23.4.2020

Maratón pre neziskové organizácie zabehnú Slováci aj z obývačky

.

Koronavírus vyvolal nečakanú krízu, ktorá zasiahla nás všetkých. Vieme, že vy vo svojej práci nepoľavujete, práve naopak - ste v ešte väčšom nasadení ako zvyčajne. Práve preto je tu #GivingTuesdayNow - celosvetová iniciatíva, ktorá reaguje na neočakávanú potrebu pomáhajúceho sektora. Zapojte sa 5. mája do darcovského maratónu alebo #vyzva55 a máte šancu získať 2 x 500 eur.

#GivingTuesdayNow je príležitosťou pre ľudí z celého sveta ukázať, že v boji proti koronavírusu sme jednotní. Je to príležitosť využiť jedinečnú silu štedrosti každého z nás, pomáhať si a cez dobré skutky šíriť nádej a pozitívnu energiu.

Darcovský maratón

Pre neziskové organizácie pripravila Nadácia Pontis na #GivingTuesdayNow darcovský maratón, ktorý vaši darcovia zvládnu aj z obývačky. Darcovský maratón je príležitosť mobilizovať darcov a získať nejaké eurá navyše, aby ste aj v týchto časoch mohli naďalej pokračovať vo vašej práci a napĺňať misiu vašej organizácie.

Pre najúspešnejšiu organizáciu, ktorá v utorok 5.5.2020 vyzbiera cez platformy DobraKrajina.sk alebo Darujme.sk najvyššiu sumu, je prichystaný bonus 500 eur od GivingTuesday Global.

Zaregistrujte svoju organizáciu tu, aby ste mohli súťažiť o bonus 500 eur.

Pravidlá maratónu nájdete nižšie.

#výzva55

To nie je všetko, priatelia! Súčasťou darcovského maratónu bude #vyzva55.

Nie každý má teraz možnosť darovať a mnoho ľudí vás či iné dobré projekty už podporilo. Preto je tu #vyzva55. Dajte ľuďom možnosť podporiť vás aj inak ako finančne. Spravte z nich vašich ambasádorov, ktorí budú šíriť dobrú zvesť o vašej organizácii a oslovia za vás úplne nové publikum. Navyše prieskumy o darcovstve sa zhodujú v tom, že ľudia najčastejšie darujú práve na odporúčanie blízkeho. Vyskúšajte si peer-to-peer fundraising s #vyzva55. Idete do toho?

#Vyzva55 môže byť naozaj čokoľvek. Zabehnúť 5,5 km okolo balkóna. Napiecť 55 koláčikov. Alebo naučiť svojho psa preskočiť 55-krát cez švihadlo. Čím väčšia výzva, tým viac pozornosti získa. Odporúčame aktivity, ktoré viete spraviť aj doma.

Prečo sa zapojiť do #vyzva55?

- zabavíte svoje karanténou znudené publikum

- vyskúšate peer-to-peer fundraising

- ľuďom, ktorí vám nedávno prispeli, alebo práve nemajú tú možnosť, dáte novú príležitosť podporiť vás - venovaním ich priestoru na sociálnych sieťach

- nakopnete váš Instagram a dostanete sa medzi nové publikum

- máte príležitosť osloviť a budovať vzťah s influencermi

Odmenu 500 eur od GivingTuesday Global získa organizácia, ktorá bude mať 5. mája najviac označení svojho insta profilu vo verejných príspevkoch. POZOR! V príspevkoch musí byť použitý aj #vyzva55, aby sme ich vedeli nájsť.

Pravidlá výzvy 55.

Zistite viac o tom, ako aktivizovať ľudí vo #vyzva55 a fundraisovať v darcovskom maratóne! Už tento utorok 28.4. o 16:00 chystáme webinár pre neziskové organizácie. Prihláste sa tu: bit.ly/webinarvyzva55.

Pravidlá darcovského maratónu #GivingTuesdayNow

Nadácia Pontis vyhlasuje darcovský maratón #GivingTuesdayNow, v ktorom venuje podľa týchto pravidiel 500 eur.

1. Organizátor darcovského maratónu #GivingTuesdayNow

a) Organizátorom „darcovského maratónu #GivingTuesdayNow" (ďalej len „darcovský maratón") je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor").

b) Cieľom je podpora a propagácia #GivingTuesdayNow, mimovládnych organizácií a podpora darcovstva.

2. Časový harmonogram darcovského maratónu

a) Zbierkové podujatie darcovský maratón #GivingTuesdayNow sa uskutoční v utorok 5. mája 2020 od 00,00 hod. do 24,00 hod.

b) Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na webe a sociálnych sieťach kampane GivingTuesday Slovensko.

3. Účastníci darcovského maratónu

a) Účastníkmi darcovského maratónu sú všetky organizácie, ktoré sú zaregistrované a schválené organizátorom na www.GivingTuesday.sk v utorok 5. mája 2020 a zároveň využívajú online platobné mechanizmy, ktoré poskytuje Darujme.sk alebo DobraKrajina.sk.

4. Výhra

a) Nadácia Pontis ako ambasádor #GivingTuesday na Slovensku venuje 500 eur 1 organizácii, ktorá v utorok 5. mája 2020 od 0,00 hod. do 24,00 hod. vyzbiera cez portál DobraKrajina.sk alebo Darujme.sk najviac peňazí (t. j. súčet všetkých darov prijatých do zverejneného projektu organizácie na DobraKrajina.sk alebo prijatých cez darcovské stránky vytvorené v systéme Darujme.sk bude v daný deň najvyšší):

b) Finančné prostriedky môže darca darovať použitím platobného mechanizmu DobraKrajina.sk, konkrétne:

i. platobnou kartou (pre držiteľov karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro);

ii. on-line platbou (v prípade Tatra banky, Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne);

iii. z tzv. voľného kreditu, ktorý má darca na DobraKrajina.sk.

iv. prostredníctvom jednorazového a nového trvalého prevodu z bankového účtu, pričom tieto dary budú akceptované len vtedy, ak budú pripísané na bankový účet DobraKrajina.sk 5.-6. mája 2020 od 0,00 hod. do 24.00 hod.

c) Finančné prostriedky môže darca darovať použitím platobného mechanizmu Darujme.sk, konkrétne:

i. platobnou kartou (pre držiteľov karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro);

ii. on-line platbou (v prípade Tatra banky, Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne, UniCredit banky, Poštovej banky), pričom tieto dary budú akceptované len vtedy, ak budú pripísané na bankový účet Darujme.sk 5.-6. mája 2020 od 0,00 hod. do 24.00 hod.;

iii. prostredníctvom jednorazového a nového trvalého prevodu z bankového účtu, pričom tieto dary budú akceptované len vtedy, ak budú pripísané na bankový účet Darujme.sk 5.-6. mája 2020 od 0,00 hod. do 24.00 hod.;

d) V rámci pravidiel darcovského maratónu nie je povolené zbierať hotovosť.

e) Zapojené mimovládne organizácie môžu pred aj počas darcovského maratónu 5. mája 2020 aktívne oslovovať verejnosť a získavať ich pre podporu svojej výzvy na GivingTuesday.sk.

5. Ostatné

a) Výhru za najvyššiu vyzbieranú sumu podľa týchto Pravidiel poskytne do darcovského maratónu GivingTuesday Global.

b) Organizátor si v prípade viacerých mimovládnych organizácií, ktoré dosiahnu rovnaký výsledok v určenom čase vyhradzuje právo Výhru rozdeliť rovnakým dielom medzi viacerých výhercov.

c) Výhru venuje Nadácia Pontis výhercom na základe riadne uzavretej darovacej zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní od vyhlásenia víťazov darcovského maratónu.

d) Výherca sa zaväzuje dodať Nadácii Pontis riadne vyúčtovanie použitia Výhry najneskôr do 31.10.2020 prostredníctvom záverečnej správy v systéme darca.sk.

e) Pre účely darcovského maratónu sa pod „darcom" rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poukáže mimovládnej organizácii finančný dar v zmysle pravidiel darcovského maratónu.

f) Spracovanie osobných údajov darcu sa deje v zmysle Zásad ochrany osobných údajov Nadácie Pontis v prípade darov cez DobraKrajina.sk a v zmysle podmienok spracovania Osobných údajov v systéme DARUJME.sk a ĽudiaĽuďom.

g) Organizátor darcovského maratónu sa zaväzuje, že portál GivingTuesday.sk bude v čase konania podujatia, t. j. 5. mája 2020 od 0,00 hod. do 24,00 hod. plne funkčný.

h) Zapojením sa do darcovského maratónu mimovládne organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami.

i) Zapojené mimovládne organizácie berú na vedomie, že výhru v rámci darcovského maratónu nie je možné vymáhať súdnou cestou.

V Bratislave 21. apríla 2020, © Nadácia Pontis


Pravidlá Výzvy 55 na #GivingTuesdayNow

Nadácia Pontis vyhlasuje Výzvu 55 na #GivingTuesdayNow, v ktorom venuje podľa týchto pravidiel 500 eur.

1. Organizátor Výzvy 55 na #GivingTuesdayNow

a) Organizátorom „Výzvy 55 na #GivingTuesdayNow" (ďalej len „Výzva 55") je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor").

b) Cieľom je podpora a propagácia #GivingTuesdayNow a mimovládnych organizácií pôsobiacich na Slovensku.

2. Časový harmonogram Výzvy 55

a) Výzva 55 sa uskutoční v utorok 5. mája 2020 od 00,00 hod. do 24,00 hod.

b) Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na webe a sociálnych sieťach kampane #GivingTuesday Slovensko.

3. Účastníci Výzvy 55

a) Účastníkmi Výzvy 55 sú všetky mimovládne organizácie, ktoré majú aktívny profil organizácie na sociálnej sieti Instagram v utorok 5. mája 2020.

4. Výhra

a) Nadácia Pontis ako ambasádor #GivingTuesday na Slovensku venuje 500 eur 1 organizácii, ktorá v utorok 5. mája 2020 od 0,00 hod. do 24,00 hod. dosiahne sumárne najvyšší počet označení profilu organizácie na Instagramev rámci pravidiel Výzvy 55 špecifikovaných v bodoch 4.b, 4.c, 4.d, 4.e a 4.f.

b) Do Výzvy 55 sa môžu zapojiť jednotlivci a firmy cez svoje verejné osobné alebo firemné profily na sociálnej sieti Instagram tak, že si pripravia akúkoľvek výzvu súvisiacu s číslom 55 a vo verejných príspevkoch na sociálnej sieti Instagram označia profil mimovládnej organizácie a zároveň použijú hashtag #vyzva55 alebo #výzva55.

c) Do súčtu označení profilu organizácie na sociálnej sieti Instagram sa budú zarátavať aj verejné zdieľania výzvy iného osobného alebo firemného profilu, a to len v prípade, že je v zdieľaní použitý hashtag #vyzva55 alebo #výzva55 a označený profil organizácie.

d) V prípade, že bude v príspevku označený profil viac ako 1 organizácie, započítavajú sa prvé 3 označené organizácie.

e) Jednotlivci aj firmy sa môžu cez svoje osobné profily na Instagrame zapojiť do Výzvy 55 viackrát v prípade, že každý príspevok obsahuje vždy unikátnu fotografiu alebo video.

f) Zapojené neziskové organizácie môžu pred aj počas Výzvy 55 5. mája 2020 aktívne oslovovať verejnosť a získavať ich pre podporu svojej výzvy na GivingTuesday.sk.

5. Ostatné

a) Výhru za najvyššiu vyzbieranú sumu podľa týchto Pravidiel dáva do Výzvy 55 GivingTuesday Global.

b) Organizátor si v prípade viacerých neziskových organizácií, ktoré dosiahnu rovnaký výsledok v určenom čase vyhradzuje právo Výhru rozdeliť rovnakým dielom medzi viacerých výhercov.

c) Výhru venuje Nadácia Pontis výhercom na základe riadne uzavretej darovacej zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní od vyhlásenia víťazov Výzvy 55.

d) Výherca sa zaväzuje dodať Nadácii Pontis riadne vyúčtovanie použitia Výhry najneskôr do 31.10.2020 prostredníctvom záverečnej správy v systéme darca.sk.

e) Organizátor darcovského maratónu sa zaväzuje, že portál GivingTuesday.sk bude v čase konania podujatia, t. j. 5. mája 2020 od 0,00 hod. do 24,00 hod. plne funkčný.

f) Zapojením sa do Výzvy 55 mimovládne organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami.

g) Zapojené mimovládne organizácie berú na vedomie, že výhru v rámci Výzvy 55 nie je možné vymáhať súdnou cestou.

V Bratislave 21. apríla 2020, © Nadácia PontisNovinky

Nezmeškajte už žiadne tipy a triky a dostávajte novinky zo sveta darovania!
Newsletter posielame raz, maximálne dvakrát mesačne.

Prihlásiť sa
close.svg