrí podpora študentov stredných škôl, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Študenti usilovne pracujú na rozvoji svojej osobnosti a zlepšovaní prospechu v škole vďaka namotivovaným mentorom a tútorom (doučovateľom). Na oplátku študenti aktívne participujú na rôznych druhoch charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít, ktoré taktiež aktívne sami vymýšľajú a organizujú.

V rámci #GIVINGTUESDAY ich môžete podporiť nasledovnými formami:

* FINANČNÁ PODPORA. Dobrovoľný príspevok zaslaním na číslo účtu SK4811000000002944036261. Do poznámky prosím uveďte heslo "giving"

* ČAS. Prihlásením sa na pozíciu mentora či tútora. Predpokladaná časová náročnosť je 1-2 hodiny týždenne. Viac informácií a prihlásenie prostredníctvom emailu na adresu cestamladych@gmail.com

* KNOW-HOW. Zdieľajte s manažmentom organizácie know-how v oblasti riadenia, fundraisingu, či marketingu. Poskytnite teenagerom budovať komunikačné, prezentačné schopnosti, kritické myslenie. Pomôžte im zorganizovať charitatívne alebo športové podujatie, ponúknite svoj príbeh, čokoľvek, čo by Vaše "JA" v mladosti mimoriadne ocenilo :) "Tržnicu nápadov" mimoriadne oceníme, píšte na email cestamladych@gmail.com.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Plánujeme zbierku plyšových hračiek a iných hračiek, ktoré sa budu predávať na vianočných trhoch a z ich zisku sa nakúpia potraviny pre sociálne slabšie rodiny s deťmi. Druhá plánovaná zbierka je zbierka potravín a sladkostí, potraviny rozdelíme pre rodiny so sociálne slabších skupín, zo sladkostí urobíme mikulášske balíčky pre deti.

Ak máte záujem pomôcť, kontaktujte nás na lodka.nadeje@gmail.com alebo na čísle 0944960050. Ďakujeme.

Zobraziť viac

Občianske združenie Rodinná Rozprávka

place.svg Žilina
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas

V rámci dňa Giving Tuesday chceme zrevitalizovať priestory rodinného centra, tzn. vypratať priestor na prízemí, vymaľovať ho a začať ho využívať ako kočíkáreň čím zútulníme vstupný priestor a zvýšime komfort pre mamičky s deťmi. Finančnú pomoc by sme využili na kúpu farieb na maľovanie, v prípade záujmu o príspevok pripájam č.účtu: SK52 7500 0000 0040 1049 0494. Ak máte záujem o dobrovoľnícku účasť na aktivite revitalizácie priestorov centra, prosíme o prihlasovanie mailom na rodinnarozpravka@gmail.com alebo telefonicky na 0907/890038. Aktivita by sa realizovala v priestoroch rodinného centra na ul.P.O.Hviezdoslava 9 v Žiline. Do budúcna vieme využiť finančnú pomoc na kúpu nových montessori pomôcok na realizáciu montessori krúžkov, poprípade poličiek a nového nábytku do centra.

Zobraziť viac

Krídla pomoci,o.z.

place.svg Zvolen
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Know-how

Naše Krídla pomoci, o.z. idú organizovať Pracovnú terapiu pre ľudí bez domova a ľudí v núdzi, ktorí už stratili pracovné návyky. Zároveň raz do mesiaca bude v rámci toho sedenie pri čaji s psychiatrom, kde budeme formou spoločnej besedy rozoberať ich problémy a hľadať riešenia. Našim hlavným cieľom je pripraviť týchto ľudí, aby boli znova schopní zapojiť sa do normálneho života a vyšli zo zabehnutých koľají. Prácou dobrovoľníkov bude pomoc pri organizovaní a dohľad nad pokojným priebehom. Podporiť nás môžte aj finančne na čísle účtu v ČSOB: SK24 7500 0000 0040 2481 2175. Za podporu Vám všetkým ďakujeme.

Zobraziť viac

JA Slovensko, n. o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

JA Slovensko realizuje vzdelávacie programy zamerané na podnikateľskú, ekonomickú a finančnú oblasť, nevynímajúc etický rozmer. V mnohých našich vzdelávacích programoch majú svoj priestor aj odborní konzultanti z praxe, majitelia rôznych firiem (výrobných aj nevýrobných), živnostníci, zamestnanci v riadiacich pozíciách a podobne. Práve s ich praktickými znalosťami sa môžu podeliť so žiakmi priamo na hodine. Prioritne hľadáme dobrovoľníkov pre stredné a východné Slovensko. Zároveň aj mediálna podpora je pre nás veľmi dôležitá. Chceme, aby Slovensko vedelo, že aj vzdelávanie môže byť zábavné a zároveň veľmi prospešné pre mladých ľudí. Ak máte záujem pomôcť, pre viac informácií kontaktujte: kalcevsky@jaslovensko.sk.

Finančne nás môžete podporiť na základe informácií z našej webstránky.

Zobraziť viac

Pomoc anjelov nádeje

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

V súčasnosti sa veľa diskutuje o tom, ako predchádzať bezdomovectvu a ako natrvalo vyriešiť tento problém. Dostatočné a komplexné informácie sú prvým krokom k riešeniu nepriaznivých životných situácií u ľudí s nízkym príjmom. Ak sa im nepomôže včas, dostávajú do bludného kruhu nedoplatkov, nedokážu dostatočne uživiť rodinu, narušia sa rodinné vzťahy a napokon to vyústi do stavu bezdomovstva.

Skupinovou sociálnou prácou cez sociálnu sieť Facebook sa prostredníctvom pozitívnych vzorov správania posilní sebavedomie riešiť problém, dobré vľúdne slovo pohladí ich zranenú dušu a tým vstanú z hĺbky svojich problémov a opäť naberú odvahu ich riešiť. Hlavným poslaním je pomoc k svojpomoci, zvyšovanie informovanosti, rozvoj schopnosti sebaobhajoby, zvyšovanie právneho vedomia, zamestnanosti a ďalších zručností cez ,,sociálnu reťaz“, kde si pomáhajú ľudia v núdzi medzi sebou sami a tým sa podporuje efektívne začleňovanie do spoločnosti. Ďakujeme všetkým darcom na podporu nášho projektu Skupinová sociálna práca, číslo účtu 101131682/8330 (IBAN: SK1483300000002101131682 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX).

Zobraziť viac

HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Životné prostredie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how, Mediálny priestor

V našom centre sa budú nachádzať až 4 cyklistické dráhy. BMX dráha na profesionálnej úrovni pre olympijskú disciplínu BMX, PUMP dráha pre amatérov a profesionálov spojenú s DIRT parkom ako nasledujúcou dráhou. Poslednú sekciu tvorí Triálový park s dráhou zručnosti. BIKE CENTRUM HENKY nachádza využitie pri športových akciách, sústredeniach, kempoch organizované na medzinárodnej úrovni. Spolupráca zo škôlkami, školami, širokou verejnosťou projektom UČÍME SA BICYKLOVAŤ pod dohľadom trénerov pracovať s deťmi s mládežou, verejnosťou zlepšovať techniku a tvoriť motoriku a pravidelní pohyb vedení k športu .

Vašu pomoc privítame či už finančnú, zabezpečením materiálu, alebo aj dobrovoľnícku.

Finančnú na číslo účtu: Slovenská sporiteľna: SK79 0900 0000 0050 68846101

Materiálnu po dohode na telefónnom čísle: 0902 657320

Dobrovoľníkov pri budovaní centra každú sobotu v Dunajskej Lužnej

Ďakujeme.


Zobraziť viac

LÚČKA

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Cieľom detského folklórneho súboru Lúčka a jeho poslaním je zachovávať duchovné bohatstvo a tradície slovenského ľudu. Z mnohých regiónov Slovenska sme sa zamerali hlavne na oblasť Liptova, Záhoria, Horehronia a Terchovej. Tanečnou formou sa snažíme spracovať a zachovať pre ďalšie generácie piesne, tance a ľudové zvyky z týchto regiónov. Zároveň sa však súbor stará o voľný čas, kultúrne vyžitie a do určitej miery aj o výchovu aspoň malej skupiny bratislavských detí.

Väčšina krojov slúži už dlhé desaťročia, takže sú značne opotrebované a nutne potrebujú reparáciu, prípadne celkové obnovenie. Tieto náklady si ako súbor bez Vašej finančnej pomoci nebudeme môcť dovoliť.

Prispejte nám na náš účet uvedený na našej webstránke. Ďakujeme.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Podávame pomocnú ruku ohrozeným, nešťastným a trpiacim deťom zo sociálne vylúčených rodín, ktoré prežívajú množstvo problémových situácií.

Už pri vzniku Rodinného centra Slunce n.o bolo naším veľkým snom vybudovanie krízového centra. Dnes, keď už centrum funguje šiesty rok, pomaly na toto „budovateľské“ obdobie zabúdame, pretože pred nami stojí celý rad nových problémov. V tom čase sa nám však podaril skoro malý zázrak. Začínali sme doslova z ničoho. Na počiatku bola len dobrá myšlienka a pár dobrých priateľov, ktorým sa podarilo presvedčiť niekoľko kľúčových inštitúcií, že je najvyšší čas postaviť sa na pomoc potrebným. Výsledkom bol prenájom starej školy, ktorú sme na vlastné náklady zrekonštruovali. Pomocou dobrovoľníkov sa nám v priebehu roka podarilo budovu zrekonštruovať a vybudovať centrum do tej miery, že vo septembri 2014 sme mohli jeho brány otvoriť našim prvým klientom v komunitnom centre. Celý tento proces smeruje k vyriešeniu ťaživej situácie detí.

Prevádzkujeme chránené dielne, kde zamestnávame zdravotne ťažko postihnutých. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je však tiež prevencia, terénna sociálna práca a poradenstvo. V rámci terénnej sociálnej práce sa zameriavame predovšetkým na rodiny našich detských klientov, prípadne reagujeme na podnety od príbuzných a pod. Naše poradenské služby pokrývajú najmä oblasti sociálno-právnej problematiky.V roku 2017 sme otvorili mini zoo a nový detský park.

Podporiť našu činnosť môžete zaslaním príspevku na číslo účtu: 2949000428/1100

Ďakujeme.

Zobraziť viac

Slovenský zväz telesne postihnutých

place.svg Poprad
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) je celorepubliková organizácia, otvorená pre každého občana. SZTP Poprad samostatne funguje od roku 1992. Naša organizácia ma 60 členov združuje občanov s telesným postihnutím, rodičov, deti, a iných priaznivcov telesne postihnutých. Naša činnosť je zameraná na skupinu ľudí s telesným hendikepom bez rozdielu veku, a taktiež pre ľudí, ktorí majú chuť niečo robiť a zapájať sa do našich projektov. Pripravujeme pre nich kultúrno-spoločenské a relaxačné akcie v spolupráci s mestom Poprad. Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo.

Pomohol by nám PC, ktorý zodpovedá dnešným informačným technológiám nakoľko ten náš už nezodpovedá. Pre viac informácií píšte na email: ingrid@weba.sk.

Zobraziť viac

Inverzia Slovensko

place.svg Banská Bystrica
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Organizujeme turistické poznávacie akcie na hrady a súčasne realizujeme pomoc - záchranu hradov na Slovensku formou dobrovoľnej brigády v spolupráci so záchrancami hradov. Brigáda pozostáva z úpravy okolia hradu, premiestnenie skál na iné miesto, kosenie, hrabanie, rezanie náletových drevín,a iné nenáročné práce. Na budúci rok 2018 budeme spolupracovať pri záchrane hradu Žakýl- obec Podhorie ,okres B.Štiavnica. Termín máj - august 2018, vždy cez víkend. Kontakt: Ján Vicen- 0904659999, vicenjan7@gmail.com, Poľna 7, Banská Bystrica.

Zobraziť viac

Zelená pre krajší svet, o. z.

place.svg Zvončín
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Občianske združenie bude organizovať Posedenie pri čaji, ktoré bude venované starším občanom z okolitých obcí Zvončína a Trnavy.

Kultúrny program - folklórny súbor, divadelné predstavenie a detské vystúpenie detí z MŠ.

Týmto prosíme o finančnú pomoc na zorganizovanie tohto podujatia či materiálnu pomoc - slané, sladké pečivo k čaju alebo káve :)

V prípade záujmu pomôcť môžete písať na mail zdruzeniezelena@gmail.com.

Za pomoc ďakujeme.Zobraziť viac

VALLE n. o.

place.svg Humenné
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc

Spoločne s Vašou pomocou chceme spríjemniť jeseň života našim babkám a dedkom. Väčšina z nich zostáva aj počas vianočných sviatkov v zariadení. Preto im chceme pripraviť krásne a štedré Vianoce, aby aj oni cítili, že na svete sa stále nájde niekto, kto na nich myslí. Zohrejte ich srdcia spolu s nami a pomôžte nám pripraviť im teplé, krásne a štedré Vianoce.

Privítame hygienické balíčky (sprchovacie gély, šampóny, špongie na umývanie, krémy, vlhčené utierky), kreatívne potreby (farby, farbičky, stuhy, dekorácie na ozdoby a pod.), ale aj posteľné obliečky či posteľné plachty.

Sme otvorení akejkoľvek podpore. Ak to necháte na nás a chcete pomocť s darovaním finančne, pomôžete nám aj takto (ako darovať finančnú pomoc - napíš e-mail na: office.mvcentrum@gmail.com ). Tak spoj sa s nami a daruj kúsok Vianoc aj ty :-)

Zobraziť viac

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

place.svg Pezinok
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Našej práci by veľmi pomohlo zakúpenie testovacej batérie na diagnostiku mentálnych schopností a SON-R pre vekovú kategóriu od 2,5 do 7 rokov. Ide o individuálny neverbálny test, ktorý sa skladá zo 6 subtestov: Mozaiky, Kategórie, Skladačky, Analógie, Situácie a Vzory. Subtesty majú väčšinou dve úrovne obtiažnosti úloh. Spôsob zadania inštrukcií môže byť ako verbálny tak i neverbálny, preto je test vhodné použiť najmä v prípade detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou sluchu a podobne. Umožní nám tiež odhaliť nadanie vo veľmi útlom veku a tým pádom vhodne nasmerovať dieťa na jeho štartovacej dráhe.

Celková cena testovej batérie je 1976,26 eur s DPH. Nakoľko sme rozpočtová organizácia, bohužiaľ takúto položku si v súčasnosti nemôžeme dovoliť. Budeme veľmi radi, ak prispejete ľubovoľnou sumou na číslo účtu: SK7081800000007000199955. Vopred ďakujeme za ochotu a spoluprácu.


Zobraziť viac

Nadácia kresťanského vzdelávania

place.svg Martin
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how, Mediálny priestor

Realizujeme dlhodobú rekonštrukciu novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine. Chceme aj touto cestou osloviť potencionálnych darcov, ktorí by mali záujem stať sa patrónmi našej školy.

Podporiť nás môžete tu: https://ckvmartin.darujme.sk/1327/

Zobraziť viac

INEX Slovakia

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Životné prostredie, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Finančná pomoc: Získané finančné prostriedky by sme využili na financovanie našich dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít, aby boli dostupné širokej skupine ľudí.


Mediálny priestor: na propagáciu dobrovoľníctva, našich dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít. Na prezentovanie dosiahnutých úspechov našich dobrovoľníkov a INEXu Slovakia.


Zobraziť viac

Arcidiecézna charita Košice

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Sme otvorení akejkoľvek forme podpory. V posledných mesiacoch sme intenzívne začali zapájať klientov našich krízových centier do tvorivých činností. Vyrábame dekoratívne mydlá, ružence, náramky, obaly na knihy. Veľmi by sme ocenili pomoc pri prezentácii tejto činnosti a získavaní zdrojov na motiváciu klientov.

Zobraziť viac

Nadácia Bátor Tábor Slovakia

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Mediálny priestor

Meníme životy. Poskytujeme život meniace zážitky, silu a prostriedky žiť a zotavovať vážne choré deti a ich rodiny. Všetko toto zdarma. Veríme, že slnko stále svieti nad mrakmi.

Náš tábor nie je letným táborom v klasickom zmysle slova. Deti dávame mimo ich komfortných zón formou zažitia jedinečných zážitkov. Zvládnutím ich vlastných strachov spoznávajú, že sú pripravené postaviť sa zoči voči nielen výzvam spojeným s dobrodružstvami v tábore, ale aj s ich chorobami. Rozosmievame ich; dávame im silu bojovať.

Od roku 2008 Bátor Tábor privíta ročne okolo 40 slovenských detí z 2 onkologických centier počas 2 letných medzinárodných turnusov, všetko bezplatne.

Prispieť na naše aktivity môžete tu.
Zobraziť viac

Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

place.svg Košice
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka sa už od r. 2001 spolupodieľa na činnosti Linky detskej dôvery a od r. 2014 ju samostatne prevádzkuje v spolupráci s FF UPJŠ v Košiciach. Linka detskej dôvery za 18 rokov svojej činnosti zrealizovala viac ako 130 000 kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí ju žiadali o pomoc v rôznych životných situáciách. V posledných rokoch nás deti a mládež žiadajú o pomoc v rodinných vzťahoch, v emocionálnych a osobnostných problémoch, ktoré často ústia do sebapoškodzovania až samovražedných myšlienok. Linka detskej dôvery poskytuje anonymné bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo formou hlasového kontaktu (telefón, Skype) a písomnou formou (chat, e-mail).

Chceme pripraviť bezplatný UTOROK - bezplatný odborný seminár pre našich poradcov a bezplatnú prácu poradcov pre našich klientov.

Naše aktivity môžete sledovať i na Facebooku a darovať môžete na náš účet, ktorý nájdete na našej stránke.

Zobraziť viac

Centrum rodiny,n.o

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Kultúra a šport
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Príďte na dobrovoľnícky happening pre všetkých - 28.11.2017 od 9:00 hod. do 18:00hod. v komunitnom centre Centrum rodiny na Bazovského 6, Bratislava. Môžete sa zapojiť do manuálnych prác v Centre - upratovanie, maľovanie, triedenie vecí, ale aj do tvorivých dielní, pohybových a výtvarných aktivít s autistickými deťmi, do športových aktivít a spoločenských hier s deťmi a mládežou, zapojiť sa do programu mamičiek na materskej dovolenke a porozprávať sa so sociálne znevýhodnenými spoluobčanmi, ale aj študentami stredných a vysokých škôl, ktorí sa rozhodli byť u nás dobrovoľníkmi. A sami môžte vymyslieť niečo kreatívne, čo obohatí našu činnosť :).

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu info@centrumrodiny.sk alebo na tel. čísle 0940 651 434.

Ak nás chcete podporiť finančne, darovať môžete aj prostredníctvom nášho webu: http://www.centrumrodiny.sk/new/

Finančnú podporu použijeme na rekonštrukciu priestorov bývalej kuchyne a jedálne, z ktorej chceme urobiť telocvičňu a divadlo pre športové a kultúrne aktivity komunitného charakteru, ktoré podporia spoločenský život na sídlisku.

Zobraziť viac

Občianske združenie PRIMA

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Počas Giving Tuesday budeme organizovať "Čajovanie na Kopčanoch" - stretnutie so streetworkermi nie len na vážnu nôtu a mnoho podôb čaju.

Kde? Kontaktné centrum pre aktívnych užívateľov drog a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise, Kopčianska 88, Bratislava.

Kedy? v utorok 28. novembra 2017 od 14:30 do 16:30.

Príďte, ste srdečne vítaní!

Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak urobiť cez náš web. Ďakujeme!

Zobraziť viac

Združenie sclerosis multiplex Nádej

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Mediálny priestor

Príďte sa pozrieť na Deň otvorených dverí - Rozsvieťme Nádej.

Pozývame vás do priestorov denného stacionárna, chránenej dielne a komunitného centra pacientov so sclerosis multiplex. Ukážeme vám, ako veľmi sa pacienti snažia žiť obyčajný kvalitný život aj po vyslovení ťažkej diagnózy. Organizujú vo vlastnej réžii pracovné činnosti a sprostredkujú aj možnosť rôznych terapií. Nahliadnite do kuchyne nevyliečiteľných optimistov. Spoznajte tých, ktorí nezložili "zbrane". Zároveň pripravujeme aukciu najlepších výrobkov pri príležitosti 10. roku založenia ZSMN. V utorok 28. novembra sa na vás tešíme v Bratislave na adrese Na Hrebienku 32 v sídle prevádzky nášho združenia a zároveň sídlo CHD Scarabeus.

Nedajme umrieť Nádej.

Ak nás chcete podporiť finančne, môžete tak urobiť tu.

Zobraziť viac

NÁRUČ Senior & Junior, o.z.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

V tento deň, 28.11. 2017 zorganizujeme o 15: 00 malú oslavu pre našich starkých, o ktorých sa denne staráme, aby nám ukázali, čo sa počas uplynulého roka naučili na hodinách tanečnej terapie. Tieto hodiny sa stali pre nich pravidelnou udalosťou, na ktorú sa každý týždeň tešia. Je to pre nich veľmi motivačná aktivita, pretože počas jesene a zimy, keď nemôžu ísť do záhrady im pohybom a hudbou spestruje jednotvárne dni. Pomáha im nielen psychicky, ale samozrejme aj fyzicky, kedže hodiny vedie špecializovaná terapeutka. Počas 9-tich rokov sa však veľmi zničila podlaha v spoločenskej miestnosti a finančný príspevok by sme radi použili na zakúpenie novej, kvalitnejšej, ktorá vydrží aj "tanec na invalidných vozíkoch", ktorá našim starkým tak pomáha. Radi Vás v našom Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior a Junior privítame a veríme, že si s našimi starkými aj zatancujete. ĎAKUJEME

Zobraziť viac

I Klub

place.svg Ivanka pri Dunaji
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným, Ľudské práva
Typ pomoci
HĽADÁME
Čas

Okolie našej budovy tvorí les, v ktorom budujeme pumptrackovú dráhu pre deti. Pri budovaní bolo potrebné vykonať orez stromov, ktoré predstavovali nebezpečenstvo pre deti. Nazhromaždili sme veľkú kopu haluzí, ktoré treba spracovať - popíliť a pripraviť na opekačky, spáliť drevný odpad, dočistiť les a tiež upravovať pumptrackovú dráhu. Je to práca pre 20 dobrovoľníkov.

Zobraziť viac
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Nakúpime materiál do arteterapeutickej dielničky v našom dennom zariadení sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí s ťažkým postihnutím.

Zobraziť viac

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

place.svg Rohožník
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas

V roku 2016 sme začali budovať centrum pre výcvik záchranárskych psov v Rohožníku. Centrum takéhoto typu na Slovensku zatiaľ neexistuje, aj keď v zahraničí je to bežná súčasť prípravy záchranárskych zložiek. Hlavnou časťou centra bude ruinový trenažér, ktorý simuluje podmienky po páde budov. Pre nasimulovanie čo najvernejších podmienok, je potrebné z rôzneho stavebného materiálu vybudovať úkryty pre "zavalené" osoby, ktoré potom vyhľadávajú záchranárske psy. Pomôcť nám môžete finančne, materiálne (ak ste firma alebo poznáte niekoho, kto má v produktovom portfóliu stavebný materiál a viete nám tieto produkty dať darom alebo so zľavou) alebo prácou (pravidelne organizujeme brigády na trenažéri, kde sa môžete podieľať priamo na jeho výstavbe).


Zobraziť viac

Prosocia

place.svg Hurbanovo
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Know-how

Plánujeme sa zúčastniť #GIVINGTUESDAY 28.novembra 2017 v Avione ako jedna z neziskoviek oslovená Dobrou krajinou.

Náš stánok plánujeme ozdobiť príbehmi niekoľkých seniorov, pre ktorých budeme zbierať jednak financie potrebné na zakúpenie zdravotníckych pomôcok (antidekubitárny matrac, invalidný vozík, polohovacia posteľ, chodúľky), ale taktiež bude možnosť priamo darovať potrebné zdravotnícke pomôcky, prípadne iné hygienické potreby, výživové doplnky, a pod. ktoré by sme radi k Vianociam darovali seniorom.

Zobraziť viac

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Čas, Know-how

Milí naši pomocní anjeli :-)

Dlhodobo hľadáme pomocných anjelov, vytiahnime duševne chorých z ich samoty štyroch stien.

Vaša pomoc je vítaná počas #GivingTuesday, 28.11.2017 priamo v našich priestoroch MOSTu, prosím nahláste nám vašu účasť na maľovaní, najneskôr do 13.10.2017 na info@dss-most.sk, bez registrácie maľovanie nebudeme môcť zrealizovať.

V čo dúfame, že nám pomôžete: vymaľovať priestory rehabilitačného strediska popr. upratať priestory a sklad.

Kedy: 28.11.2017, od 9.00 - 16.00 hod (alebo ako vám to bude vyhovovať)

Kde: Dss-MOST, n.o., na Haanovej 10, Bratislava

Hľadáme tiež niekoho, kto nám pomôže zaktualizovať našu webovú stránku.

Pomocní anjeli , ktorí nás aj finančne podporia DobraKrajina.sk.

Vašich 5,50€ = nám pokryje 1 hodinovú prácu nášho psychológa pre 9 klientov = samostatnosť, nie samota.

Za Váš finančný dar, Vám naši anjeli - pomocníci radi pošleme poštou voňavého háčkovaného anjela, určite nám pošlite Vašu poštovú adresu na info@dss-most.sk.

Náš MOST je tu už 22 rokov pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujeme ♥

informácie u Zuzany Zatloukalovej, mobil: 0911404656, info@dss-most.sk


Zobraziť viac

OZ Misia mladých

place.svg Tvrdošín
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Materiálnu pomoc, Čas

OZ Misia mladých podporuje oravské rodiny, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách zvyšovaním ich sebestačnosti. Rodiny môžu získať hospodárske zvieratá, semená zeleniny ale aj vzdelávanie v oblasti chovu, pestovania či spracovania prvotných produktov. Združenie zároveň vyhľadáva pre rodiny odberateľov, ktorí majú v rámci predaja z dvora možnosť kúpiť si lokálne a zdravé suroviny. Združeníe pomáha viac ako 30 rodinám, predovšetkým mladým vdovám s maloletými deťmi ako aj rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím.

Na Giving Tuesday plánujeme ochutnávku tekvicovej polievky v uliciach mesta Tvrdošín.

Zobraziť viac

IPčko oz

place.svg celé slovensko
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Pomoc znevýhodneným
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

Až 478 mladých ľudí zo Slovenska sa v prvom polroku na našu internetovú poradňu obrátilo s túžbou spáchať samovraždu. Hľadali pomoc. IPčko už šiesty rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.

IPčko prevádzkuje online poradňu, kde mladým ľuďom poskytuje anonymné bezplatné psychologické a sociálne poradenstvo prostredníctvom chatu a e-mailu. Za 5 rokov svojej existencie takto pomohlo už v 60-tisíc online rozhovoroch s mladými ľuďmi.

Zobraziť viac

Centrum MEMORY n.o

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie, Pomoc znevýhodneným, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Materiálnu pomoc, Čas, Know-how, Mediálny priestor

Naša práca je zameraná na pomoc pre ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou, na pomoc ich príbuzným ako aj na prevenciu, včasné zachytenie skorých príznakov Alzheimerovej choroby a iných demencií.

Bližšie informácie o aktivite, ktorú budeme v rámci tohoto dňa robiť sa dozviete na našej webovej stránke www.centrummemory.sk ako aj na sociálnej sieti facebook Centrum Memory. Zatiaľ ju len pripravujeme.

Zobraziť viac

.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Vzdelávanie
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc, Know-how

.týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku podporuje realizáciu diskusie .pod lampou, v ktorej prinášame otvorené diskusie o spoločnosti, vede, športe či politike. Pozývame kľúčových hostí z každej oblasti a reflektujeme s nimi témy, ktoré hýbu Slovenskom aj svetom.

Aj počas #GivingTuesday zorganizujeme diskusiu o dobročinnosti a charite, aby sme zistili, kam sa môže Slovensko v tejto oblasti posunúť.

Naše združenie sa snaží získavať finančných podporovateľov, vďaka ktorým existuje relácia .pod lampou, no chceme získať aj dobrovoľníkov, ktorí by nám vedeli pomôcť pri práci s Google Analytics, Google AdWords a s nastavovaním online kampane práve na diskusie .pod lampou. Ak sa chcete stať dobrovoľníkom, kontaktujte nás na fond@tyzden.sk.

Zobraziť viac

Dobrá krajina

place.svg Bratislava
Oblasť pôsobenia
OBLASŤ
Boj proti korupcii, Vzdelávanie, Boj proti chudobe, Pomoc znevýhodneným, Životné prostredie, Ľudské práva, Iné
Typ pomoci
HĽADÁME
Finančnú pomoc

DobraKrajina.sk - miesto, kde každý môže niečo zmeniť

DobraKrajina.sk je najmä o dobrých ľuďoch a dobrých projektoch, ktoré robia Slovensko aj svet krajším miestom. Pomáhame slovenským neziskovkám, malým aj veľkým, získavať podporu ich činnosti a vzdelávame ich v rôznych oblastiach. Všetkým dobrým ľuďom zas umožňujeme bezpečne a jednoducho darovať.

Neziskovky od nás dostávajú všetky platobné nástroje zadarmo. Nadácia Pontis ako prevádzkovateľ portálu znáša všetky poplatky spojené s vedením verejnej zbierky, ako aj bankové poplatky. Vďaka tomu sa na Slovensku darí ozdravovať spoločnosť od korupcie, posilňovať nové prístupy vo vzdelávaní, prinášať radosť do života ľudí s hendikepom a vytvárať príležitosti aj pre ľudí na okraji spoločnosti. Zároveň máme krajšie viaceré verejné priestory a podporené organizácie sa starali aj o zachovanie prírody pre ďalšie generácie.

Navštívte DobraKrajina.sk a podporte fungovanie portálu alebo vybranú neziskovku.

Zobraziť viac
close.svg