Zapojené firmy v roku 2018

Pozrite si zapojené firmy v predošlých ročníkoch:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

T-Systems Slovakia s.r.o.

place.svg Kosice

Plánujeme opäť uskutočniť zbierku šatstva a domácich potrieb pre ľudí v núdzi. Takisto pripravujeme spoluprácu s útulkom pre zvieratá, ktorým sa na zimu pomoc určite zíde tiež.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Adient Slovakia s.r.o

place.svg Bratislava, Žilina, Lučenec, Trenčín

"GivingTuesday" bolo prijaté v našej spoločnosti s nadšením. Minulý rok sa väčšina z 800 zamestnancov zapojila do zbierky šatstva a potrieb na podporu OZ Gaudeamus a OZ Domov pre každého v roku 2017. Aj v tomto roku budeme s radosťou pomáhať tam, kde je to potrebné. Znova sa zúčastníme zbierky šatstva pre miestne organizácie a zapojíme aj ďalšie pobočky - v Žiline, Lučenci a Trenčíne.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Accace Slovakia

place.svg Bratislava

Tento rok v Accace v rámci Givingtuesday plánujeme:

 • organizáciu profesionálneho pro bono školenia pre zamestnancov neziskoviek
 • varenie a rozdávanie polievky pre bezdomovcov v spolupráci so združením Kresťania v meste (www.krestaniavmeste.sk)
 • zbierka a darovanie šatstva, pomôcok, hračiek atď. pre núdznych
Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

LiberaTerra, s.r.o

place.svg Bratislava

Vydavateľstvo LiberaTerra organizuje každoročne akciu pre žiakov základných škôl na celom Slovensku s názvom Dobrý skutok sa počíta. Tohtoročný štvrtý ročník opäť spojíme so sviatkom darovania Giving Tuesday. V týždni, v ktorom prebehne GivingTuesday triedne kolektívy vymyslia a zrealizujú dobrý skutok, ktorý pomôže ľuďom, zvieratám či priestoru v obci, v ktorej deti žijú, alebo aj v ďalekej cudzine. Podstatou tejto iniciatívy je spojiť deti v triede myšlienkou dobrého skutku a umožniť im zažiť pocit spoločnej práce v prospech dobrej veci. Deti sa tak učia sa vnímať životy a potreby iných ľudí, spájať ich so svojím vlastným a zažívajú pocit radosti z darovania.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Accenture

place.svg Bratislava, Košice

V Accenture tento rok:

 • organizujeme tradičnú jesennú zbierku šatstva a iných potrieb pre neziskové organizácie;
 • pre zamestnancov pripravujeme diskusiu so zástupcami organizácie Aj Ty v IT, ktorá je jedným z našich kľúčových partnerov v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti;
 • spustíme prihlasovanie zamestnancov do našej akcie ‘Vianočný stromček prianí’. V spolupráci s vybranými detskými domovmi pripravíme zoznam vianočných darčekov, ktoré si detičky želajú, a ktoré naši zamestnanci zakúpia tak, aby každé dieťa malo štedré Vianoce;
 • vyzveme kolegov zapojiť sa do ďalších našich plánovaných aktivít, ktoré budú súčasťou predvianočnej charitatívnej sezóny.
Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

VÚB

place.svg po celom Slovensku

Naši zamestnanci vedia, že pomáhať si navzájom je veľmi dôležité. A to nie len jeden deň v roku. Preto sme sa pri príležitosti #GivingTuesday rozhodli zrealizovať 3 aktivity za 3 dni. V piatok 23. novembra bude na centrále VÚB banky prebiehať darovanie životodarnej tekutiny – krvi. Aktivita pod názvom VÚB kvapka krvi sa uskutoční v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. V pondelok 26. novembra budú zamestnanci po celom Slovensku s pomocou občianskeho združenia Potravinová banka Slovenska zbierať potraviny pre ľudí v núdzi. Naša pomoc vyvrcholí v utorok v deň #GivingTuesday, kedy sa zapojíme do zbierky oblečenia pre Združenie mladých Rómov.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Novartis, s.r.o. - Sociálna komisia

place.svg Bratislava

V rámci #GivingTuesday sa s našimi zamestnancami zapojíme do zbierky šatstva a potrieb na pomoc organizáciám, ktoré to potrebujú. Okrem oblečenia plánujeme darovať aj kozmetiku, voľnopredajné lieky a potraviny.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Aj v tomto roku pokračujeme dlhoročnou tradíciou a zapájame sa do jesennej zbierky oblečenia pre ľudí v núdzi.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

TESCO STORES SR, a. s.

place.svg celé Slovensko

V Tescu veríme, že aj malá pomoc môže pre niekoho znamenať veľkú zmenu.

Preto sme sa do #GivingTuesday zapojili aj my a dali sme možnosť našim kolegom, aby spravili dobrý skutok. Darovaním stravných lístkov podporíme tých, ktorí to najviac potrebujú. Stravné lístky vyzbierané v našich obchodoch a centrále budú venované organizáciám s verejnoprospešným účelom v okolí našich obchodov. Veríme, že spolu môžeme dosiahnuť skutočné zmeny.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Bory Mall

place.svg Bratislava

Ste nezisková organizácia, či občianské združenie a potrebujete pomôcť s priestorom pre vaše podujatie? My vám s tým pomôžeme. Môžete ho zorganizovat priamo u nás, zadarmo a práve počas Giving Tuesday 27.11. Poskytneme vám priestor, pódium a pomoc s organizáciou.

Prihláste sa na emailovej adrese kyselova@bory-mall.sk a vyberieme tri organizácie, ktorých podujatia sa u nás uskutočnia.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

DHL Exel Slovakia, s.r.o.

place.svg Bratislava

V dňoch 26. - 28. novembra 2018 podporí naša spoločnosť spolu so svojim zákazníkom Volkswagen Slovakia a jeho Nadáciou zbierku šatstva a potrieb pre neziskové organizácie. Vyzbierané veci budú slúžiť na konkrétnu pomoc pre klientov neziskových organizácií a komunitných centier z rôznych častí Slovenska. Naša spoločnosť zabezpečí odvoz vyzbieraných vecí trom organizáciám:

 • DÚHA – Krízové stredisko
 • Komunitné centrum Jelšava
 • Vagus
Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Mikuláš v DSS Integra!

KFC sa rozhodlo obdarovať Mikulášskymi darčekmi všetkých 35 klientov a 45 zamestnancov DSS Integra a taktiež 10 dobrovoľníkov Inex Slovakia, ktorí pomáhajú pri realizácii celej Mikulášskej akcie. Okrem Mikulášskych darčekov a kreatívnych pomôcok pre DSS Integra, naši zamestnanci majú pripravený program prezlečení v maskách čerta, anjela a Mikuláša . Pohostíme každého jedlom z KFC, aby sme aj takto spríjemnili toto krásne popoludnie.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Mesto Hlohovec

place.svg Hlohovec

Daruj svoj čas / Pomôžme tým, ktorí to potrebujú

Zamestnanci MsÚ v Hlohovci pripravili v rámci GivingTuesday aktivity s cieľom rozvíjať a podporovať komunitu pomáhajúcich a aktívnych občanov, ktorí svojou prácou, časom a skúsenosťami chcú byť nápomocní pri aktivizácii zraniteľných skupín občanov.Plánujeme 4 aktivity. Splniť vianočné želanie deťom z DSS Pastuchov. Deti napíšu svoj vytúžený vianočný darček pod stromček, tieto želania si zamestnanci MsÚ vyžrebujú a darček zakúpia. Pomôcť núdznym formou vyhlásenia dobrovoľnej zbierky instantných potravín pre klientov sociálnych zariadení v meste Hlohovec. Venovať svoj čas a záujem o seniorov v ZpS aktivitou hrania spoločenských hier a zrealizovať kurz Základy sebaobrany pre klientov z útulkov.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Materiálne zbierky šatstva a iných potrieb organizuje Nadácia Pontis v rámci skupiny Firmy Komunite. Zbierky organizujeme 2-krát ročne - na jar a na jeseň, a to už od roku 2009. Snažíme sa zbierať vždy podľa aktuálnych potrieb neziskových organizácií a v maximálnej možnej miere zohľadniť konkrétne potreby ich klientov. Pomohli sme a pomáhame krízovým a komunitným centrám, táborom pre utečencom, marginalizovaným skupinám obyvateľov a ľuďom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Okrem šatstva a obuvi, ktoré tvoria prevažnú časť vyzbieraných vecí zbierame tiež drogériu, kuchynské potreby, športové, školské potreby a elektroniku. Jesennú zbierku organizujeme v rámci GivingTuesday a chceme tak pomôcť v propagácií myšlienky darovania a štedrosti.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

MARSANN IT, s.r.o.

place.svg Bratislava

Ako spoločnosť MARSANN IT, s.r.o. sme sa rozhodli zapojiť do GivingTuesday. Radi by sme pomohli tím, ktorí to potrebujú zberom šatstva a zároveň pomohli nie len ľuďom ale aj zvieratám. Preto sme si naplánovali ako druhú aktivitu venčenie psíkov z útulku. Veríme, že aj naša pomoc bude prospešná :)

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Mesto Trnava

place.svg Trnava

Mesto Trnava si uvedomuje význam práce organizácií tretieho sektora, ktoré sa venujú pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo rodinám a jednotlivcom v ťažkej životnej situácii. Zapojením sa do iniciatívy GivingTuesday podporíme verejnú zbierku pre Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o., ktoré od februára tohto roka bezplatne poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím vo veku 0 až 7 rokov. Zároveň v rámci Adventných trhov 2018 poskytneme mimovládnym organizáciám priestor v charitatívnom stánku, v ktorom budú môcť prezentovať svoje aktivity a predávať výrobky. Výťažok z predaja použijú zapojené organizácie na svoju činnosť a pomoc druhým.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Mesto Spišská Nová Ves

place.svg Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves sa zapája do iniciatívy Nadácie Pontis a pri príležitosti Dňa darovania (Giving Tuesday) 27. novembra 2018 a vyhlasuje verejná zbierku dámskeho šatstva a oblečenia pre deti do 12 rokov, ktoré bude poskytnuté matkám s deťmi v núdzi nachádzajúcich sa v Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi a zbierku pánskeho šatstva, ktoré bude k dispozícii bezdomovcom v Dome humanity Nádej, ktorého prevádzkovateľom je mesto Spišská Nová Ves.

Darovať môžete i trvanlivé potraviny. Šatstvo a potraviny môžete priniesť 27. 11. 2018 na Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, miestnosti č. 101, 102, 103 alebo priamo do Domu Charitas sv. Jozefa, J. Wolkera 41, sídl. Mier v Sp. Novej Vsi.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Profesia, spol. s r.o.

place.svg Bratislava

V rámci GivingTuesday pripravujeme 3 aktivity.

Pre nízkoprahovú nocľaháreň Depaul na Ivánskej ceste v Bratislave robíme internú zbierku, za ktorú chceme kúpiť potraviny a navariť počas utorka večeru pre cca 180 ľudí bez domova. S pomocou sociálnych pracovníkov nocľahárne zrealizujeme v tento deň aj výdaj stravy.

V rámci Panorama City II organizujeme charitatívny trh chránených dielní a povzbudíme zamestnancov nášho business centra k tomu, aby kupovali zmysluplné vianočné darčeky a podporili tak prácu pre ľudí so znevýhodnením.

Zároveň nám záleží na tom, aby deti viac čítali a preto sme adresne kúpili knižky pre 40 detí zo sociálne slabších rodín, ktorým sa venujú pracovníci Misie mladých na Orave.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

ESET, spol. s r.o.

place.svg Bratislava

Spoločnosť ESET sa pripája ku kampani a na Slovensku s mottom #možempomôžem budú jej zamestnanci podporovať organizácie zamerané na vzdelávanie, boj proti korupcii a pomoc deťom z málopodnetného chudobného prostredia.

Nadácia ESET každý príspevok, ktorým zamestnanci ESETu a naši sympatizanti, v období od #GivingTuesday (27.11.) až do 21.12.2018 prispejú jednej z troch vybraných organizácií, znásobí rovnakou čiastkou a navýši tak objem finančnej pomoci pre tieto organizácie.

Okrem finančnej pomoci ESET pri príležitosti #GivingTuesday organizuje aj zbierku šatstva a spotrebného tovaru, ktorá poputuje pre klientov občianskych združení Persona, Charita Žilina, KC Na predmestí a Cesta von.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Obec Brezno

place.svg Brezno

Navaríme punč a dobrovoľný príspevok venujeme Charitatívno sociálne centrum Najsvätejšej Trojice v Brezne. V súčasnosti charitatívno- sociálne centrum poskytuje rodinám i jednotlivcom sociálnu pomoc, opatrovanie, poradenstvo, materiálnu a duchovnú pomoc, priamo a adresne v krízových situáciách života jednotlivca ako aj rodín.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

NOSENE s.r.o

place.svg Bratislava

V rámci spolupráce projektu NOSENE a kavarní Svag to Go sme spojili sily a vytvorili dočasné zberné miesto oblečenia.

Zákazníci kaviarní môžu priniesť 2 kúsky svojho oblečenia, ktoré bude putovať do predajne NOSENE a dať mu tak druhú šancu zmysluplne. Po predajni oblečenia odvedieme časť z predajnej ceny uvedenej na cenovke ako finančná pomoc pre týrané ženy.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

CENTRAL

place.svg Bratislava

OC CENTRAL organizuje podujatie Giving Tuesday (Daruj radosť), ktoré sa uskutoční 27.11. v priestoroch CENTRALu.

Zákazníci budú môcť v označených kaviarňach zakúpiť kávičku, čaj alebo koláčik, vypíšu darčekovú kartičku a zavesia tento darček na stromček. Takouto formou budú môcť obdarovať niekoho, kto práve pôjde okolo.

Taktiež organizujeme verejnú zbierku kníh, detského oblečenia, školských či hygienických potrieb pre Rodinné centrum SLUNCE, ktoré pomáha znevýhodneným deťom a rodinám v núdzi.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

place.svg Zvolen

Žiaci a zamestnanci školy podarujú návštevu Školského bufet imobilnému žiakovi Samkovi, ktorý prekoná schodište požičaným schodolezom od firmy SPIG s.r.o. Zvolen. Návšteva bufetu je veľkým snom Samka, kde sa ešte ako žiak školy zatiaľ nikdy nedostal. Zároveň týmto dňom začne prebiehať zbierka na zakúpenie schodolezu.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

dm drogerie markt

place.svg Bratislava 35

Pretože nie sme ľahostajní k nášmu okoliu, venujeme v piatok 23. novembra 2018 v rámci našej iniciatívy dm {spoločne} 5 % z celého obratu počas dňa na dobročinné projekty, ktorých tímy svojím úsilím prispievajú k zlepšovaniu spoločnosti. Z organizácií zo sociálnej oblasti, oblasti ekológie, kultúry či športu, ktoré sa môžu do projektu dm {spoločne} prihlásiť od januára 2019, vyberieme minimálne 30 a rozdelíme im výťažok. Realizácia projektov bude prebiehať od budúcoročného mája do konca roka 2019.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

place.svg Bratislava

Zamestnanci Plzeňského Prazdroja sa rozhodli pomôcť a darovať svoj čas a vedomosti v niekoľkých vybraných oblastiach. Máte chuť sa rozvíjať a niečo nové sa naučiť? Chcete počuť nové nápady, možnosti, ale aj prípadnú konštruktívnu kritiku? Nižšie sú uvedené oblasti, v ktorých ponúkame neziskovému sektoru podporu a pomoc.

 • Príprava projektov, ich odkomunikovanie cieľovej skupine, príprava podkladov a ponúk potenciálnym donorom,
 • Osobný rozvoj, zlepšenie prezentačných a argumentačných zručností, umenie spätnej väzby
 • Ako pracovať s médiami – výber, optimálna štruktúra média mixu

Ako sa zapojiť? Na email dana.schrenkelova@asahibeer.sk napíšte:

 • O akú oblasť máte záujem
 • Čo očakávate od Prazdrojákov
 • Preferujete seminár alebo individuálnu pomoc/podporu
 • Čokoľvek iné a zmysluplné :)

O našej organizácii

Pri výrobe a propagácii desiatky našich značiek piva uplatňujeme zodpovedný prístup, podporujeme rozvoj regiónov, kde pôsobíme a súčasne pri podnikaní kladieme dôraz na trvalo udržateľný rozvoj. Naši zamestnanci si tieto hodnoty berú za svoje a prenášajú ich aj do svojich osobných životov. Preto nás teší, že sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, prispievajú k rozvoju spoločnosti i jednotlivcov.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach

place.svg Košice

Členovia katedry politológie UPJŠ v Košiciach sa rozhodli finančne podporiť v rámci kampane #GIVINGTUESDAY Centrum Dorka.


Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

SPIG, s .r.o.

place.svg Zvolen

Spoločnosť SPIG, s.r.o. je slovenský výrobca zdvíhacích zariadení pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Starajú sa o komplexnú debarierizáciu domácností a verejných priestorov. Pomáhajú urobiť každodenný život ľahším tým, ktorí to najviac potrebujú.

SPIG, s.r.o. vydáva navyše časopis INAK OBDARENÍ, ktorý poskytuje pomoc a poradenstvo. Okrem toho podporuje viaceré benefičné akcie ( OSMIDIV, Dúha v srdci, Na krídlach anjelov a 7 ďalších..), na ktorých sa za pomoci schodolezov, stará o bezbariérovosť, vozí návštevníkov s invalidným vozíkom po schodoch v priestoroch kultúrnych domov vrámci celého Slovenska.

Na #GivingTuesday pomôžeme splniť sen Samkovi z SOŠ hotelovej vo Zvolene. Zapožičiame schodolez, aby mohol ako ostatní žiaci navštíviť bufet na prvom poschodí. Návšteva bufetu je veľkým snom Samka, kde sa ešte ako žiak školy zatiaľ nikdy nedostal.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Novinky

Nezmeškajte už žiadne tipy a triky a dostávajte novinky zo sveta darovania!
Newsletter posielame raz, maximálne dvakrát mesačne.

Prihlásiť sa
close.svg