Zapojené firmy v roku 2023

Pozrite si zapojené firmy v predošlých ročníkoch:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Dobré skutky počas #GivingTuesday už siedmy rok v Accenture obsiahnu interné aj externé dobročinné aktivity. Tento rok firma neorganizuje vlastnú zbierku, ale zapája sa do matchingovej zbierky pripravovanej neziskovou organizáciou Cesta Von (podporovatelia Cesty von vytvorili matchingový fond, do ktorého prispela aj spoločnosť Accenture). Pri príležitosti #GivingTuesday odštartuje Accenture kampaň na ľudí vo firme. Ich dary budú dorovnané z matchingového fondu rovnakou sumou, akou prispeje každý jednotlivec.

Okrem finančnej zbierky pripravuje spoločnosť aj špeciálne stretnutie dobrovoľníckej komunity, ktorá má už viac ako 200 členov. ,,Na stretnutí chceme predstaviť aktivity Accenture na Slovensku s pozitívnym komunitným a sociálnym dopadom za uplynulý rok, v rámci čoho dostanú priestor práve tí, ktorí sa na nich podieľali. Zároveň týchto našich tzv. šampiónov firemného občianstva symbolicky oceníme za ich zapojenie a nasadenie,” opisuje prípravy Soňa Dunčková, Corporate Citizenship Programs Manager spoločnosti.

Obľúbenou aktivitou bude tiež možnosť plniť detské priania prostredníctvom „stromčeka splnených želaní”. Radosť z darčekov budú mať deti v Centre pre deti a rodinu Prievidza, CSS GARDEN v Humennom, Centrum pre deti a rodinu v Ružomberku a v Prešove.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Spoločnosť Accace sa do #GivingTuesday zapája už po šiestykrát. Sviatok štedrosti oslavujeme materiálnymi darmi pre širokú komunitu. Tento rok nadviažeme na dobré skutky z minulých rokov a bude pomáhať v rôznych regiónoch. V Accace pripravujeme napríklad zbierku časopisov a diek pre seniorov v DD a DS Senium v Banskej Bystrici. Materiálnu zbierku plánujeme aj pre chlpáčov z útulku. Vo firma tiež dlhoročne spolupracujeme s organizáciou Kresťania v meste – aj tento rok budeme variť polievku a tráviť čas s ľuďmi bez domova.

Zapojíme sa tiež do zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok” a posnažíme sa prekonať hranicu 20 krabíc z minulého roka. Aj v Accace je obľúbenou tradíciou vianočný stromček splnených prianí. „Boj“ o plnenie prianí z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci odštartuje práve pri príležitosti #GivingTuesday.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

SpoločnosťGreenway si pre svoju finančnú zbierku vybrala organizáciu Vagus. Zbierať budeme prostredníctvom portálu darujme.sk. Plánujeme pripraviť intenzívnu dvojtýždňovú kampaň na podporu zapojenia kolegov a kolegýň do zbierky pred #GivingTuesday. Okrem toho Vagus podporíme aj zbierkou oblečenia.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

place.svg Bratislava

Skupina Markíza a Nadácia Markíza využijú #GivingTuesday na komunikáciu v prospech podpory detského duševného zdravia. Zbierka na tento dôležitý účel vyvrcholí tradičným Dňom s Nadáciou Markíza, ktorý sa tento rok uskutoční 7. decembra 2023. Pridajte sa aj Vy a pomôžte spolu s nami ochrániť krehké detské duše.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Všeobecná úverová banka, a.s.

place.svg Bratislava

V spolupráci s darujme.sk budeme vo VÚB Banke už tretíkrát organizovať Vianočné darcovstvo. Zamestnanci a zamestnankyne si budú môcť vybrať jedno či viac z 50 detských želaní. Každé je iné, určené pre deti zo sociálne slabších rodín, jednorodičov, či deti, ktoré o svojho rodiča prišli.

Zamestnanec si na základe kresby a príbehu zvolí želanie, a dieťaťu kúpi a pošle darček. Z detských prianí si budú vyberať na portáli darujme.sk.

Okrem toho sa ľudia z VUB Banky pri príležitosti GivingTuesday môžu zapojiť aj do jesennej materiálnej zbierky pre Bratislavskú Arcidiecéznu charitu, DD a DSS Senium v Banskej Bystrici a neziskovú organizáciu Dorka n.o. v Prešove.

Vo VUBke plánujeme nadviazať aj na tradíciu darovania krvi. Zapojilo sa 26 ľudí, ktorí spolu odovzdali 9,5 litra krvi.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

place.svg Kosice

Počas #GivingTuesday plánujeme dobrovoľnícku pomoc na podporu Centra pre deti a rodiny Zem Detí - Košice n.o. Po dohode s detským domovom pomôžeme s činnosťami, ktoré budú potrebovať a to hlavne manuálne práce a aktivity pre deti. Radi by sme sa zapojili aj do finančnej zbierky prostredníctvom darujme.sk. Momentálne vyberáme ďalšie zmysluplné dobrovoľnícke aktivity, ktoré by ľudia z našej firmy mohli realizovať a podporiť organizáciu, ktorá to potrebuje.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

The Capital Markets Company Slovakia, s.r.o.

place.svg Bratislava

Počas novembra plánujeme organizovať knižnú burzu, do ktorej sa môžu zapojiť všetci ľudia z firmy tak, že budú predávať svoje nepotrebné knihy a kupovať si tie, ktoré ich zaujmú. Plánujeme zorganizovať knižnú burzu medzi zamestnancami. Sumu z predaja kníh Capco zdvojnásobí a výslednú sumu venujeme neziskovej organizácii, ktorú si vyberieme vo firemnom hlasovaní.

Podobnú burzu sme robili už v minulom roku pre organizáciu PRE Rodinu, ktorá sídli v Trenčíne. PRE rodinu je dobrovoľnícky projekt, ktorý systematicky pracuje s rodinami v núdzi, viacdetnými rodinami a slobodnými mamičkami. Poskytuje adresnú pomoc núdznym rodinám, zabezpečuje pre nich potraviny, oblečenie a obuv, potreby do domácnosti, pre deti a pod. Taktiež sme darovali knihy pre OZ Nepočujúce dieťa.

V tomto roku sme sa rozhodli finančne podporiť aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Majú rozbehnutých niekoľko vlastných projektov: napr. “som tu pre teba”, pre deti zo znevýhodnených rodín, je ich cca 50 deti a BDC im pomáha, aby sa dostali ku vzdelávaniu.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

HEINEKEN Slovensko

place.svg Bratislava

Počas #GivingTuesday dobrovoľníci a dobrovoľníčky z pivovaru Heineken v Hurbanove aj z Bratislavy darujú to najcennejšie čo majú – krv. V minulosti sa zapájali len kolegovia z Hurbanova, tento rok chcú presiahnuť hranicu 20 darcov, a preto zapojili aj kolegov z Bratislavy.

Okrem toho chcú potešiť seniorov a budú pripravovať 50 vianočných balíčkov pre seniorov z Domova seniorov Samaragd v Hurbanove.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Univerzitná nemocnica Martin

place.svg Martin

Environmentálne zdravie je odvetvie, ktoré sa zameriava na zdravotné vzťahy medzi ľuďmi a životných prostredím.

Cieľom zdravotných organizácií a inštitúcií by malo byť nájsť vo svojich kruhoch zástupcov a aktivistov, ktorí budú reprezentovať a podporovať environmentálnu zdravotnú výchovu. Preto sme sa rozhodli postaviť k tejto myšlienke zodpovedne a vytvoriť internú Zelenú komunitu pre zamestnancov Univerzitnej nemocnice Martin.

Zelená komunita našich zamestnancov vznikla z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je zlepšenie pracovných podmienok (separácia odpadu na pracoviskách, zálohovanie fliaš, recyklácia...), ale aj vzťahov prostredníctvom zelených aktivít ako je čistenie a údržba areálu a parku v rámci nemocnice, ale aj spoločných akcií ako je swapovanie oblečenia a hračiek pre zamestnancov, zelený intranet s info grafikami a pod. Druhým dôvodom je dovzdelávanie zamestnancov v téme zelených riešení a udržateľnosti, nakoľko o 4 roky bude stáť v Martine nová, zelená, plne digitálna nemocnica. Zelena komunita má slúžiť na pravidelné stretávania zamestnancov (dobrovoľníkov, ktorí sa do komunity prihlásia), ale tiež na zhodnotenie návrhov na zlepšenie v tejto téme a tiež aplikácia návrhov do praxe.

Zamestnanci majú možnosť zaregistrovať sa vyplnením krátkeho dotazníku:

https://forms.office.com/e/QGHGfq0fis


Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

place.svg Bratislava

Spoločná pomoc v Henkel Slovensko bude aj počas #GivingTuesday nasmerovaná k seniorom, ktorých dlhodobo podporujeme a pomáhame im prostredníctvom našich CSR aktivít.

Urobiť krajšie Vianoce seniorom môžu zamestnanci viacerými spôsobmi – zakúpením vybraných Henkel produktov (sprchový gél, šampón, krém na ruky) a odovzdaním na zbernom mieste v sídle spoločnosti alebo zapojením do online zbierky ľubovoľným finančným príspevkom cez aplikáciu BenefitPlus. Našou ambíciou je potešiť na Vianoce 500 osamelých seniorov, žijúcich v domovoch sociálnych služieb, urobiť im krajšie Vianoce a dať im vedieť, že nie sú sami a zabudnutí.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Adient Slovakia, s. r. o., odštepný závod Trenčín

place.svg Trenčín

Počas #GivingTuesday už tretí raz podporíme miestnu organizáciu Centrum pre Rodinu v Trenčíne a budeme organizovať aktivitu "adoptuj si šek." Jednoduchá forma zaslania finančného príspevku našich kolegýň a kolegov sa osvedčila už počas homeofficových čias v covid období.

Podporíme tak finančne sociálne znevýhodnené rodiny, ktoré sa po začiatku školského roku dostali do finančných problémov. Kolegovia budú môcť pomáhať "adoptovaním šeku" za stravné, krúžky, družinu či iné šeky pre deti a rodiny v núdzi.

Centrum nám zašle šek, ktoré majú rodiny v núdzi momentálne problém uhradiť. V priebehu novembra sa zamestnanci môžu zapojiť a cez formulár vybrať finančnú čiastku, ktorou chcú pomôcť.


Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Franke Slovakia s.r.o.

place.svg Strečno

Po úspešnej premiére našej účasti na #GivingTuesday, sme sa rozhodli v tejto aktivite pokračovať aj v tomto roku. Do výberu toho, koho podporíme zbierkou sa zapojili naši zamestnanci návrhmi a hlasovaním. Preto sme sa rozhodli, že v tomto roku podporíme konkrétnu rodinu, ktorá sa stará o zdravotne znevýhodnené dieťa. Zbierame peniažky pre 13 ročnú Karinku a jej rodinu, ktorej diagnostikovali detský autizmus následkom poškodenia centrálneho nervového systému organického pôvodu. Vyzbieranú čiastku firma znásobí. Zbierku podporíme aj ponukou vlastnoručne napečených koláčov za dobrovoľný príspevok na zbierku počas prestávok v našej jedálni. Odštartujeme tým naše aktivity pre dobro, ktoré budú pokračovať už tradične až do Vianoc. V tomto roku budeme podporovať seniorov v domovoch dôchodcov, v rámci výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

NAY, a.s.

place.svg Bratislava

Spoločnosť NAY sa opätovane zapojí do štedrého sviatku #GivingTuesday. Podobne ako minulý rok sa zapojíme do zbierky Koľko lásky, ktorú tento rok rozšírime na všetky predajne NAY, ktoré sa budú chcieť zapojiť. Takisto budeme pomáhať vybraným organizáciám, ktorým darujeme potrebné veci z elektronického sortimentu našich predajní. Nevynecháme ani Mikulášske balíčky, ktorými obdarujeme deti v Stredisku sociálnych služieb v Petržalke.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Clarios Slovakia spol. s.r.o.

place.svg Bratislava

Spoločnosť Clarios Slovakia sa rozhodla v rámci kampane #GivingTuesday podporiť neziskovú organizáciu Depaul.

Neziskovú organizáciu podporíme materiálnou zbierkou a dobrovoľníckou činnosťou. Zbierať budeme hlavne potraviny, drogériu a iné položky, ktoré v nocľahárni Depaul aktuálne potrebujú.

Guľášovanie v nocľahárni Sv. Vincenta pre 150 ľudí sa stalo našou pravidelnou aktivitou, ktorú organizujeme už tretíkrát. Sme radi, že môžeme takto uľahčiť prácu sociálnym pracovníkom a dobrovoľníkom, pretože pomáhať iným nás nabíja energiou.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Amrop

place.svg Bratislava

Už je pomaly tradíciou, že sa poradenská spoločnosť Amrop počas globálnej iniciatívy #GivingTuesday sviatku štedrosti, dávania a dobrovoľníctva, prepája s jedným z našich dlhoročných partnerov – Ligou proti rakovine. Občianske združenie, ktoré pomáha onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym, má od roku 2014 pevné miesto v našich aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie.

V októbri sme podporili celosvetovú kampaň na zvýšenie povedomia o rakovine prsníka. Po konzultácii s výkonnou riaditeľkou Ligy proti rakovine Evou Kováčovou utorok 28. novembra 2023 tím Amropu venuje dobrovoľníckej práci v sídle Ligy proti rakovine. Po tom, ako sme vlani upratali a katalogizovali knižnicu v Centre pomoci na Brestovej ulici v Bratislave, ktorú využívajú onkologickí pacienti, sme sa tentoraz dohodli na pomoci v podobe manuálnej a kreatívnej práce a práce na PC.

Okrem tejto podpory aj tento rok pozývame a motivujeme našich kolegov a partnerov, aby sa ku #GivingTuesday pripojili finančným príspevkom alebo iným darom aj individuálne, prípadne so svojimi rodinami alebo školami. Najviac odporúčanou aktivitou je projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Všetky naše aktivity budeme šíriť osobne i prostredníctvom sociálnych sietí.

Vážime si, že môžeme pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Aj v tomto roku bude ČSOB pomáhať vďaka svojim klientom aj zamestnancom. Čím aktívnejší budú v aplikácii ČSOB Smartbanking počas adventu, tým vyššiu sumu darujeme organizácii Cesta von na podporu programu Omama.

Zároveň môžu naši kolegovia a kolegyne z celého Slovenska venovať deťom z vylúčených komunít malý darček, ktorý im pomôže na ceste za vzdelaním.

Okrem toho v decembri opäť zorganizujeme vianočné trhy priamo v budove centrály v Bratislave. Predajcovia, zväčša chránené dielne, budú našim kolegom ponúkať svoje výrobky. Tento nákup ich poteší hneď dvakrát: podporia malé organizácie a zároveň si odnesú lokálne vianočné dekorácie a darčeky.

Po prvý raz sme sa stali aj partnerom obľúbeného Urban Marketu, ktorý sa bude v decembri konať v našich priestoroch v bratislavskom Starom Meste. Na podujatie, prezentujúce prácu lokálnych predajcov, sme pozvali tri organizácie, ktoré sa s podporou ČSOB predstavia širokej verejnosti.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

DXC Technology Slovakia pomáha.

Už niekoľko rokov sa zapájame do Giving Tuesday.

Udeje sa tak aj 28.11.2023. Tentokrát to bude v spolupráci s nadáciou Spolu s odvahou, ktorá spája srdcia našich zamestnancov a srdcia ich dobrovoľníkov, ktorí prinášajú zážitkové terapie pre deti s onkologickými a inými vážnymi chorobami. DXC pomáha finančne a nadácia Spolu s odvahou prináša odvahu a srdce pomáhať.

Pri príležitosti Giving Tuesday si v DXC urobíme ozajstný deň štedrosti. Zorganizujeme podujatie, kde budeme mať trhy v témach zážitkov:

  • Z technológií - charitatívny trh 3D print hračiek vyrobených našimi kolegami.
  • Z chutí, ktoré nám osladia život - Bake sale - dobroty pečené našimi zamestnancami a kupované kolegami.
  • Z umenia a fantázie detí - Aukcia obrázkov vytvorených deťmi 14.10. počas art workshopu v SOGA za účasti umelca Mateja Fabiána.

Nie je to fantázia? Štedré srdcia štedrých ľudí. ♥️

Celý výťažok zo všetkých aktivít poputuje nadácii Spolu s odvahou, ktorá sa od roku 2001 venuje ich poslaniu poskytovať život meniace zážitky vážne chorým deťom a ich rodinám, a rovnako rodinám, ktoré takéto dieťa už stratili.

Viac info o DXC Technology Slovakia: https://dxc.com/sk/sk

Viac info o Spolu s odvahou: https://spolusodvahou.org/sk/

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Počas #GivingTuesday by sme chceli pomôcť opusteným a týraným zvieratkám, ktoré potrebujú pomoc. Plánujeme preto zorganizovať finančnú zbierku pre OZ Pomáhaj a chráň Humenské labky.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Disig, a.s.

place.svg Bratislava

V našej spoločnosti Disig, a.s. sme sa rozhodli na sviatok štedrosti #GivingTuesday zorganizovať medzi kolegami finančnú zbierku, aby sme spolu urobili niečo pekné pre tých, ktorí to potrebujú.

Všetky peniaze, ktoré zo zbierky získame, zmeníme na materiálne dary - knihy, učebnice, pracovné zošity. Tieto dary následne odovzdáme Centru pre deti a rodiny na Učiteľskej ulici v Bratislave.

Veríme, že týmto našim krokom dáme našim kolegom, centru a deťom dôvod na úsmev.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

RPC (Regional Card Processing Center)

place.svg Bratislava

Naša spoločnosť RPC sa už niekoľko rokov snaží pomáhať tam, kde je to potrebné. Tento rok sme sa v rámci sviatku štedrosti, dávania a dobrovoľníctva #GivingTuesday, rozhodli podporiť OZ Vagus, a to zbierkou šatstva, ktorú spúšťame u nás v týchto dňoch.

Veríme, že sa nám pomocou našich zamestnancov podarí vyzbierať dostatočné množstvo teplého oblečenia a hrejivých prikrývok tak, aby sme dokázali pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí bez domova, v nadchádzajúcich chladných, zimných mesiacoch.

Už po druhý krát sa ideme zapojiť do projektu “Vianoce z krabičky”, ktorý beží pod záštitou neziskovej organizácie Robme radosť. Projekt je venovaný deťom zo sociálne slabších vrstiev, azylových centier a detských domovov. Tento rok sme si vybrali Centrum pre deti a rodiny v Martine, v ktorom vďaka podpore našich zamestnancov obdarujeme 88 detí vo veku od 0 do 19 rokov. Veríme, že aj touto našou podporou dokážeme deťom ako aj ich rodičom spríjemniť tohtoročné vianočné sviatky a urobiť ich tak o niečo krajšími.

Na sviatok sv. Mikuláša organizujeme workshop pre deti našich zamestnancov, a to v spolupráci s organizáciou Drevené Koliesko, ktoré pomáha ľudom v ťažkých životných situáciách, napr. pri strate životného partnera.

Ani v mesiaci október sme nezabudli na pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú. Deťom v núdzi sme darovali 11 repasovaných notebookov. Vďaka @Stepic Charity a @Jugend eine Welt sme ich venovali bratislavskému stredisku sestier saleziánov dona Bosca. Tým, že oslovujeme a obdarúvame ľudí bez prístupu k technológiám, spoločne preklenujeme digitálnu priepasť. Dúfajme, že tieto notebooky tak prispejú k zlepšeniu vzdelávania týchto detí, ako i k uľahčeniu samotného prístupu k informáciám .

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Websupport

place.svg Bratislava

Aj tento rok budeme pri príležitosti #GivingTuesday organizovať náš tradičný Charity bazár. Na toto podujatie môžu naši zamestnanci napiecť a priniesť svoje najobľúbenejšie sladké a slané dobroty. Tieto lahôdky následne ponúkneme našim kolegom, pričom všetky získané finančné prostriedky pôjdu na podporu vybranej neziskovej organizácie alebo občianskeho združenia. Každý rok môžu naši zamestnanci zahlasovať za vybranú organizáciu, ktorá má zásadný vplyv na našu komunitu a podporuje dôležité hodnoty. V hre sú teraz útulky, Vagus a Cesta Von.

Tešíme sa na toto spoločné úsilie a na to, ako môžeme svojimi schopnosťami a aktivitami prispieť k zlepšeniu sveta okolo nás. Ďakujeme všetkým našim zamestnancom za ich zapojenie a za to, že robia svet lepším miestom pre všetkých.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Do #GivingTuesday sa spoločnosť PwC zapája každý rok. Tento rok budú mať 28.11. naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky možnosť darovať krv priamo v bratislavskej kancelárii PwC. Už sa registrovalo vyše 50 kolegov.

Podobne ako minulý rok, sa zapojíme do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a potešíme osamelých seniorov. Posnažíme sa prekonať minuloročnú zbierku 40 krabíc.

V rámci jesennej materiálnej zbierky sme v PwC vyzbierali vyše 70 krabíc oblečenia, topánok, hygienických a iných potrieb, ktoré sme koncom októbra odovzdali OZ Vagus v Bratislave, Komunitnému centru v Hnúšti a Arcidiecéznej charite v Košiciach.

V sobotu 28.10. odbehlo 14 našich kolegov spolu 70 kilometrov, ktorými podporili charitatívny Beh neporazených na pomoc ľuďom s cievnou mozgovou príhodou OZ Porazka.sk.

Počas októbra a novembra darujeme 145 počítačov siedmim organizáciám: Jazmín, n.o. v Handlovej, Rodinná škola o.z. v Banskej Bystrici, Gymnázium L. Štúra v Michalovciach, ZŠ Vrútocká a ZŠ Vazovova v Bratislave, Detská chirurgia Kramáre, Súkromné Gymnázium DSA v Bardejove.


Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Johnson&Johnson s.r.o.

place.svg Bratislava

Spoločnosť Johnson&Johnson pri príležitosti #GivingTuesday vytvorila zbierku na www.darujme.sk pre organizáciu Chuť žiť, ktorá pomáha dievčatám a chlapcom s poruchami príjmu potravy.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

SOFTIP, a. s.

place.svg Banská Bystrica

Sviatok štedrosti #GivingTuesday oslávi SOFTIP aj tento rok sériou viacerých dobrých skutkov.

Odštartuje ich už 8. ročník SOFTIP KVAPKY KRVI, ktorá sa bude konať v banskobystrickom obchodnom centre ako príležitosť pre všetkých, ktorí chcú darovať najvzácnejšiu tekutinu (zamestnancov aj verejnosť).

V spolupráci so Slovenským Červeným krížom zorganizujeme medzi kolegami zbierku zimného oblečenia, potravín a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi.

Okrem toho darujeme 24 počítačových zostáv do základných škôl na podporu vzdelávania informatiky.

A nebude chýbať ani tradičný dobročinný Vianočný stánok, v ktorom si zamestnanci budú môcť nakúpiť vianočné darčeky. Získaný výťažok SOFTIP zdvojnásobí a celá suma poputuje na podporu činnosti Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Minulý rok sa nám na pomoc deťom s Downovým syndrómom podarilo takto získať viac ako 5-tisíc eur.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.

place.svg Trebišov

Tento rok sme sa rozhodli pomáhať adresne v ľuďom a organizáciám, ktoré to potrebujú v našom okolí. Zameriame sa na pomoc sociálne znevýhodneným rodinám, matkám samoživiteľkám, nadaným deťom. Pomôžeme tiež OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, OZ Kotva, n.o., Zariadeniu opatrovateľskej sluzby Prameň nádeje v Trebišove a Domovu seniorov v Sečovciach. Zapojíme sa aj do predvianočnej aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. O všetkých projektoch a aktivitách budeme informovať aj na našej facebookovej stránke.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

GoHealth Slovakia

place.svg Bratislava

Spoločnosť GoHealth Slovakia sa opätovne zapojí do #GivingTuesday. Každý rok sa snažíme vybrať si inú organizáciu alebo občianske združenie - zapájame sa zbierkami hračiek, oblečenia, potravín, či finančnými zbierkami - tento rok naša voľba padla na Človeka v ohrození. V minulosti sme už tejto organizácii pomohli a tento rok sme sa rozhodli zorganizovať finančnú zbierku. Naša firma navyše znásobí dary kolegýň a kolegov rovnako vysokou čiastkou.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Spoločnosť BajaBee každý mesiac pomáha zvieratám. Na webe máme zbierku, kde každý zákazník pri kúpe tovaru môže zaokrúhliť svoj nákup a prispieť na pomoc slovenským a českým útulkom. My vyzbieranú sumu vždy o niečo navýšime. Spoločne sme tak darovali už vyše 14 000 €.

Keďže sa nám vo výrobnej dielni nahromadili metre zvyšnej látky, rozhodli sme sa ušiť z nej pelechy pre zvieratá a nakúpiť materiálnu pomoc pre útulok, ktorý nám pomôžu vybrať naši sledovatelia na sociálnych sieťach.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

LPP Slovakia s.r.o.

place.svg Bratislava

V rámci #GivingTuesday a Vianoc sme zorganizovali aktivitu Stromček želaní. Spojili sme sa s centrom pre rodiny a deti Dedsvetluška v Banskej Bystrici, kde sme tento rok strávili Halloween s detmi. Požidali sme ich, aby každé dieťa napísalo svoje želanie na Vianoce. Naši kolegovia, zamestnanci LPP Slovakia si majú možnosť vybrať zo stromčeka želaní dieťa a jeho želanie a darček mu zakúpiť. Darčeky následne odovzdáme centru začiatkom decembra.

Aktivita má veľký úspech, už teraz sa všetky želania rozchytali :)

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

place.svg Žilina, Bytča, Bratislava, Košice

V našej spoločnosti sa snažíme pomáhať rôznym komunitám počas celého roka a už druhý rok sa zapájame do podujatia #GivingTuesday prostredníctvom 2 zbierok, vďaka ktorým majú ľudia zo Slovenska krajšie Vianoce. Pre seniorov pripravujeme krabičky plné užitočných vecí doplnené osobnými venovaniami v rámci celoslovenskej zbierky – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Nezabúdame ani na deti zo sociálne slabších rodín, ktoré snívajú o darčekoch pod stromčekoch a naši zamestnanci ich do bodky splnia. Tento rok sme pridali aj finančnú zbierku pre jedného z našich kolegov, ktorý prišiel o auto.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

ON Semiconductor Slovakia,a.s.

place.svg Piešťany

Organizujeme už 11. ročník vianočnej potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi v Pieštanoch a blízkom okolí. Pomoc je adresná pre konkrétnych jednotlivcov, či rodiny. Pri výbere adresátov našej pomoci spolupracujeme s Mestským úradom v Piešťanoch a Centrom pomoci človeku v Piešťanoch. Zbierka potravín sa koná v čase od 15. do 29.11.2023. Zamestnanci onsemi môžu využiť aj matching donation nadácie onsemi, kedy sú poukázané finančné prostriedky priamo Centru pomoci človeku v Piešťanoch, ktoré zabezpečí nákup potravín. Riadime sa heslom ‘človek človeku’, a preto potraviny vždy rozvážajú do rodín naši zamestnanci spolu so zodpovednou sociálnou pracovníčkou. Tento rok sa bude rozvoz konať 30.11.2023. Ďalšom našou podmienkou je rešpekt a úcta k adresátom, preto pomoc realizujeme diskrétne, so súhlasom zúčastnených, a bez akejkoľvek medializácie.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

TESCO STORES SR a.s.

place.svg Bratislava

V Tescu nám záleží na tom, aby aj ľudia v núdzi prežili čo najkrajšie vianočné sviatky. Organizujeme už 11. ročník potravinovej zbierky, ktorá je najväčšou aktivitou svojho druhu na Slovensku. Zákazníci môžu od 23. 11. do 25. 11. 2023 darovať trvanlivé potraviny a drogériu vo všetkých 163 obchodoch Tesco na Slovensku. Od roku 2013 sme spolu so zákazníkmi vyzbierali viac ako 1000 ton trvanlivých potravín a drogérie v hodnote takmer 1,7milióna eur. Spolupracujeme s charitatívnymi organizáciami ako Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická Diakonia, Vagus a Depaul, ktorí nám pomáhajú zabezpečiť, že vyzbierané potraviny sa dostanú k ľudom v núdzi. Ako pomôcť? Zákazníci môžu zakúpiť trvanlivé potraviny, potravinové balíčky a hygienické potreby, naskenovať finančný kupón a odovzdajú ich na vyznačené miesto za pokladňami alebo dobrovoľníkom z charít. Zapojiť sa a pomôcť môžu aj z pohodlia svojich domovov prostredníctvom služby Tesco Online nákupy od 23. 11. do 31. 12. 2023. Tesco po skončení zbierky daruje finančnú pomoc vo výške 20 % hodnoty vyzbieraných potravín a drogérie.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Národná banka Slovenska

place.svg Bratislava

Na #GivingTuesday usporiadame materiálnu zbierku pre deti a tínedžerov z generačnej chudoby. Vyzbierané predmety (spoločenské hry, logické, pamäťové hry, hlavolamy, výtvarné potreby, modely...) odovzdáme organizácii Cesta von, partnerovi našej Nadácie NBS a programu 5peňazí. Cesta von rozbieha v komunitách na východnom Slovensku nový program pre staršie deti a tínedžerov žijúcich v podmienkach generačnej chudoby. Zakladajú kluby Zebry, kde budú môcť mladí ľudia zmysluplne tráviť voľný čas.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Vo Foxconn Slovakia pracuje veľa ľudí s dobrým srdcom. Pravidelne sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci firemného klubu dobrovoľníkov alebo podujatí, ktoré majú medzi dobrovoľníkmi skvelé meno - Naše mesto či Týždeň dobrovoľníctva.

Do #GivingTuesday sme sa rozhodli zapojiť prostredníctvom dvoch aktivít - zimnej zbierky šatstva a ďalších dôležitých potrieb pre Diecéznu charitu v Nitre a tiež prostredníctvom zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorou zase chceme potešiť osamelých seniorov zo ZSS Borinka Alzheimer centrum.

Máme v krvi aj darovanie, ktorým trikrát v roku zachraňujeme životy, staráme sa o naše firemné včely, upratali sme les na Zobore, zbierame oblečenie a ponožky pre ľudí v núdzi a potreby pre zvieratá v útulku.

Je to však len zlomok toho, čo dokážeme. Keď sa totiž spoja ľudia s dobrým srdcom, dokážu skutočne veľké veci. Napríklad meniť budúcnosť k lepšiemu. Pretože lepšia budúcnosť začína práve dnes. Takže veríme, že to bude práve na #GivingTuesday.


Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Packeta Slovakia

place.svg Bratislava

Ako spoločensky zodpovednej firme je pre nás samozrejmosťou doručovať nielen zásielky, ale aj radosť a podporu. Preto ani tento rok nevynecháme #GivingTuesday. Prostredníctvom darovacej akcie Vianoce z krabičky spravíme radosť deťom z detských domovov, azylových centier a aj ľuďom bez domova tým, že im doručíme vyzbierané darčeky z tohto projektu až pod vianočný stromček. Okrem toho na našej centrále bude prebiehať interná zbierka vianočných darčekov pre Centrum pre deti a rodiny v Dunajskej Strede. Sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto krásneho sviatku.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

V 365.bank a 365.nadácii nám záleží na podpore komunít, dobrovoľníctva a budúcnosti našej spoločnosti.

Na #GivingTuesday 28.11.2023 sa budú v priestoroch banky konať naše pravidelné vianočné trhy, prostredníctvom ktorých budú môcť zamestnanci podporiť neziskové organizácie a chránené dielne kúpou ich vianočných výrobkov. 365.nadácia pri tejto aktivite nezostane bokom a znásobí výťažok z predaja každej zo štyroch zapojených organizácií. Na vianočných trhoch v tomto roku spolupracujeme s chránenými dielňami Margaret, Pezinská dielnička, Dom Svitania a OZ Ain Karim.

Vo vianočných aktivitách budeme pokračovať aj po 28.11 a to konkrétne projektom Stromček splnených prianí, ktorý u nás realizujeme už po ôsmykrát. Od 4.12 do 14.12.2023 si budú môcť zamestnanci banky zobrať z nášho vianočného stromčeka obálku s príbehom a prianím konkrétneho dieťaťa. A keďže si naozaj želáme, aby mali jednotlivé rodiny krásne sviatky, tak rodine každého zapojeného dieťaťa poskytne 365.nadácia finančný príspevok na prípravu štedrých Vianoc. Do projektu je tento rok zapojených 40 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Vianočné dobré skutky uzatvoríme finančným darom ( výťažok z tomboly na vianočnom večierku) pre vybrané občianske združenie.

V rámci dobrovoľníckych aktivít plánujeme v predvianočnom období realizovať vianočné pečenie v Krízovom centre Brána do života. S krízovým centrom Brána do života spolupracujeme počas celého roka a poskytujeme im materiálnu aj odbornú podporu.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Union poisťovňa a.s. / Union zdravotná poisťovňa a.s.

place.svg Bratislava

Naši kolegovia a kolegyne sa môžu zapojiť do internej materiálnej zbierky pre Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Stupave. Zbierať budeme niečo sladké, niečo slané, čo poteší seniorov a samozrejme kávu a čaje. Zbierku pôjdeme odovzdať osobne.

Okrem toho pripravujeme špeciálny workshop s chránenou dielňou Dom svitania pre naše kolegyne/kolegov, na ktorom si môžu vyrobiť darčeky z recyklovaných materiálov a tiež zakúpiť výrobky z chránenej dielne.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Aj my v Nadácii Pontis prispejeme svojimi dobrými skutkami počas GivingTuesday a podporíme tak šírenie štedrosti a darovania po celom Slovensku.

Tak ako to odporúčame zapojeným firmám aj my budeme pomáhať prostredníctvom finančnej zbierky. Vytvorili sme kampaň na portáli Donio.sk a peniaze budeme zbierať pre Útulok Tuláčik z Brezna, ktorý je Pontisáckou srdcovkou. Už niekoľko psíkov z Brezna našlo milujúci domov v rodinách Pontisákov a Pontisáčok a v lete sme pre nich robili aj materiálnu zbierku.

Ďalšou aktivitou je predvianočná aktivita "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok," ktorú v Pontise vyskúšame prvý raz.

Okrem toho ešte plánujeme špeciálnu Vianočnú burzu a jej výťažok bude určený na pomoc človeku s vážnymi zdravotnými problémami.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

ING Hubs Slovakia

place.svg Bratislava

CSR tím v ING Hubs organizuje podujatie Understanding homelessness v spolupráci s mimovládnou organizáciou Proti prúdu, na ktorej sa účastníci budú mať možnosť dozvedieť sa o faktoch, tabu a mýtoch, ktoré obklopujú tému bezdomovectva. Na panelovú diskusiu prijali pozvanie odborníci na túto tému, ako aj priamo ľudia, ktorí sa môžu podeliť o vlastné skúsenosti so životom na ulici a ceste späť. Čo ešte môžu účastníci očakávať?

  • Získanie vlastného výtlačku novín Notabene priamo od predajcov, ktorí sa budú vyskytovať v našich priestoroch počas celého dňa. Na propagáciu novín sme umiestnili výtlačky predchádzajúcich čísel takmer do každej kuchynky alebo oddychového priestoru v ING.
  • Darovacia pokladnička pre Proti prúdu - organizáciu, ktorá podporuje ľudí bez domova a problém rieši aj na systémovej úrovni.
  • Zbierka teplého oblečenia, spacích vakov, karimatiek, potravín alebo akýchkoľvek vecí, ktoré by sa ľuďom bez domova mohli hodiť.
  • Prezentácia dobrovoľníckych príležitostí (tradičných a pro bono), ktorú pripravila organizácia Proti prúdu ako aj náš CSR tím.
Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Po veľmi milej a dobrej skúsenosti z dobrovoľníckej aktivity v rámci podujatia Naše mesto sme sa rozhodli osloviť Liečebno-výchovné sanatórium Bratislava (LVS). Po vzájomnej komunikácii sme našli hneď niekoľko spôsobov pomoci, ktorými vieme pomôcť a urobiť radosť.

Pripravujeme krátku prezentáciu, kde by sa chlapci zo sanatória mohli dozvedieť zaujímavosti zo sveta vlakov, ale aj o tom, čo do tých vlakov robíme a čo nás na tom baví. Veríme, že to pre nich bude príjemné a zaujímavé spestrenie.

Chlapci sú týždenne hodnotení. Pri dobrom hodnotení sú odmenení. Rovnako aj pri rôznych aktivitách a súťažiach. V poslednom období však sanatóriu zrušili možnosť hradiť odmeny pre deti z rozpočtu a hľadanie alternatívnych zdrojov je náročné. Plánujeme finančnú zbierku na nákup odmien pre chlapcov, ktoré veríme, že potešia aj motivujú.

Priestor za ihriskom LVS potrebuje skultivovať - poodnášať konáre, vystrihať kríky, odhrabať vyschnuté konáre. Stane sa tak nie len krajším, ale aj bezpečnejším. Na pár hodín vymeníme duševnú prácu za tú fyzickú a pomôžeme pri čistení v areáli sanatória (termín aktivity: 30.11.)

Zamestnanci si tak môžu vybrať, akým spôsobom priložiť ruku k dielu. Spoločne to vyskladáme a zmysluplne pomôžeme

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Lyreco CE, SE

place.svg Pezinok

Do #GivingTuesday sa plánujeme zapojiť niekoľkými aktivitami. V spolupráci s Tenenet obdarujeme detičky v hmotnej núdzi, prostredníctvom organizácie Dobro v človeku.

Kolegovia a kolegyne budú môcť obdarovať deti aj knihou a zapojiť sa do aktivity Otvor srdce, daruj knihu. Okrem toho zorganizujeme aj internú tombolu a jej výťažok poputuje do našej nadácie na podporu detí v Etiópii.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Skupina PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s. a BENU Slovensko, a. s.

place.svg Bratislava

V skupine PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a BENU Slovensko máme starostlivosť v DNA. Aj preto sme sa rozhodli zapojiť do #GivingTuesday.

Spojili sme s Centrom pre deti a rodiny v Bernolákove, kde si deti napísali želania. Zamestnanci budú mať možnosť tieto želania plniť. Všetky darčeky doručíme do domova do 20. decembra 2023 a prinesieme tak Vianoce tam, kde by inak chýbali.

Okrem toho sme pre združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors v novembri zrealizovali finančnú zbierku. Zamestnanci prispeli až 2 100 € a túto sumu naša spoločnosť ešte znásobila. Celková suma 4 200 € už je na ceste do združenia.

Ocenili sme aj prácu dobrovoľníkov občianskeho združenia KOĽKO LÁSKY a darovali im 250 balíčkov produktov Livsane, aby venovali starostlivosť aj sebe.

A v rámci zamestnaneckého grantového programu sme podporili 4 zaujímavé nápady z oblasti rozvoja športu a pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením v celkovej výške 13 601 €. Aj to nám potvrdilo, že zamestnancom záleží na komunite, v ktorej žijú a chcú zlepšiť svet okolo nás.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

ESET spol. s r.o.

place.svg Bratislava

Nadácia ESET sa už po siedmykrát pripája ku kampani Giving Tuesday. S mottom #možempomôžem budú naši zamestnanci a zamestnankyne finančne podporovať program OMAMA a pomôžu tak rozvinúť potenciál detí, ktorých šance na úspech ovplyvňuje prostredie v ktorom vyrastajú (chudoba, nedostatok jedla, zima a hluk) a podporia taktiež ochranárske združenie BROZ, na ochranu vzácneho druhu sysľov prostredníctvom výsadby stromov, vešania búdok pre vtáky, tvorby úkrytov, odchyty a následné prenosy medzi lokalitami na zabezpečenie zakladania nových kolónií.

Nadácia ESET každý príspevok, ktorým zamestnanci ESETu a naši sympatizanti, v období od začiatku kampane #GivingTuesday až do 17. decembra 2023 prispejú jednej z dvoch vybraných organizácií, znásobí rovnakou čiastkou a navýši tak objem finančnej pomoci pre tieto organizácie.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

SYNCHRONIX, a. s.

place.svg Bratislava

Spoločnosť SYNCHRONIX, a. s. podporuje svojich zamestnancov v dobročinných aktivitách počas celého roka. Do tejto prospešnej aktivity sa zapájame po prvýkrát a vieme, že nie posledný. Rozhodli sme sa podporiť projekt Slobodná škola Košice a darovať im materiálne veci: knihy, spoločenské hry, potreby na cvičenie a hudobné nástroje. Chceme pomáhať druhým a cítime, že to obohacuje aj nás samotných.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Novinky

Nezmeškajte už žiadne tipy a triky a dostávajte novinky zo sveta darovania!
Newsletter posielame raz, maximálne dvakrát mesačne.

Prihlásiť sa
close.svg