Zapojené firmy v roku 2021

Pozrite si zapojené firmy v predošlých ročníkoch:
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

HEINEKEN Slovensko

place.svg Hurbanovo

SRDIEČKO POMOCI V HURBANOVE

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko umiestnilo prvé kovové SRDIEČKO v Hurbanove, a to priamo pred hurbanovským pivovarom. SRDIEČKO slúži ako zberné miesto pre vrchnáky z plastových fliaš. Zbieranie prebieha od polovice minulého roka a zúčastňujú sa ho zamestnanci, ale aj obyvatelia Hurbanova. V rámci Giving Tuesday, budú zozbierané vrchnáky odovzdané do zberu. K finančnému príspevku za zámenu vyzbieraného materiálu, ktorý poputuje na recykláciu, prispeje spoločnosť HEINEKEN Slovensko dvojnásobok. Finančné prostriedky poputujú na pomoc a podporu organizácie v Hurbanove, ktorá to potrebuje.

Zbieraním a vhadzovaním vrchnákov zároveň vzdelávame deti a dospelých v oblasti správnej recyklácie plastov. Pripomína nám všetkým dôležitosť ochrany životného prostredia, v ktorom všetci žijeme.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Accace Slovensko

place.svg Bratislava, Košice

Náš akčný Accace CSR tím si tento rok pre kolegov pripravil vzdelávacie webináre/workshopy zamerané na (ne)plytvanie jedlom a vedomé (ne)nakupovanie oblečenia v spolupráci s organizáciami Free Food a Šumné - knižnica oblečenia.

Tak ako každý rok, ani teraz nemôže chýbať náš srdcový projekt Vianočný stromček splnených prianí, kedy spoločne s kolegami pripravíme darčeky deťom z detských domovov. Naše aktivity v tomto období plánujeme rozšíriť aj zapojením sa do krásneho projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

#GivingTuesday bude v Accenture na Slovensku už 5. rok štartovať predvianočnú charitatívnu sezónu s viacerými možnosťami zapojenia sa pre zamestnancov:

· Spropagujeme a zúčastníme sa podujatia “Noc vonku” organizovaného OZ VAGUS.

· Pre našich zamestnancov organizujeme 2 online diskusie s partnerskými neziskovými organizáciami VAGUS a Teach for Slovakia, kde dostanú ich zástupcovia možnosť prezentovať svoje poslanie a aktivity – cieľom je získať ďalších individuálnych podporovateľov pre tieto organizácie z radov našich kolegov.

· V rámci tradičnej iniciatívy Vianočný stromček prianí naši zamestnanci budú môcť zakúpiť pre približne 300 detí zo 4 detských domovov vianočné darčeky podľa ich želania a tiež vianočné balíčky pre približne 75 rodín z troch komunít, v ktorých pôsobí naša partnerská organizácia Cesta von.

· Kolegov vyzveme zapojiť sa do ďalších darcovských alebo dobrovoľníckych aktivít (napr. nastavenie pravidelných príspevkov cez našu darovaciu aplikáciu pre vybranú neziskovú organizáciu, venovanie času dobrovoľníctvu).

· V súvislosti s #GivingTuesday tiež potvrdíme celkovú čiastku, ktorú vyčleníme pre ďalší ročník nášho zamestnaneckého grantového programu.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Dedoles

place.svg Bratislava

Budeme zbierať rôzne potrebné veci pre organizáciu Rozum a cit, ktorá sa venuje starostlivosti a podpore náhradných rodín.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Berlin Brands Group a.s.

place.svg Bratislava

Poskytneme materiálnu pomoc sociálne slabším rodínam a pomôžeme so zariadním časti pre rodiny n.o. Deťom s rakovinou.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o.

place.svg Bratislava - Ružinov

Minulosť nám ukázala, že ak spojíme sily, môžeme dosiahnuť väčší výsledok a vplyv.

Každý z našich zamestnancov môže prispieť vybranými Henkel produktami – zakúpenými napr. v Henkel shope alebo ich donesením na zberné miesta v priestoroch našej spoločnosti na Záhradníckej ulici.
Vyzbierané produkty potom naši dobrovoľníci nabalíčkujú do textilných praktických vrecúšok, ušitých v chránenej dielni a budú odovzdané do vybraných seniorských domovov.
Ambíciou je vytvoriť viac ako 500 balíčkov, ktoré budú obsahovať sprchový gél, šampón, zubnú pastu, krém na ruky a tekuté mydlo akejkoľvek značky Henkel. Zbierka potrvá od 8. novembra do 3. decembra.

#GivingTuesday môže byť tiež červený
Zamestnanci zároveň môžu prispieť do #GivingTuesday prostredníctvom darovania krvi. Národná transfúzna služba pozýva všetkých darcov krvi, aby darovali krv a pomohli zachrániť životy.
Pre tých, ktorí pracujú na diaľku a nechodia do priestorov spoločnosti chystáme aj možnosť prispieť online zbierkou. O detailoch budú zamestnanci informovaní prostredníctvom internej komunikácie.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Adient Slovakia, s. r. o., odštepný závod Trenčín

place.svg Trenčín

Podpora Centrum pre rodinu Trenčín zbierkou hygienických potrieb a zimnej obuvi pre sociálne znevýhodnené rodiny.

Adoptuj si šek - úhrada šekov sociálne znevýhodnených rodín z databázy Centra pre Rodinu Trenčín.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

GoHealth, s.r.o.

place.svg Bratislava

V GoHealth Slovakia sme sa tento rok v rámci Giving Tuesday rozhodli podporiť viacero charitatívnych aktivít. Sme veľmi radi, že aj mnohým našim kolegom, rovnako ako aj firme, záleží na pomoci ľuďom v núdzi.

  • Poskytujeme materiálnu pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave (v spolupráci s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko) a v Košiciach (v spolupráci s občianskym združením Útočište). Zbierka oblečenia a materiálnych darov potrvá v našej firme do 3. decembra.
  • Už dlhodobo sme súčasťou projektu "Adopcia na diaľku", v rámci ktorého finančným darom podporujeme vzdelávanie detí v Indii, ktoré kvôli sociálnej situácii nemajú možnosť dostať sa k primeranému vzdelaniu.
  • Finančným darom sme podporili Ligu proti rakovine na Deň narcisov.
Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Národná banka Slovenska

place.svg Bratislava

Národná banka Slovenska počas tohtoročného #Giving Tuesday nasmeruje pomoc do oblasti, ktorá je nám blízka a ktorej sa kontinuálne venujeme - vzdelávanie a podpora finančnej gramotnosti zraniteľných skupín. V dňoch 22. – 26. novembra uskutočníme materiálnu zbierku našich zamestnancov, v rámci ktorej budeme pre rodiny z chudobných komunít východného Slovenska zbierať edukatívne pomôcky a školské potreby. Zbierka je určená 2 organizáciám - OZ Cesta von a Rómskemu inštitútu - komunitnému centru Prešov. V utorok 30. novembra odovzdávame výťažok zbierky zástupcom oboch organizácií.

Ďalšou aktivitou sú vianočné charitatívne trhy, ktoré tento rok organizujeme online formou. Naši zamestnanci kúpou výrobkov pomôžu chráneným dielňam, ktoré zamestnávajú ľudí s postihnutím.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

TESCO STORES SR, a.s.

place.svg Celé Slovensko

Každý deň pomáhame tým, čo to potrebujú a v momentálnej neľahkej situácii naše sily opäť sústredíme aj smerom k zdravotníkom, ktorých obetavú pomoc si veľmi vážime. Podporujeme 60 nemocníc, zdravotníckych zariadení a záchranných služieb, ktorým dodávame ovocie, pitný režim a iné produkty, ktoré potrebujú.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

place.svg Bratislava

Na GivingTuesday budeme organizovat zbierku (trvanlivých) potravín v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky pre Potravinovú banku Slovenska.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Hammer Agency Bratislava

place.svg Bratislava

Reklamná agentúra Hammer Agency sa rozhodla 30. novembra 2021 poďakovať zdravotníkom z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB na Kramároch v Bratislave. Vďaka nášmu klientovi a generálnemu partnerovi #GivingTuesday – spoločnosti TESCO venujeme darčekové koše, ktoré nájdete na našich fotografiách v produktových letákoch.

Okrem fotenia produktov a príprave letákov sa naša agentúra venuje aj grafickému dizajnu a tento rok sme sa rozhodli počas #GivingTuesday darovať logo rodinnému podniku - Slovenská reštaurácia v Handlovej, ktorú s láskou vedú mladí rodičia Alenka a Mário.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Volkswagen Slovakia, a.s.

place.svg Bratislava

Vo Volkswagen Slovakia organizujeme pri príležitosti #GIVINGTUESDAY našu tradičnú predvianočnú materiálnu zbierku na pomoc vybraným neziskovým organizáciám. Cieľom je obdarovať ľudí v núdzi a postarať sa im o krajšie Vianoce. Vyzbierané materiálne veci ako sú oblečenie, obuv, hračky, drogéria, kozmetika, elektronika či spotrebiče poputujú do rúk sociálne slabších a zdravotne znevýhodnených rodín, ako aj ľuďom bez domova. Tento rok sme materiálnu zbierku obohatili aj o zber tzv. krabičiek lásky, ktorými obdarujeme seniorov v DSS. Ide o vianočné balíčky pre starkých, ktorí už darčeky od nikoho nečakajú. Možno sa s láskou pripravené krabičky dostanú do rúk babičke či deduškovi, pre ktorých to bude tieto Vianoce jediný darček, ktorý im vyčarí úsmev na tvári a zahreje pri srdci.

Predvianočná materiálna zbierka bude prebiehať vo všetkých troch našich závodoch, teda v Bratislave, Martine aj Stupave. Teší nás, že sa touto cestou podporíme dobrú vec a spolu s našimi zamestnancami pomôžeme ľuďom v núdzi.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

McDonald's Slovakia spol. s r.o.

place.svg Bratislava

V McDonald's Slovakia sme sa počas tohtoročného #Giving Tuesday rozhodli podporiť Národný ústav detských chorôb v Bratislave, ktorý je dlhoročne podporovaný neziskovou organizáciou Ronald McDonald House Charities. Tá v rámci iniciatívy #Giving Tuesday podporila nemocnicu na Kramároch sumou 1956 eur. My v McDonald's sme zase venovali periny a posteľnú bielizeň v hodnote 330 eur. Zároveň sme na Servisnom centre zorganizovali zbierku, do ktorej sa zapojilo 33 zamestnancov. Spoločne sme vyzbierali sumu 150 eur, ktorú sme využili na kúpu kreatívnych pomôcok pre detičky na Kramároch. Pomôcky odovzdáme začiatkom decembra (symbolicky na Mikuláša) aj s poukážkami na návštevu našich reštaurácií.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

LeitnerLeitner Tax s.r.o.

place.svg Bratislava

Naša spoločnosť LeitnerLeitner sa s veľkou radosťou a nadšením zapojí do tak skvelej myšlienky akou Giving Tuesday iste je.

Zamestnanci hlasovali o aktivite a nakoniec boli vybrané viaceré:

  • Finančná zbierka zamestnancov, LeitnerLeitner prispeje raz toľko
  • Revitalizácia lesa-mestské lesy v Bratislave sa pokúsime skrášliť a očistiť od odpadu
  • Zbierka šatstva a kníh. Súčasne darujeme šálky a riad z našej kuchynky. Vieme že napr. v nemocniciach, v detských domovoch alebo v sociálne slabších rodinách sa to vždy zíde.
  • Nákup poukážok pre zamestnancov s cieľom pomôcť napr. chráneným dielňam a tým ľuďom so zdravotným handicapom
Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Profesia, spol. s r.o.

place.svg Bratislava

V spoločnosti Profesia sa opäť s radosťou zapájame do iniciatívy Giving Tuesday. Prostredníctvom OZ Misia mladých podporíme rodiny v zložitej životnej situácii kúpou vianočných darčekov pre ich deti a spolu s OZ Cesta von pomôžeme rodinám zapojeným do programu Omama nákupom potravinových balíkov, prípadne aj hračiek pre deti.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

msg life Slovakia s.r.o.

place.svg Bratislava

msg life Slovakia sa snaží podporovať nielen svojich zamestnancov, ale aj ľudí, ktorým osud veľmi nepraje. V tomto roku sme prispeli hmotne aj formou dobrovoľníctva spoločnosti Vagus a aktuálne zbierame prostriedky na dýchacie prístroje pre Plamienok. V rámci projektu #GivingTuesday sme sa rozhodli pre organizáciu INEX, ktorá pripraví Mikuláša pre DSS Integra a organizáciu Centrum rodiny. Veríme, že vďaka týmto neziskovým organizáciám budú mať ich klienti o niečo krajšie sviatky. Tešíme sa preto, že aspoň týmto spôsobom môžeme aj my pomôcť. Veľká vďaka patrí aj našim kolegom, ktorí sa nielen aktívne podieľali na pomoci, ale aj sami prispeli nemalými čiastkami.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Donio Slovensko

place.svg Bratislava

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Zároveň jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu.

Ako najnovšia slovenská fundraisingová platforma dávame komukoľvek možnosť založiť si u nás kampaň alebo pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Kampaň založíme zdarma a vždy odovzdáme 100 % vyzbieranej čiastky.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

RIVICA, s.r.o.

place.svg Bratislava

Ak môžem, pomôžem. Aj tento rok sa RIVICA zapojí do #GIVINGTUESDAY. Finančnú pomoc, a to 10% z tržieb z objednávok realizovaných od 26. do 30.11.2021, darujeme iniciatíve KTO POMÔŽE SLOVENSKU "Dodajme energiu lekárom a sestrám do nemocníc".

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Generali Poisťovňa, a. s.

place.svg Bratislava

Poisťovňa Generali pripravila pre zamestnancov elektronické hlasovanie, pomocou ktorého rozhodnú, ako poisťovňa rozdelí finančné prostriedky určené na pomoc neziskovým organizáciám.

Súčasťou predvianočných charitatívnych aktivít v Generali je aj 8. ročník Stromčeka prianí, na ktorom sa podieľajú aj spoločnosti Siemens a Skytoll. Deti z krízových centier, náhradných rodín a znevýhodnených podmienok posielajú svoje vianočné priania. Tieto priania sú zavesené na virtuálny vianočný stromček, z ktorého si ho zamestnanci „zvesia“ a darček pre dieťa kúpia. Tento rok spoločne splníme vianočné priania 268 deťom z celého Slovenska.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Kinstellar

place.svg Bratislava

Firma Kinstellar v Bratislave plánuje v rámci GivingTuesday spraviť mikulášske balíčky pre občianske združenie KASPIAN.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

place.svg Piešťany

ON Semiconductor Slovakia, a.s. otvára na #Giving Tuesday Vianočnú zbierku potravín, ktorá bude trvať až do 17.12.2021. Cieľom zbierky je zabezpečiť pomoc primárne formou potravín ľuďom v núdzi z Piešťan a okolia. Zbierku spúšťame už po deviatykrát. Partnerom zbierky je Centrum pomoci človeku Piešťany – Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (Trnavská arcidiecézna charita), Andreja Hlinku 41, Piešťany. Zapojiť sa môžu aj kolegovia z Bratislavských a Žilinskej pobočky; darované potraviny sú následne dopravené do Piešťan.

Získať link na zdieľanie Link skopírovný!

Novinky

Nezmeškajte už žiadne tipy a triky a dostávajte novinky zo sveta darovania!
Newsletter posielame raz, maximálne dvakrát mesačne.

Prihlásiť sa
close.svg